1 prosjekter

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Towards Gender Balance through Knowledge Based Cultural Change and Actions

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiB har kun 22 % kvinner i fast vitenskapelige stillinger og for lav andel kvinner i toppforskningsledelse. Dette til tross for at kjønnsbalansen er langt bedre både blant våre studenter og i rekrutteringsstillingene. En markant bedring i kjønnsbala...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland