1 prosjekter

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Blandede graver - blandede kulturer? En tolkning av gravskikk og etniske forhold i Nord-Norge gjennom jernalder og tidlig middelalder.

Se vedlagt sammendrag av oppgaven.

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Ukjent Fylke