0 antall prosjekter

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Reisestøtte til afrikanske partnere i forskningsprosjektet HUNT i forbindelse med workshop i Oslo

I forskningsprosjektet Hunting for Sustainability (HUNT) studeres sosiale, kulturelle, økonomiske og økologiske aspekter av jakt i seks europeiske og to afrikanske land. Prosjektet er finansiert av EU gjennom FP7, med varighet fra 2008-2011. Informasjon o m prosjektet er er lagt ved søknaden, og ...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

Crossover Research. Well constructed systems biology

Crossover er designet som et ELSA eksperiment i «integrasjon». Behov for integrasjons eksperimenter har ofte blitt legitimert av en analyse av at ELSA forskningen ikke i tilstrekkelig grad har vært relevant for pågående veivalg i naturfaglig forskning. Prosjektet har vært sammensatt av en grup...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIP-Design Pilot

Smått er smart - DP042

...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GLOBHELS-Global helse

Vaccine development in Orientia tsutsugamushi infection

-

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Governance of the Domain Name System and the Future Internet: New Parameters, New Challenges (Igov2)

Who decides how the Internet operates? How are those decisions legally exercised? And are some ways of legally exercising these decisions more advantageous than other ways? The Igov2 project seeks answers to these questions primarily in relation to the go vernance of the Internet's naming and num...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Effort-dependent technologies for multi-domain risk-based security testing

The aim of the DIAMONDS project was to strengthen the ability of Norwegian companies to face the new security challenges posed by the future internet by transferring state-of-the-art security assessment techniques to the industry. In particular, we developed industrial guidelines and a supporting...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Hole in One Producer Prototype

Et innovativt konsept for samtidig boring og komplettering av lange brønner er utviklet så langt at fullskala testing er utført ved Ullrigg Testsenter med godt resultat. Det ble først gjort fullskala testing av delsystemer og så av et integrert system der fire traktorenheter arbeidet sammen i par.

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2018

Sted: Rogaland

EU7-STRA-Strålevern, EUs 7. rammeprog

Cooperation in education In Nuclear CHemistry

The renaissance of nuclear power will require a significant increase of the numbers of the respective specialists, among others also nuclear chemists. Because the current situation in nuclear chemistry education and training in Europe is quite diverse, th e project aims at its coordination. The s...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Viken

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Towards real-time earthquake risk reduction

...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Viken

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Improving Earthquake Resilience in the Western Caribbean

...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Drilling in a Closed Cavity near Pore Pressure

...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

Kvalitetskontroll i medisinske laboratorier - fra pliktøvelse til verdiskapende merkevare - DP011

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

OCTIO GEOPHYSICAL DEMO2000 - A solution for advance warning of leakage to surface from waste injection wells

...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Biomarint Industriseminar 2010

Biomarint industriseminar har fokus på innovasjon og nyskaping, og nyheter innen marine ingredienser til fôr og næringsmidler vil bli presentert. Seminaret retter seg i hovedsak mot marin ingrediensindustri, fiskemelsindustri, fôrprodusent og oppdrettsind ustri, samt utstyrsleverandører. Seminare...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

PES - ICT Use Case scenarios and early trials

...

Tildelt: kr 44 273

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Innlandet

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

High algal recovery using a Salsnes Water to Algae Treatment (SWAT) filter technology

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Biodiversity protection argument selection

...

Tildelt: kr 94 391

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Technical and Legal Alliance for the evaluation of Identification technologies

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Innlandet

GLOBHELS-Global helse

Advancing Rotavirus Vaccine Development (ARVAC) - BBIL Phase 3 Study

PATH?s Advancing Rotavirus Vaccine Development (ARVAC) project, the Indian Department of Biotechnology (DBT), and Bharat Biotech International, Ltd. (BBIL) conducted a Phase 3 efficacy study of BBILs 116E (ROTAVAC®) rotavirus vaccine, and an Expanded Program on Immunization (EPI) non?interference...

Tildelt: kr 24,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2017

Sted: Ukjent Fylke

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Solid Oxide Fuel Cells and Systems Technologies for Space Exploration

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Vestland

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Advanced methodologies and innovative numerical code aimed to understand the long-term fate of geologically stored CO2

...

Tildelt: kr 73 672

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Fungal particles in indoor air: occurrence and toxic properties of viable and non-viable spores, hyphae and fragments

PhD1 Frigjøring av sporer og fragmenter fra 2 og 8 uker gamle soppkulturer av Aspergillus fumigatus (AF), Aspergillus versicolor (AV) og Penicillium chrysogenum (PC) ble studert med to generatorer, tre medier og to lufthastigheter. Det frigjøres sub-? fragmenter fra soppkulturene i tillegg til s...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2019

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

iCargo - Intelligent Cargo in Efficient and Sustainable Global Logistics Operations

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Viken

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Søknad rammeavtale PES

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Restoring habitat for riverine biodiversity

...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Future Strategies to Monitor and Combat Poverty in Europe

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Rapid geo-Images for Collaborative Helps Targeting Emergency Response

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET Bellonas deltakelse i European Biofuels Technology Platform samt opprettelse/drift av sekretariatet for Joint Task Force Bio-CCS

Det søkes om støtte til Bellonas deltakelse i EUs biobrenselplattform EBTP og tilhørende fora. Bellona er representert i EBTPs styre, samt i fire av plattformens fem arbeidsgrupper. Gruppene dekker hele verdikjeden fra tilgang og utvikling av biomasse, vi a konvertering og sluttbruk, til markedsu...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Velferd, slakting, oksidasjon og kvalitet av kjøtt og fisk

Prosjekta SVANS og PUFA-protein jobbar med forbetring av slakteprossessen og kvaliteten av slaktet. For fisk er det meininga at CO2 skal fasast ut pga at denne behandlinga påførar dyra mykje stress under slakteprosessen og er rekna som ein meget dårleg me tode velferdsmessig. SVANS er eit forskar...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Vestland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Novel gypsum foam formulation for thermal and acoustic wall-insulation in building construction. Acronym AT-INSULATE

...

Tildelt: kr 46 820

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Viken