13 263 prosjekter

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Socio-Economic Drivers in Implementing Bioenergy Projects - Norwegian particpation in IEA Bioenergy Task 29 2006-2009

...

Tildelt: kr 0,59 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Innlandet

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Fôring av purker i oppdretts- og dieperioden

Dagens anbefaling for fôring av purker bygger på 10 år gamle forsøk (dieperioden og drektighetsperioden), samt utenlandske forsøk og praktisk erfaring (opdrettsperioden). Siden disse forsøkene ble gjort har dyrematerialet blitt endra betydelig gjennom avl , i retning av magrere dyr med raskere ti...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Innlandet

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Utvikle kunnskap og metoder for å produsere gode produksjonsklare planter av jordbær og bringebær

Produksjonsklare planter er planter med ferdig utviklete blomsteranlegg, som gir avling 2- 3 mnd. etter planting. Gartnerhallen vil starte produksjon av slike planter av jordbær og bringebær av en tilfredsstillende kvalitet. For å klare dette vil det skaf fes ny kunnskap om vekstfysiologien hos j...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Avl for lammeslakt med optimal fettmengde

Gilde Norsk Kjøtt ønsker å videreutvikle Nor-X kjøttsau ved å sette større fokus på fett i tillegg til muskelmengde som har vært viktigste seleksjonskriterium for utvalg av avlsdyr til nå. Gilde ønsker å avle for en kjøttsau med god muskelvekst, men samti dig med en moderat/optimal mengde fett. D...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Development of a generic model/set of tools for prediction of waves in areas close the coast - to be used for wave energy development

To be able to support commercial development of wave energy power plants, good tools are needed for understanding the wave conditions locally. A developer of wave energy plants will need good generic tools for selecting suitable sites. Areas with extreme wave conditions should be avoided at the s...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Increasing hydroturbine operation range and efficiencies using water injection in draft tubes

The project is a joint project between NTNU, a small business (Flow Design Bureau/ FDB) specializing in product solutions for increased hydropower performance and the operations responsible groups at a hydropower utility (Troms Kraft Produksjon/ TKP). The main objective of the project is to d...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SIP-NHD-Strategiske instituttprogram finansiert av NHD

Plasma production of carbon nanotubes

The principle objective of the project is to provide a new process for continuous or semi-continuous production of high value carbon nanotubes based on high temperature thermal plasma technology, and establish a business alliance with the aim of up-scalin g the process to industrial scale. It is...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

WIRESCAN Sub-Sea Development Project Real-Time Condition Monitoring and Analysis for Sub-Sea Wire Systems

...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Reduksjon av friksjon i kraftverksrør ved hjelp av påtrykt likespenning

Teknologien som prosjektet omhandler går ut på å spenningssette kraftverksrør (Rørgater og innstøpte stålforede trykksjakter) for å motvirke den naturlige polariseringen av vannmolekyler og dermed bindingen av vannmolekyler i grenseskiktet. Dette endrer stømningsforholdene i grenseskiktet, og be...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Vestfold og Telemark

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

System for Electric Diagnosis of Partial Discharges on High Voltage Equipment

The goal for the project is to develop reliable field methods for electrical detection of Partial Discharges (PD) for power system apparatus. The aim is to establish a universal PD-instrumentation platform for a wide application for diagnostic monitoring off various electrical apparatus and sys...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Kompakt styringsenhet med integrert clutch- og gearshiftaktuering for automatisering av manuelle transmisjoner på nyttekjøretøyer

...

Tildelt: kr 17,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Viken

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Mapping of residual oil between wells: a combined use of Electromagnetic (EM) logging and e-Core technology

...

Tildelt: kr 0,94 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Marine Use of Low Sulphur Heavy Fuel Oils

Background: The IMO MARPOL Annex VI entered into force on May 19th this year. These regulations imply that ships will have to either use low sulphur heavy fuel oil (LSHFO) or exhaust gas SOx cleaning when opertating inside sulphur control areas (Baltic fr om 2006, North Sea from 2007). This repre...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Effect of bioactive fatty acids on survival (IPN/PD), growth and feed conversion in 0+ and 1+ Atlantic salmon.

Introductory studies based on an ongoing research-directed project in AKVAFORSK have revealed critical energy demanding periods for 1+ and 0+ salmon in sea coinciding with negative effects on growth, feed conversion and natural outbreak of virus diseases (IPN/HSMB). Dietary supplementation of bio...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikling og klinisk uttesting av et implantat til bruk på pasienter med ileostomi (utlagt tynntarm)

I FoU-prosjektet skal det utvikles og klinisk uttestes et implantat som skal gi pasienter med ileostomi forbedringer hva gjelder både medisinske komplikasjoner og livskvalitet. Et velfungerende stomiimplantat med et tømmesystem som også kan tillate posef rie perioder, vil representere en betydel...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nytt produkt for ikke-invasiv hjernetrykkmåling

FoU-prosjektet (Sensometrics NICom) skal resultere i et kommersielt prototyp-produkt for ikke-invasiv hjernetrykkmåling. Det innebærer måling av hjernetrykk (inkludert complianse) ved at sensoren for det ikke-invasive signalet legges på huden til pasiente n; trykksensoren må ikke legges inn i pas...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

GEOSUITE 2

GEOSUITE 2 will develop a unique commercial software for the solution of geotechnical design problems, with fully integrated databases for the management of geological and geotechnical data. Such product is not available today. GEOSUITE 2 has a high comme rcial potential, both in Scandinavia and ...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Viken

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Development of vaccines and diagnostic tools against a new bacterial fish pathogen

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

A novel antimicrobial agent for topical treatment of challenging infections caused by drug-resistant bacteria.

"Once life-saving medicines are increasingly having as little effect as a sugar pill. Since 1970, no new classes of antibacterials have been developed to combat infectious diseases. Microbial resistance to treatment could bring the world back to a pre-an tibiotic age." WHO Report 2000: Overcomi...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

FoU Prosjekt Bygg og Eiendom som strategisk virkemiddel for effektive helsetjenester

Søknaden gjelder gjennomføring av et 3-årig hovedprosjekt i perioden 2006-2009. Hovedprosjektet er en videreføring og tematisk utvidelse av et pågående forprosjekt, FoU ?Utvikling av modeller for effektiv sykehusdrift? (168372/I30-emb), støttet av forskni ngsrådet i 2005. Hensikten er å utvikle ...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Byggemetoder for 3D Heterogene Mikro / Nano systemer

Prosjektets overordnete idé er å videreutvikle SensoNor som Center of Excellence for Mikro / Nano systemteknologi (MNST). Dette gjelder både i Norge og innenfor SensoNors moderselskap Infineon Technologies. Utvikling av neste generasjons teknologiplattf orm for 3D heterogene mikro/nano systemer...

Tildelt: kr 31,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Vestfold og Telemark

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Overvekt, insulinresistens og inflammasjon i relasjon til fettinntak og fettkvalitet

Det er en stadig økende forekomst av overvekt og type 2 diabetes mellitus i Norge og verden forøvrig. Som produsent av næringsmidler med høyt innhold av fett ønsker Mills å få økt kunnskap om fettets betydning for disse sykdommene med det formål å kunne u tvikle produkter som har forebyggende eff...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

TERRELLA - International services for global markets

Nytt sammendrag pr nov. 07 Terrella will enable international service performance in order for companies to obtain higher value creation and incremental innovation. Terrella is an action research project where the main development arena is in the partner organisations (Nemko, Det Norske Veritas E...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2012

Sted: Viken

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Fine mapping and molecular characterisation of quantitative trait loci (QTL) affecting hernia in pigs

Hernia is shown to be a serious problem in pig production, causing severe economic loss for the pig producers. The most common types are inguinal/scrotal hernia (IH) and umbilical hernia (UH). IH refers to hernial contents present in the inguinal canal an d/or that organs protrude into the scrotu...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Next-generation low-cost ZigBee System-on-Chip

Kortholds radiokommunikasjon er i sterk vekst. Kabler erstattes av trådløs kommunikasjon i mange typer utstyr, og trådløse sensorer og styringsenheter får stadig nye anvendelser. Standardisering er ofte en forutsetning for massiv utbredelse av teknologi. ZigBee er en ny standard innen kortholds r...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikling av en nanoteknologisk blodsukkermåler for kontinuerlig in vivo måling av blodsukker hos pasienter med Diabetes mellittus

Formålet med prosjektet er å utvikle en miniatyrisert osmotisk trykksensor for automatisert kontinuerlig in vivo måling av blodsukker (glukose) hos pasienter med Diabetes mellittus. Enheten skal være liten nok til injeksjon uten bruk av kirurgi, den skal være inorganisk, og følgelig ikke nedbrytb...

Tildelt: kr 13,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Vestfold og Telemark

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

The importance of post-translational glycosylation in the secretory pathway for expansion of the functional repertoire of gene products

Most proteins in animal and plant cells are glycosylated, a fact that must be taken into account for all aspects of protein studies, because the glycan portion often influences protein activity and cellular targeting, and more practically, protein purific ation, crystallization and structural det...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Oslo

SIP-NHD-Strategiske instituttprogram finansiert av NHD

Metabolic Engineering of Bacillus methanolicus: Understanding its C1 Metabolism as a basis for Directed Improvement of L-lysine Production

Metabolic engineering is the purposeful modification of cell metabolism by using recombinant DNA technology. The concept is to use available biochemical and genetic data to describe the metabolite flow in a metabolic network, and then use this to target s pecific genes for manipulations in order ...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIPOENER-SIP-OED Energi-sektoren

High efficiency monocrystalline silicon solar cells

The annual production of solar cells has grown by more than 35 % annually over the last 5 years. In order to ensure a rapid and sustainable expansion in the future, the cost of solar electricity still has to be reduced significantly. Substantially increas ing the efficiency is an approach that ho...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Viken

SUP-NHD-Strategiske UoH-progr.fin.NHD

Optimization Techniques in Wireless Networks

This project will apply optimization techniques in order to analyse and design wireless link communication and wireless network communication systems, and to improve capacity bounds for such systems. We apply for funding for hiring one researcher and two PhD students to investigate these problems...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Vestland