3 prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Stone Age Demographics: multi-scale exploration of population variations and dynamics

Prosjektet "Steinalderens demografi" studerer forandring og variasjon i befolkningsstørrelse, spredning, organisering og mobilitet blant tidlige nordlige jakt- og fangstsamfunn. Analysene vil hovedsakelig basere seg på arkeologisk materiale fra Vest-Finnmark, dvs Altafjorden og Sørøysund, i Norge...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Networks, Interaction and Emerging Identities in Fennoscandia and Beyond. International conference in Tromsø.

Konferansen fokuserer på nettverk, interaksjon og fremvoksende identiteter i især det nordlige Fennoskandia med utgangspunkt i forhistoriske og historiske jakt-fangstsamfunn. Det er imidlertid også invitert en rekke foredragsholdere som skal bidra med et videre geografisk og komparativt perspekt...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

'Early Networking in Northern Fennoscandia' - oppstarts-workshop

Prosjektet 'Early networking in Northern Fenoscandia' skal undersøke interregionale og flerkulturelle relasjoner på Nordkalotten fra steinalder til middelalder (ca 6000 BC-1600 AD). Til tross for at forskningen innen en rekke humanistiske og samfunnsviten skapelig fag jevnlig viser til 'økte kont...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Ukjent Fylke