0 prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

HYdrogen- og BatteRiteknologi for Innovative Drivlinjer i skip

Se sluttrapport i eget vedlegg

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Møre og Romsdal