0 antall prosjekter

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

RuralChain [ ICT 09 - Boost rural economies through cross-sector digital service platforms]

The RuralisChain proposal will contain several use cases like the follwing: Use Case: TOURISM ESPAÑA - GALICIA Use Case: Wellbeing ROMANIA Use Case: Agrotourism GREECE - Crete Use Case: Energy Finland - Åland island Use Case: Economy Denmark - Region of Bornholm ...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Støtte til ny søknad til ERC Advanced Grants 2020

Jeg har nå søkt ERC Advanced Grants to ganger. I 2018 kom jeg på reservelisten og ble rangert som nummer 225, mens 222 fikk tildelt midler. Den eneste kommentaren jeg fikk var på metode. I 2019 fikk jeg prosjektetableringsstøtte fra NFR til å forbedre søknaden og spesielt metodene. Søknaden jeg s...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Flagship application for BBI-JU - FBBI2020.SO1.F3

Utlysningsteksten for området "BBI2020.SO1.F3—PRODUCE FOOD INGREDIENTS WITH HIGH NUTRITIONAL VALUE FROM AQUATIC SOURCES" inneholder blant annet følgende formuleringer (kopi): “Proposals that focus on using side streams from the fisheries or aquaculture industry must include innovative conversion...

Tildelt: kr 0,41 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Smarter2Fires

Utviklingen innenfor energieffektive bygg går i et høyt tempo. Nye materialer og teknologier gjør at brann- og redningstjenesten må tilpasse sitt forebyggende arbeid og sin beredskap kontinuerlig. Brannvesenet har pekt på behov for beslutningsstøtte og treningsverktøy, særlig for branner i solcel...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Environmental Control System FTI

GreenCap Limited provides the ground breaking Green Environmental Control System (ECS) that creates a closed eco-system inside greenhouses. The ECS makes greenhouses economic, technical end biological feasible everywhere, and thus enables a global roll out of greenhouses independent of growing co...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Climy: Human-Centric Building Automation

Xigrid Technologies AS has developed a human-centric building automation solution powered by artificial intelligence. The solution improves occupant physical and mental wellness, optimizes energy consumption, and gamifies reduction of individual carbon footprint. Xigrid Technologies AS will lead ...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Developing a cost-effective production of a novel omega-3 based advanced medical nutrition therapy product for international markets

“Medical nutrition therapy” (MNT) is the use of specific nutrition services for the nutritional management of patients suffering from a disease related malnutrition, illness, injury, or condition. It involves the assessment of the nutritional status of the patient and the relevant nutritional int...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

AORTA EIC Accelerator Pilot

Alginor er en SMB lokalisert i Haugesund på vestlandet som utvikler en teknologi for miljøvennlig høsting og totalutnyttelse av stortare. Teknologien skal utnyttes i bedriftens regi, først i et demonstratoranlegg med en årlig kapasitet på 10.000 tonn våt tare, og deretter i et bioraffineri med en...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Research and development of a Software as a Service application for unlisted SMEs which includes semiautomatic stock Exchange.

As of today, there are millions unlisted limited companies in Europe with different size and number of shareholders. In almost every country the legislation requires the company to keep a register of shareholders which at all times shows who owns shares in the company. In addition, there are impo...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Buskerud

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Insect Enzymes into the plastic world (INSTAR)

The technology developed during INSTAR technology is based on the exploitation of the wax worm capacity to fast biodegrade polyethylene, one of the most resistant and produced plastic materials. Enzymes from within the wax worms will be produced, characterized and utilized in technologies to coun...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Development licenses as a driver for innovation in fish farming - Effects on technology, industry and regulation

Den norske havbruksnæringen har utfordringer knyttet til lakselus, rømming og fiskevelferd. Med mål om et teknologiløft som kunne løse disse utfordringene opprettet myndighetene ordningen med utviklingstillatelser i 2015. Ordningen var midlertidig, og disse særtillatelsene skulle tildeles konsept...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Energy Citizenship for a Clean Energy Transition

So far, energy citizenship has predominantly been studied through new practices and roles emerging in the energy transition, such as the shift from consumption to prosumption or the role of energy communities at local level. While such studies are highly relevant, they often neglect dynamic aspec...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

OPTIMIZATION OF STEM CELL-LADEN SMART BIOMATERIALS FOR 3D BIOPRINTING OF HUMAN CORNEA

Hornhinneblindhet påvirker livskvaliteten til millioner av mennesker over hele verden. Ifølge Verdens helseorganisasjon har mer enn 217 millioner moderat til alvorlig nedsatt syn, og mer enn 40 millioner mennesker har blindhet som et resultat av hornhinnesykdommer så vel som grå stær. For øyeblik...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

UnveilMe: Unveiling the role of microbial metabolites in human infant development

Siden forrige rapport har det publisert fire vitenskapelige originalarbeider. Det første arbeidet, som omhandler Bacteroides caccae, ble akseptert for publisering i "Applied and Environmental Microbiology," et nivå 2-tidsskrift. I dette arbeidet oppdaget vi at B. caccae viste en svært sterk mor-b...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Akershus

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The role of parental speech on infant language development: Insights from Norwegian language

Mange foreldre bruker intuitivt spedbarnsrettet tale (SRT) når de snakker med spedbarn. De forlenger og overdriver lyder, samt overdriver og varierer stemmeleie. Tidligere studier har antydet at SRT er universell og at foreldre anvender det for å hjelpe tidlig språkutvikling hos spedbarn. Tidlig...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Synthesis and Characterization of New emerging Nanomaterials and tools for evaluating impacts on human health and Environmental Risks

Med SCANNER-prosjektet er målet å evaluere og forbedre dagens metoder for å vurdere fare og risiko av nanomaterialer. Prosjektet vil også bidra til fremtidig sunn reguleringsutvikling for nåværende og fremtidige fremvoksende nanomaterialer. Nanomaterialer (NM) er kjemiske stoffer eller materialer...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RE-CReATE: Next generation of recycled food-grade PP crates and compounds for returnable food packaging in the Norwegian Circular Economy

Gjenbrukskasser / returkasser brukes til å pakke og beskytte mat under transport fra matprodusenter til prosesseringsanlegg, grossister og dagligvarebutikker. De bidrar til mer effektiv transport, produktbeskyttelse og mindre matsvinn og muliggjør dermed bærekraftig logistikk. Slike kasser er so...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Establishing a role for LTK as a regulator of the proteostasis network in response to folded proteins

Proteiner er de viktigste byggesteinene i vår celler. Derfor må cellens proteinbalansen reguleres av mange forskjellige prosesser som tilsammen heter Proteostase-netwerk. Det endoplasmatiske retikulum (ER) er den del av celler som er ansvarlig for å styre en stor del av den Proteostase-netwerk. V...

Tildelt: kr 10,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

The Social Sustainable City - the Role of Strategic Planning for Local Housing Markets Heterogeneity

STRATEGIC HOUSING: THE SOCIAL SUSTAINABLE CITY ? THE ROLE OF STRATEGIC PLANNING FOR LOCAL HOUSING MARKET HETEROGENEITY (StrategicHousing): Byene er i økende grad arena for sosioøkonomisk ulikhet, og det er behov for økt forståelse for hvilken rolle boligpolitikken spiller i byenes sosioøkonomiske...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Nordic Early Warning Early Prevention System

NEWEPS er et nordisk forskningsprosjekt mellom Statnett og SvK for et mer effektivt digitalisert kraftsystem De nordiske TSOene forutser økende utfordringer i driften av kraftsystemet som følge av mer uregulerbar kraftproduksjon, mer utveksling på kabler og mer variabelt forbruk i tiden fremov...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Noninvasive analysis of cardiac function using automated workflows

Nyutviklede teknikker for analyse av hjertet gjennom ultralyd kan åpne opp for bedre forståelse av hjertesykdom hos pasienter. Ultralyd er den mest brukte avbildningsmetoden for å utføre medisinsk diagnose av hjertet. Det gir oss et viktig innblikk i hjertets anatomi og funksjon. Siden hjerte...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestfold

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Development of new innovative technology and concept to remove salmon lice (L. salmonis) copepodits from seawater

Effektiv bekjempelse av parasitten lakselus er viktig for en bærekraftig lakseoppdrettsnæring. Et nytt innovativt konsept ? LiceDefence ? er utarbeidet for å redusere mengden lakselus. Konseptet er basert på patentert teknologi for bruk av lys for aktiv tiltrekning av frittsvømmende copepoditter...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

FASTsubsea X - The simplest and most cost effective and modular subsea multiphase pump available. "Topside-less" and "All electric".

Undervanns-pumper er regnet som det mest effektive verktøyet for å utvinne mer fra eksisterende olje og gassbrønner. Økt utvinning fra eksisterende felt og økt utnyttelse av eksisterende infrastruktur ved bruk av subsea utstyr gir store positive miljø-effekter, kontra å lete etter og utvikle nye...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Buskerud

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

COM-FLEX: Competetive Flexibility

Basert på det store kartleggingsarbeidet som ble utført i 2020 har det blitt satt i gang et større organisasjonsarbeid inn mot fornybarprosjektene / mindre prosjekter i AKSO på Stord sin prosjektportefølje. Fundamentert på kartleggingen og konklusjonene der ble det besluttet at den tidligere fabr...

Tildelt: kr 17,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Integrated Service & Safety Platform

Tradisjonelle brannvarslingssystem har tre hovedfunksjoner: detektere, respondere og varsle. Selv om den grunnleggende funksjonaliteten er den samme, vil forskjellige aspekter som størrelse, kompleksitet og gjeldende lovverk variere i stor grad basert på hvor systemet er installert, fra kontorbyg...

Tildelt: kr 14,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Effekt av svømmetrening hos smolt; En grunnleggende studie

For å bedre laksens helse og velferd har Norsk oppdrettsnæring investert store resurser i å utvikle kostnadseffektive protokoller for produksjon av storsmolt i den hensikt å korte ned tiden i sjø. Parallellt med denne utviklingen har næringen gjennomført en betydelig oppskalering av kapasitet, he...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!113995 The project will deliver a 10kW scaled device, to exploit the turbine’s unique functionality

Målsetningen med prosjektet er å utvikle og teste en enkel vertikal turbin for å produsere elektrisk energi i tidevanns- og havstrømmer. Prosjektet har som mål å videreføre dagens TRL 3 laboratorietester opp til et TRL 6 nivå gjennom tester i et realistisk miljø. Prosjektets mål er å komme frem t...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Telemark

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KOMM: Eye drops for Hereditary Corneal Vascularization treatment

Prosjektet går ut på å forhindre blindhet forårsaket av karinnvekst på hornhinnen ved å omformulere en kreftmedisin slik at den kan benyttes til lokal behandling (øyedråper). Vi har funnet forandringer i genet som koder for «platelet derived growth factor receptor beta» (PDGFRB) hos pasienter so...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NORO3/7 - Framstilling av omega-3 og omega-7 fra Norske restråstoffer.

Historisk sett har fiskemelfabrikker i Chile og Peru vært kilde til den kommersielle produksjonen av marine omega-3 fettsyre konsentrater de siste 40 årene. Fiskene i disse områdene inneholder en gunstig fettsyresammensetning med tanke på videreforedling av oljen. De har både en spesielt høy ande...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Iris.ai - the AI Chemist

For å nå det overordnede AI Chemist-prosjektmålet, har Iris.ai gjennomført følgende delprosjekter: 1. Domain-specific word embeddings Domenetilpassing av 'word embeddings' er en velprøvd teknikk for domener som har utilstrekkelig data til å trene opp en effektiv modell fra bunnen av. Kjemi er et...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Akershus