2 872 prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Semantic Pre-activation in a Potts Latching Network: Modelling the N400

Nevrovitere har visst lenge at hjernens aktivitet kan måles med elektroder koblet til hodebunnen. Men det å skjønne hva disse målingene egentlig forteller oss om hjernen har vist seg å være et langvarig og vanskelig prosjekt. Likevel har eksperimenter avslørt små spenningsbølger produsert av hje...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Value-Threads: Tracing the economy as technology and culture in an emergent value-economy

ValueThreads skal forske på pågående og historiske økonomiske skifter knyttet til forholdet mellom økonomi og natur. Benevnelsen «verdi-økonomi» er utviklet som et analytisk verktøy for dette arbeidet. Prosjektet vil gjøre ulike delstudier, av OECD, start-ups knyttet til biotech, analyser av sam...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Excellence in graduate education and research in the cognitive and neural underpinnings of (typical and atypical) language development

Formålet med prosjektet, og i tråd med INTPART programmet, er å utvikle samarbeid gjennom gode koblinger mellom høyere utdanning og forskning. Vårt hovedmål er å styrke master- og phd-utdanningen på området avansert forskning om språkutvikling gjennom aktiv student deltakelse i PI-ledet forksning...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

SAMLA: National Infrastructure for Cultural History and Tradition Archives

Asbjørnsen og Moes folkeeventyr, sagn om huldra og hulderfolket og ballader som Draumkvedet er viktige elementer i norsk kultur. Eventyrene blir lest, balladene blir sunget og de fleste har en forestilling om hvordan huldra kan se ut. Likevel er de originale kildene til denne folkekulturen lite ...

Tildelt: kr 32,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Future preservation of past life: A multidisciplinary investigation into preservation of ancient biological remains from medieval cemeteries

Skjelett fortel historiar. Kor snakkesalige dei daude er avheng av kor godt bevart dei er. Men, kva påverkar bevaring av arkeologisk biologisk materiale? For å undersøkje dette spørsmålet, vil vi utføre ei arkeologisk utgraving av ein mellomaldersk gravplass i Stavanger, samt analysar av skjelet...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Rogaland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Overcoming Obstacles and Disincentives to Climate Change Mitigation: A cross-cutting approach by human and social sciences - 202CM

This research project is a collaboration between l'Université catholique de Louvain (Belgium), l'Université Clermont Auvergne (France) and the University of Bergen. It has the theoretical and transformative aim to improve the scientific understanding of obstacles and disincentives to climate chan...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

AQUAESYS

AQUAESYS is a blueprint for future proofing MCES restoration and demonstrates land-based algae-assisted aquaculture solidly assists the restoration process. Indeed, AQUAESYS unlocks the potential ecosystem-enhancing mechanisms sourced in land-based bivalve aquaculture. Bivalves are cultivated i...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Fakespeak - The language of fake news Fake news detection based on linguistic cues

Det meste av forskningen omkring avsløring av falske nyheter (definert som "nyheter" der opphavspersonen vet at "nyhetene" er usanne, og der formålet er å villede) gjøres av informatikere (computer scientists) alene. Språkvitenskapen har imidlertid vist at de språklige trekkene ved en tekst varie...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

Standarder for ikke-standardiserte mennesker

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Asia-Norway Environmental Storytelling Network (ANEST)

Asia-Norway Environmental Storytelling Network (ANEST) bringer sammen forskere og studenter fra tre norske universitet og seks universitetspartnere i Stor-Kina og Japan for å utforske hvordan historiefortelling fungerer som arena for å formidle og forhandle om miljøtema. Prosjektet bygger på eksp...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Emerging Leaders 2021

Emerging Leaders (EL) er en del av ungdomsprogrammet til Arctic Frontiers og ble første gang organisert i 2012. Hvert år har rundt 30 norske og internasjonale ungdommer deltatt på en "dannelsesreise" gjennom det nordnorske kystlandskap, fra Bodø via Lofoten-Vesterålen til Tromsø for å lære om - o...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Handelshøyskolen BI søknad STIM-OA for regnskapsåret 2019

/

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om STIM-OA 2019 for NIKU

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) består av et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for kulturminner. NIKUs forskning spenner vidt over mange fagfelt, og vi har mange dyktige forskere som publiserer gjennom både norske og internasjonale kanaler. I 2019 publiserte forskere ved ...

Tildelt: kr 14 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

We are sinking. What are you thinking about? Tilgangskompetanse og fagspråksdidaktikk

Å meistre og forstå eit fagspråk er ein så sjølvsagt del av yrkesutøvinga at ein gjerne ikkje tenker på det. Dagleg kommuniserer vi fagspesifikk informasjon ved hjelp av eit fagspråk, og det er også ein viktig og stor del av mange yrke. I delar av fagutdanninga er opplæring i fagspråk eit sikkerh...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Transcendence and Sustainability: Asian Visions With Global Promise?

Dette prosjektet skal utforske hvordan asiatiske religiøse, spirituelle og filosofiske tradisjoner mobiliseres og aktiveres som grunnlag for den kollektive og individuelle omstillingen miljø- og klimakrisen krever. Vårt utgangspunkt er observasjonen at forskere, aktivister, og til og med noen pol...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Multilectal Lliteracy in Education

MultiLit-prosjektet skal utforska ei rekkje sider ved den norske språkstoda med eit komparativt blikk til den frisiske språksituasjonen i Frisland i Nederland. Hovudmålet med prosjektet er å undersøka kva bidrag variert språkintern skrivekunne har til læring, det vil seia i kva grad det å aktivt ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Caring Futures: Developing Care Ethics for Technology-mediated Care Practices (QUALITECH)

Verdens befolkning eldes. I tiårene framover vil andelen eldre øke kraftig, og sykdomsbyrden vokser tilsvarende. På bakgrunn av dette er det politisk bekymring for økende press på velferdsstatens ressursgrunnlag i fremtiden. Mer effektivitet og innovasjon i helse- og velferdstjenestene anses som ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for 2019-regnskapsåret, Universitetet i Agder

Open Access-fondet ved Universitetet i Agder gir støtte til dekning av publiseringsavgift (APC – Article Processing Charges) til artikler som er akseptert for publisering i OpenAccess-tidsskrifter. Hovedkriterier for støtte til åpen publisering: 1) Søker / korresponderende forfatter ma° være ti...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Agder

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

NTNUs publiseringsfond, søknad STIM-OA 2019

NTNUs publiseringsfond har betalt kr. 5 838 013 i støtte for å dekke artikkelavgifter for åpen publisering i 2019. Det søkes om midler fra STIM-OA for å dekke 50% av dette beløpet. Retningslinjer for støtte til åpen publisering av tidsskriftartikler for NTNUs publiseringsfond: * Fondet gir støtt...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Morgendagens skoler – Et samspill mellom arkitektur, pedagogikk og læring

Morgendagens skoler - Et samspill mellom arkitektur, pedagogikk og læring Morgendagens skoler skal legge til rette for nye læringsformer og stimulere til elevenes trivsel, motivasjon og lærelyst. Skoleanleggene må støtte læring av den kompetansen som vi trenger i fremtiden og legge til rette for...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DIP-Design Pilot

Lipit - multifunksjonell sensor styrt fra munn

...

Tildelt: kr 0,43 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestfold og Telemark

DIP-Design Pilot

En stolt støttespiller

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

DIP-Design Pilot

Fremtidens musikkarena

...

Tildelt: kr 0,52 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

Sound as a service

...

Tildelt: kr 0,33 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

DIP-Design Pilot

Disputas: en plattform for analyse og kritisk tenkning

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

Plattform som effektiviserer miljøsertifisering av bygg

...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Science Fictionality

Dette prosjektet bruker science fiction (SF) som et utgangspunkt for å stille spørsmål ved de kulturelle vilkårene som ligger bak sosiale forestillinger om mulig endring. Fordi ting endrer seg over tid, er tanken om framtid og hva vi kan gjøre i den eller hva som kan bli mulig å gjøre i den, vevd...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digitale formidlingsmuligheter for kulturarven – et FOU nettverk

-

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

Eldre som jobber for eldre

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

Innholdsportal for brukergenererte AR mobilspill

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku