0 prosjekter

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

ZELMA - Zero Emission Last Miles Aviation

Intention of the ZELMA project proposal is to deliver a quality proposal to demonstrate a sustainable aerial transportation highway for the transport heavy goods on selected routes in Norway. Main objective of the PES project is to outline relevant work packages, enroll quality and congenial proj...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

All Electric XT Pilot

Kontrollen av undervanns olje- og gassbrønner ved elektrisk aktivering er veien videre for olje- og gassvirksomheten, og etterlater hydraulisk aktivering og begrensningene bak seg. For å overvinne bekymringen for å bruke ny teknologi, må riktig modenhet bevises før første installasjon. Dette pr...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Viken

TRANSPORT-Transport 2025

ZELMA - Zero Emission Last Miles Aviation

The ZELMA project aims to establish itself as a consortium to support the efforts between long haul shipments and Last Mile Distributions (LMD). With the use of ESG positive (Environmental, Social, Governance) MALE-platforms (Medium Altitude Long Endurance), we envision to fulfil the needs in thi...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Power and Communication Gateway Module for intelligent systems

I dag styres ventilene på undervannssystemer med hydraulikk levert og kontrollert fra en plattform via kabler (umbilicals). Ved en nedstengning faller hydraulikktrykket og mekaniske fjærpakker installert på ventilene vil tvinge ventilen til stengt posisjon. Undervannssystemene plasseres nå dyp...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Benestad High Voltage Power Wet Mate Connection System Phase II

Benestad Solutions AS jobber med å utvikle en hel subsea power streng (Wet Mate koblere, pentrator og kabel) for subsea kraftdistribusjon. Subsea koblere brukes i konnekteringssystemer til transformatorer, subsea pumper, kompressorer og lignende. Fornybare energikilder som vindenergi, bølgek...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

FASTsubsea X - The simplest and most cost effective and modular subsea multiphase pump available. "Topside-less" and "All electric".

Undervanns-pumper er regnet som det mest effektive verktøyet for å utvinne mer fra eksisterende olje og gassbrønner. Økt utvinning fra eksisterende felt og økt utnyttelse av eksisterende infrastruktur ved bruk av subsea utstyr gir store positive miljø-effekter, kontra å lete etter og utvikle nye...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Lightwave Algorithm for a Radiometric Entrainment System

LARES will enable assessors to utilize vast amounts of data by applying algorithms for pattern recognition and machine learning into an entrainment algorithm. Such a process will in turn give us the possibility to exploit freely available earth observations to determine deviations in electromagne...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

Salmogram - Kamerasystemer og kunstig intelligens for kontinuerlig individbaserte oppfølging av laks

"SALMOGRAM" er et todelt system som inneholder kamerateknologi, for innhenting av bilder, og bruk av kunstig intelligens til å analysere bildedata. Einer AS har allerede utviklet flere kameraløsninger, og har en unik modell for analysering av bilder. I første fase retter vi oss mot individgjenkje...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digitalisert støymålingsnettverk med avanserte kundetjenester

Prosjektet startet opp med alle involverte på et «kick-off» møte i mars 2019, og har fortsatt gjennom 2019, 2020 og 2021 med oppfølgingsmøter på Teams hver tredje uke. Prosjektet har fått navnet «NoiseTag». I november 2019 ble det holdt et heldags prosjektseminar i Trondheim med inviterte profess...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Cryogenic cooling canister for downhole tools

Dette prosjektet skal utvikle og demonstrere teknologi som vil revolusjonere wireline logging i høytemperatur geotermiske brønner. Logging utføres i alle faser av en brønns levetid, og er et viktig bidrag til å redusere bore- og leterisikoen, forbedre reservoarkarakteriseringen og optimalisere pr...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Kontroll av bladrandskade for økt bærekraft i produksjon av crispisalat

Kontrollerte forsøk i veksthus og vekstkammere er utført ved NMBU med fokus på å forstå hvordan ulike klimafaktorer påvirker ytre (eldre blad) og indre (yngre blad) bladrandskade (BRS). Ulike klimaregimer som hemmer transpirasjon og/eller gir økt stress, slik som økt temperatur, økt luftfuktighet...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

HV Wet Mate Connection System (WMCS)

Olje- og gassindustrien søker en utvikling av kostnadseffektive undervannsløsninger som kan erstatte og / eller redusere kompleksitet og funksjoner / operasjoner på store top-side installasjoner. Flytting av produksjon/prosessering fra toppside mot reservoar vil gi svært positive effekter på ...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Continuous hazardous water Pollutants sensing

The overall vision of the CoPs (Continuous hazardous water Pollutants sensing) project is to mature, pilot, scale-up and commercialise our game-changing water pollutant sensor platform, thus safeguarding EU drinking water quality. Pesticide and nitrate pollution in fresh waters pose a significant...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Continuous hazardous water Pollutants sensing

The overall aim of the CoPs (Continuous hazardous water Pollutants sensing) project is to mature, pilot, scale-up and commercialise our game-changing water pollutant sensor platform. Our platform is an integrated autonomous electrochemical system for in-situ pesticide and nitrate residue monitori...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Coatings for Reduction of Leading Edge Erosion

Erosjon på enden av vindturbinblader reduserer turbinens ytelse, og er en av de mest kritiske nedbrytningsmekanismene (i form av vedlikeholdskostnader) som forekommer i vindturbinparker. Som eksempel antas det at kanterosjon (LEE) er den viktigste årsaken til mange av de 3800 feilene som hvert år...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Tilstandsbasert vedlikehold på risere.

Prosjektet tok sikte på å utforske og teste mulighetsområdet for å implementere ny innovativ teknologi for sporing av utstyr benyttet i boreoperasjoner offshore. Inkludert i dette er også nye og innovative tjenestebasert forretningsmodeller som muliggjør ekspansjon og driftsoptimalisering på en e...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Viken

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10621 Continuous pesticide sensing in the environment

Forurenset drikkevann er i dag årsaken til en av verdens største helseutfordringer og grunnen til at et stort antall mennesker blir syke eller dør hver dag. En kilde til forurensing av drikkevann er bruk av pesticider. Pesticider er betegnelsen på gift som er beregnet til å kontrollere orga...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Research, development and demonstration of an innovative online monitoring system for water contaminants in shallow ground water.

The overall objective of the DIWA is to research, develop and demonstrate an innovative online monitoring system of water contaminants (primarily pesticides) in shallow ground water and public/private water wells. As emphasised in various popular literature and scientific journals contamination ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

UV-B mot soppsjukdommer i plasttunneler og veksthus (UV-Bær)

I UV-Bær har ultrafiolett lys (UV-B og UV-C) og bestemte lyskvaliteter vært brukt til bekjempelse av mjøldogg og andre soppsjukdommer. Det er utviklet og tilpasset utstyr som er brukt i høye plasttunneler og veksthus. Kunnskap om bekjempelse av mjøldogg som er opparbeidet gjennom dette og flere t...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MOVE - Metodikk og systemer for overvåking av miljøbelastning fra veitrafikk

Prosjektet har i hovedtrekk fulgt de oppsatte planer, men etter styringskomiteens beslutning har man valgt å ikke prioritere videre arbeid med nummergjenkjenning av kjøretøyer. Det er imidlertid kartlagt hvordan ANPR/AUTOSYS kan brukes. SINTEF har bygget og testet flere prototypvarianter av et...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Friction and wear of coatings used in subsea valves operating in high temperature and pressure.

Subsea utvinning av olje og gassressurser baserer seg i stor grad på teknologi som muliggjør kontroll av brønnstrøm under stort trykk og høy temperatur. Som del av denne teknologien står ventilene sentralt, både som barriere og for kontroll av brønnstrømmen i tillegg til injeksjon av kjemikalier ...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Differensiell mikrofon med optisk utlesning

Den overordnet idéen i dette prosjektet er å realisere et nytt mikrofonkonsept hvor membranposisjonens leses ut optisk ved hjelp av en miniatyrisert laser. En mikrofon består av en membran som svinger med trykkvariasjoner i en innkommende lydbølge. Tradisjonelt leser man ut posisjon til membra...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Exhaust Gas Cleaning Systems for Ships - their effect on PM formation as function of fuels employed

This project will clarify the efficiencies of different EGCS technologies to remove particles of different sizes. It will also by measuring performance of the EGCS units identify their characteristics also in other respects. The basis for this characteriz ation is most important, a well qualified...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Photopolymers for additive manufacturing technologies

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Optisk mikrofon

Med utgangspunkt i SINTEFs optiske metode for avlesning av små bevegelser av en membran er det dannet et forskningskonsortium som består av Norsonic AS, Norsk Elektro Optikk AS og Tandberg Telecom AS for sammen med SINTEF å utvikle mikrofoner. Metoden mu liggjør framstilling av miniatyr-mikrofon...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Viken

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

33560 Effektive søkerutiner

...

Tildelt: kr 36 000

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Viken

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

33562 Grafiske algoritmer

...

Tildelt: kr 37 300

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Rensing av eksos fra marint maskineri.

Dette prosjektet representerer et sentralt ledd i utviklingen av et komplett system for rensing av eksosgass fra marint maskineri. Utviklingen av systemet er delt i tre faser: 1) Initiell test av grunnteknologi , MAN Holeby 2006 2) opptimaliseringstest, MAN Holeby November 2007, fullskala syst...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Viken

IPY-Det internasjonale polaråret 2007/2008

ANTARCTIC ADVENTURES/SCHRØDINGERS KATT

1) The three part series: ANTARCTIC ADVENTURES This series will be a mixture of a natural history/explorer series with a sailing vessel as a base. The film crew are just two persons: Arne Naevra (a well known biologist, wildlife photgrapher and presenter) and Stein P. Aasheim (a well known explo...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Produksjon og omsetning av økologisk solbær, rips og stikkelsbær (Ribes)

På grunn av positive miljø- og helseeffekter er det en meget sterk økning i etterspørselen etter økologisk dyrket frukt og bær. Ribes-artene (solbær, rips og stikkelsbær), og særlig særlig solbær, inneholder mye vitaminer og antioksidanter, som gjør dem s pesielt egnet i et sunt kosthold. Ribes b...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Viken