278 prosjekter

DIP-Design Pilot

DP016 Skånsom og effektiv renholdverktøy for kar

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Møre og Romsdal

DIP-Design Pilot

DP025 LAGSPILL 2017 - designdrevet innovasjon rettet mot familier og andre nye brukergrupper

...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Viken

DIP-Design Pilot

DP079 Kontroll over luftkvaliteten i oppholdsrom og arbeidslokaler

...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Møre og Romsdal

DIP-Design Pilot

DP036 Redning av spebarn i nød

...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Rogaland

DIP-Design Pilot

DP082 Bysykkeloptimering

...

Tildelt: kr 0,52 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

DP098 Til Låns

...

Tildelt: kr 0,41 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

DP086 Søvn som tjeneste

...

Tildelt: kr 0,54 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Møre og Romsdal

DIP-Design Pilot

DP111 Idéfase - nanoteknologi, system for rensing av ballastvann til skip

...

Tildelt: kr 0,67 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Vestfold og Telemark

DIP-Design Pilot

DP030 TAMOT - Tryggere Akvakulturoperasjoner Med Offshoreteknologi

...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Viken

DIP-Design Pilot

Spermvital - fra håndverk til industri

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Innlandet

DIP-Design Pilot

Ombruk av stål og tilknyttede byggematerialer

...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

Hengende hager

...

Tildelt: kr 0,67 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

Brukervennlig lukket sandblåsing

...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Ukjent Fylke

DIP-Design Pilot

Ny løsning for sammensatt renhold

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Viken

DIP-Design Pilot

Krabat innovasjon

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Viken

DIP-Design Pilot

Vi blir bedre sammen

...

Tildelt: kr 0,58 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

Tingenes internett i banktjenesten

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIP-Design Pilot

Game changer - den optimale sitteplassen for et bærekraftig liv

...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

Upløyd mark

...

Tildelt: kr 32 062

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

Jobbmotor - fra inkluderende og engasjerende arbeidsliv

...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Vestfold og Telemark

DIP-Design Pilot

IKKE ALLE ER A4 - fra begrensninger til muligheter

...

Tildelt: kr 99 016

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Rogaland

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Cultural Heritage Mediascapes: Innovation in knowledge and communication practices

Produksjon, bevaring og formidling av digital kulturarv på måter som er relevante for en europeisk befolkning i stadig forandring er viktig, og en betydelig samfunnsmessig utfordring (Horizon 2020, 2014). Prosjektet Cultural Heritage Mediascapes: Innovation in Knowledge and Communication Practice...

Tildelt: kr 13,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

Faglig Kontroll

...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Modular design methodology

Hvordan fylle gapet mellom psykologi og design I dagens samfunn er det mange profesjoner som må utføre sine daglige arbeidsoppgaver på komplekse datasystemer. Disse systemene krever læring og kan være krevende å forstå. Som oftest tar det lang tid for en bruker å bli fortrolig med systemet. S...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

PICH

Rapporten oppsummerer arbeidet og resultatene fra JPI PICH ?The impact of urban planning and governance reform on the historic built environment and intangible cultural heritage». Prosjektgruppen som bestod av forskere fra Nederland, Storbritannia, Italia og Norge gjennomførte tolv eksempelstudie...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIP-Design Pilot

Mobil arbeidsplattform optimalisert for maritime operasjoner. (MMO) Som livredning, berging, overvåkning og sikkerhet til sjøs

...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Agder

DIP-Design Pilot

Cultural Adaption of a Nutritional Food Product in a Development context

...

Tildelt: kr 49 267

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Vestland

DIP-Design Pilot

Dugnad for kreftrammede - DP061

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

Smartere arbeidsflyt offshore - DP063

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Rogaland

DIP-Design Pilot

Utvikle nytt/nye produktkonsept for nytt/nye markeder under ekisterende merkenavn - DP031

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Oslo