0 antall prosjekter

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Digestion and maternal/paternal transfer of microplastic contaminants in Atlantic cod (Gadus morhua) food web.

Mikroplast er små plastpartikler fra utslipp eller et resultat av nedbryting av mindre plastbiter i naturen. Forurensing i havet domineres i dag av plastrelaterte produkter. I tillegg til at plast kan inneholde giftige tilsetningsstoffer, har mikroplast en stor overflate til volum ratio som poten...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa