0 prosjekter

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Life Prediction and Health Monitoring of Marine Propulsion System under Ice Impact

Hovedmålet med HealthProp er å utvikle en digital tvilling plattform ved å kombinere smarte sensorer, datainnsamlingssystemer og feilsøkingsalgoritmer gjennom fysiske og data drevne modeller i skyen. Plattformen skal brukes til å overvåke fremdriftssystemene og «drive line» på skip som operer i A...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

STUD: Prefero

Prefero - arbeidsplaner folk faktisk ønsker seg Norge har på ingen måte vært immune mot utfordringene som har fulgt med vår tids storkrig, Covid-19. Det har i all grad tydeliggjort hvilke roller og bransjer som er vårt viktigste førstelinjeforsvar og samfunnskritiske yrker. En fellesnevner fo...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

OCEAN Sustainability Pathways for Achieving Conflict Transformation - OCEANS PACT

OCEANS PACT tar for seg marine konflikter i lys av visjonene om blå vekst, FNs bærekraftsmål og forpliktelsene til å skape et netto nullutslippssamfunn. Utgangspunktet er den økende industrialiseringen av verdens kyst- og havområder og de mange formene for konflikt som nå avtegner seg. OCEANS PAC...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Echocardiography Automated diagnostic Interpretation system

Echo AI posjektet adresserer behovet for å forbedre effektivitet og konfidens ved bruk av medisinsk ultralydavbildning til diagnose av kardiovaskulær sykdom. Dette vil bli gjort ved å bruke kunstig intelligens (AI) til å hjelpe kardiologer med å analysere ultralydbilder av hjertet. Medisinske ...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Fønix

NattoPharma har siden oppstart i 2004 vært en ledende leverandør og utvikler av produkter basert på vitamin K2 i form av menaquinone-7 under merkevaren MenaQ7®. Selskapets produkter bygger på vitenskapelig dokumenterte resultater, og så lang underbygger 20 kliniske studier MenaQ7?s gode effekter ...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Assuring Trustworthy, Safe and Sustainable Transport for All

Autonome og utslippsfrie ferger kan løse både transport- og miljøbehov for byer og tettsteder. De kan også åpne nye områder for bærekraftig utbygging av boliger og næringsvirksomhet uten de store økonomiske og økologiske kostnadene knyttet til etablering av veier, broer og tunneler. Disse selvkjø...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Marint K2 restråstoff til kjæledyrfôr (MAREK)

I prosjektet «MAREK» er målet å finne en mer høyverdig anvendelse av selvdød fisk fra oppdrettsanlegg. Dette for å ivareta verdifulle næringsstoffer som proteiner, fett og vitaminer slik at de kan utnyttes for et annet formål enn til energiproduksjon, som er tilfelle i dag. Prosjektet skal utvikl...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

COMMUNITY ENGAGEMENT- BUILDING A FRAMEWORK TO ENSURE LOCAL ENGAGEMENT AND REPRESENTATION IN EXPEDITION CRUISE MANAGEMENT STRATEGIES

Press release AECO Social Media AECO & The Arctic Sustainability Lab Presentations: AECO Annual meeting, Greenland Cruise Workshop, Balancing Act Kick Off Meeting.

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Etablering av reiselivsnettverk for samarbeid og styrket FoU-innsats for opplevelsesutvikling i kyst og skjærgård utenfor Kragerø, hele året

Formålet med prosjektet var å etablere et formelt samarbeid i form av nettverk bestående av private reiselivs- og opplevelsesaktører (herunder både overnatting, transport, aktiviteter, kulturaktører, handel etc), kommunen, virkemiddelapparatet, FoU-institusjoner og representanter fra lokalsamfunn...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestfold og Telemark

FORNY20-FORNY2020

STUD: Metaito AS - Factsplat: A customizable intranet for effective navigation of digital tools and services.

Internett har ført verden tettere sammen, men vi står nå overfor problemet med å ha for mye informasjon og ikke nok kontroll. Factsplat lar deg ta kontroll over ditt digitale liv, på jobb og hjemme. Brukere kan lage og dele dashbord med digitale verktøy og tjenester på internett, noe som resulter...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Offshore oil and gas exploration by DNA-biomarkers, seismic data and ocean-bottom nodes deployed in swarms

The Eurostars proposal will develop, test and qualify novel hydrocarbon exploration methods in deep waters. This will be achieved by combining new efficient drop nodes for seismic data acquisition with seabed sampling and DNA-fingerprinting. These new methods will be based on the combined result...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

MP: WC hoop

"Nå klarer jeg meg alene på toalettet" «WC bøylen gjør at jeg klarer å ta av og på klærne selv og slipper å vente til hjelpen kommer». Toaletthjelpemidlet WC bøyle skal utvikles for å hjelpe mennesker med balanseproblemer for å oppnå selvstendighet i toalettsituasjonen. Et liv med skade skal også...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Next Generation CMS (Crash Management System)

Benteler leverer støtfangersystemer i aluminium til alle ledende bilprodusenter i Europa. Strengere europeiske krav til krasj-sikkerhet har gjort støtfangersystemene som produseres i dag svært komplekse. Hensikten med disse kravene er å gjøre bilens front mindre aggressiv for motparten i møteulyk...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Innlandet

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Personalized Atrial fibrillation Risk of Ischemic Stroke assessment (PARIS)

Atrieflimmer (AF) er en alvorlig og kompleks hjertesykdom som kan føre til blodpropp og hjerneslag. AF er allerede av epidemiske proporsjoner og de fleste AF pasienter får blodfortynnende medisiner som kan gi alvorlige bivirkninger som hjerneblødning. Individuell medisinering er derfor en stor ut...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Towards Artificial Intelligent Maintenance System (AIMS) via Predictive Failure Modelling and Numerical simulation

Korrosjonsbeskyttende maling er helt avgjørende for sikkerhet og levetid for marine konstruksjoner, og dermed også vedlikehold av belegget gjennom konstruksjonens levetid. Vedlikehold av malte overflater i felt er både kostbart og utfordrende med hensyn på sikkerhet til utførende personell. Intel...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Digital Well Internvention

Prosjektet Digital Brønnintervensjon (DWI) har som mål å bygge en plattform som redusere kost og energiforbruk for brønnintervensjoner. Denne plattformen vil øke kvalitet og effektivisering av intervensjon operasjoner, og sørge for at reservoarene blir produsert mest mulig optimalt ved bruk av ek...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Autonomous Inflow Control Valve (AICV) for økt oljeutvinning og redusert gassproduksjon

For å øke produksjonen og utvinningsgraden i eksisterende og nye oljefelt er det viktig å hindre den negative effekten av gass- og/eller vanngjennombrudd i en brønn. I de aller fleste feltene på norsk sokkel er dreneringsmekanismen trykkstøtte fra gass og/eller vann. Dette betyr at etter en tid f...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestfold og Telemark

FORNY20-FORNY2020

MP: Active metabolite characterization for the lead commercialization of the Oslo tankyrase inhibitor program

WNT- og YAP-signalkaskadene er sentrale i et bredt spekter av diverse sykdomsforhold. Imidlertid er det foreløpig ingen WNT/YAP-signalveihemmere i klinisk praksis. Som en del av vårt WNT/YAP-signalveihemmerutviklingsprogram, har vi utviklet et verdensledende kjemisk molekyl/legemiddel, med prekli...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

MixED Layer hEterogeneitY

Havets overflate påvirkes kontinuerlig av vinden, som produserer bølger som rører og blander den øverste delen av havet. Denne kontinuerlige omrøring skaper et overflatelag i havet, som er kalt for blandelaget. I blandelaget er egenskaper som temperatur, saltinnhold og næringsstoffer jevne over h...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Tuddal Markedshage - et fyrtårnprosjekt for integrert kultur- og naturopplevelse

I innledende fase ble det innhentet en del informasjon og etablert et nettverk av ulike samarbeidspartnere. Prosjektet har som mål å etablere seg med kunnskapspartnere til et fremtidig innovasjonsprosjekt. Vi har et ønske om å bli mer selvforsynt og sirkulære. Vi vil etablere en høyfjellshage, 85...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

All weather access system from vessel to fixed or floating offshore structure

The overall objective of the All Weather Access System (AWAS) project is to prototype, pilot and commercialise a new ship mounted tower and motion-controlled gangway (walkway) to enable the safe and rapid transfer of personnel and goods from offshore support vessels (OSVs) to offshore structures ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Developing first large-scale organic seaweed fermentation process for use in food and nutraceuticals

The aim of the SEAPRO project is to create a disruptive fermentation process to produce a new alternative organic seaweed-based product by combining our optimized cultivation process with advanced bacteria strains for a disruptive new and uniquely cheap seaweed preservation method at large-scale....

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

MP: INT3D - Intuitive interpretation and mapping in digital 3D environments

I flere områder i samfunnet er 3D modellering av det naturlige og mennesker-skapte miljøet stadig viktigere. Visualisering av disse modellene på en datamaskin lar oss bedre planlegge, forstå og kommunisere romlige forhold. Eksisterende programvare gjør det imidlertidig ikke enkelt for brukere å k...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES søknad for Eurostars søknad ReveloRec Sep 2020

Prosjektet ReveloRecs mål er å lage programvare for avansert uttrekk av informasjon fra dokumenter som enten er gitt som dokumentbilder eller som rene tekstfiler, med mer eller mindre formatert oppsett. Oppgavene som er tenkt løst krever mye mer enn rene tekstsøk, systemet må ta hensyn til teks...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

STUD: Tryio - Connecting food companies with the right consumers for sensory consumer testing

Tryio er en digital plattform som kobler matbedrifter med de riktige forbrukerne til sensoriske forbrukertester. Mange matprodusenter holder regelmessig forbrukertester for å teste konsept, smak, konsistens, design, emballasje og totalinntrykk av produkter. Et problem i industrien er vanskelighe...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

STUD: Rubato Booking

Rubato Booking er en digital bookingplattform for artister og arrangører i musikkbransjen. Tjenesten gjør det enkelt for arrangører og artister å gjennomføre bookinger på en sømløs og tidsbesparende måte. Arrangører får en oversikt over hvilke artister som finnes på markedet, kan ta kontakt med a...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

STUD: RAS Robotics - Autonomous Cleaning Drones for Land-based Fish Farming

I dette prosjektet utforsket Njord Robotics om autonome undervannsdroner kan brukes til å rengjøre kar i landbaserte fiskeoppdrettsanlegg. Dronene opererer kontinuerlig og proaktivt under produksjon av fisk, og sørger for at kar aldri blir skitne i utgangspunktet. Målet er å eliminere behovet for...

Tildelt: kr 0,67 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Reversing antimicrobial resistance (AMR)

Antimikrobiell resistens (AMR) er en global helsetrussel, både hos mennesker og dyr. Denne situasjonen har eskalert globalt og nasjonalt de siste årene, og har blitt en av verdens store pandemier. Verdens helseorganisasjon (WHO) har laget en prioritetsliste over de viktigste globale sykdomsfremka...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MUNIN - Ultrasound detection, characterization, and treatment of (prostate) cancer

Tidlig diagnostisering er alfa og omega for et vellykket resultat av kreftbehandling. Ultralyd er en lettvint og portabel avbildningsteknologi som ofte er det første man undersøker pasienter med. For å kunne diagnostisere må man i ultralydbildene kunne skille mellom ulike vevstyper, friskt og mal...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

An AI platform to facilitate the rapid development of T cell based diagnostic tests: applied to SARS-CoV-2

I prosjektet har NOI gjenbrukt sin egenutviklede neoantigen predikeringsplatform, NEC "Immune profiler" (NIP), til å profilere SARS-CoV-2 viruset for å identifisere potensielle områder involvert i immunogen T-celle induksjon. NIP ble brukt til å generere en detaljert oversikt over alle epitoper i...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo