1 prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Travel Data Analytics

Formålet med forprosjektet "Travel Data Analytics" er å etablere et samarbeid mellom G Travel Tvete AS og SINTEF Digital rundt et mulig hovedprosjekt innen automatisering av reisebestillinger. Aktivitetene i prosjektet inkluderte en analyse av verdikjeden for å finne mulige samarbeidspartnere og ...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage