0 antall prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Solar cells silicon wafer cutting (SIWACUT)

The main objective will be reached by the following secondary objectives: 1. Understand the effect of the sawing parameters on the wafer quality for different mixtures of virgin and recycled materials in the cutting slurry. 2. Characterize the component s in the slurry (SiC, PEG, Fe, Si) and un...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Drug candidates for regulation of immunodeficiency by targeting the cAMP/PKA system

The main goal is to develop drug candidates (leads) for regulation of immunodeficiency by targeting the immune cell specific catalytic subunit Cb2 of protein kinase A. Immunodeficiency is a state in which the immune system's ability to fight infectious di sease is compromised or entirely absent. ...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sperm cell activators for Assisted Reproductive Technology (ART)

The principal goal of the present project is to identify and develop small chemical compounds that will increase the quality of sperm cells used in Assisted Reproductive Technology (ART). If successful, the project will generate both substantial commercia l value for Spermatech AS, and a huge ben...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Buddy flexible body system

Elbilnorge har gjennom sin 15 år lange historie opparbeidet betydelig erfaring med elektriske kjøretøyer i småskala produksjon og spesielt utfordringer knyttet til fremstilling av karosseri. Med dagens miljøfokus er det stadig viktigere å kunne lage kjør etøyer som er så lett, miljøvennlig og pr...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Høyeffektive solceller basert på Elkem Solar Silisium

Igjennom flere år har Elkem Solar (ES) utviklet et høyrent silisiumprodukt til bruk for å produsere multikrystallinske silisiumsolceller. Denne type solceller utgjør i dag nesten halvparten av markedet. I midlertid er de fleste høyeeffektive konsepter som er under utvikling i dag basert på monok...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Radon Monitoring and Surveillance System for Dwellings and Workplaces

The objective of this project is a wireless continuous monitoring and surveillance system for concentrations of radon gases in dwellings and workplaces. The use of this novel system will reduce the hazards caused by exposure to concentration of radon gase s above the recommended action limit. Dwe...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nettverk: Norsk Teknologiplattform for Byggenæringen (NCTP)

Informasjonsarbeid: ' Seminarer og work-shops dedikert til ulike deler av næringen ' Oppdatering og vedlikehold av Web-side ' Artikler og brosjyremateriell Drifting av teknologiplattformen: ' Videreutvikling og aktiv bruk av Fokusområder og Ressursgruppe som ble etablert i en tidligere fase, for...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Movation er et nettverk for åpen innovasjon hvor det fokuseres på innovative tjenester med globalt potensial

Movation's rolle er å bringe sammen Norges ledende innovatører og tenke nytt. Denne rollen som åpent innovasjonssenter er basert på den unike kompetansen som våre grunderne Birdstep, Comperio, Fast, Nera, Opera, Radionor og Telenor besitter. Fra Jan 2009 har Movation redigert sin eierstruktur. A...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Development of anti-cancer drug candidate using biosynthetic and chemical engineering

Leukemia is one of the major types of cancer with over 330.000 new incidences each year worldwide. Therapeutic options for treating leukemia are relatively limited, and there exists an unmet need in safe and efficient anti-leukemic drugs. The major goal o f the proposed project is to develop an a...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvidelse KMB ROMA (182617/I40)

The project will focus on industrial measurements and pilot tests as a basis for understanding the production processes and the energy recovery processes that are studied. The application consists of the following parts: 1.Investment in new Portable gas measurement equipment 2.Investment in up...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

UTVIDELSE av prosjektet (187960) Robust Envelope Construction Details for Buildings of the 21. Century

1. Emissivitet - varmestråling. Emissiviteten til et materiale sier noe om hvor godt materialet stråler ut energi. Er emissiviteten lik 1 er materialet en god varmestråler. Hvis emissiviteten er nær null stråler materialet ut lite varmestråling. Desto lav ere emissivitet et bygningsmateriale har,...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Behandlingsmetode for osteoartritt

I henhold til revisjon pr sept 2011: Formålet med prosjektet er å utvikle en behandlingsmetode for osteoartritt (OA), basert på terapeutisk(e) regime(r) for å eliminere bakteriell provokasjon i ledd. Prosjektet er basert på hypotesen at bakteriell prov okasjon er sentral i patogenesen av OA. V...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

New Production Route for Solar Cells from New Feedstock and Waste Raw Materials (New PRoCeS)

The proposed innovation project is directed towards a new production process for silicon solar cells - from new and waste raw materials to finished solar cell product. Industrial partners in the project are Umoe Solar and 6N Silicon Inc. in close cooperat ion with SINTEF, NTNU and the Internation...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ENergy efficient PAPer production of wood containing paper for next generation printing presses (ENPAP)

The purpose of the project is to obtain more sustainable and more profitable paper production by developing a process for producing high quality wood-containing printing paper, more efficiently with respect to energy consumption. The pulp and paper indust ry must address its impact on climate cha...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ICADA - Integrated Computer Aided Design and Analysis

Det har blitt utviklet et programbibliotek kalt IFEM for bruk av splines i design og analyse. Programbiblioteket inneholder rutiner for simulering av 2D og 3D tynnveggede og massive konstruksjoner. IFEM håndterer problemstillinger med store forskyvninger og ikke-lineære materialoppførsel, samt a...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Textiles and clothing for improved safety, performance, and comfort in the High North

The harsh environment in the High North is a threat to work performance, comfort and health. Reduced work performance and comfort represents an increased risk of human errors that may have fatal environmental and health impacts. Today, the latest developm ent in nanotechnology, information techno...

Tildelt: kr 13,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Marinepack 2010 - Optimal emballering og distribusjon av norsk sjømat

Marinepack 2010 vil fokusere på to hovedområder: I. Utviklling av fiberløsninger, primært for effektiv distribusjon i enheter på 3-20 kg av fersk rundrenset fisk og filet med minimal ismengde og kontroll på kjølekjede II. Utvikle emballasje- og distribu sjonssystemer for superkjøling i kombinas...

Tildelt: kr 0,76 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Buskerud

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Medical products of algiante oligomers providing symptom relief for patients suffering from Cystic Fibrosis (CF)

The objective is design and formulation of alginate oligomers providing symptom relief for patients suffering from Cystic Fibrosis (CF) offering improved efficacy compared to current treatments. Pseudomonas aeruginosa as example of one of the most common bacterial infections in CF patients secret...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikling av helautomatisk linje for fjerning av tykkfiskbein i torsk og andre hvitfiskarter

Prosjektet er et forprosjekt som skal etableres et grunnlag for å starte opp et hovedprosjekt som skal utvikle og implementere ny teknologi for produksjon av beinfrie filetprodukter av hvitfisk. Teknologien skal innebære høy automasjonsgrad. Dette skal ku nne gi produkter med betydelig forbedret ...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Innovative Cooling Concepts for Twin Roll Casting of Al

Although large efforts are put into alloy and process development during the decades, TRC is almost exclusively produced for commodity products. The reasons are complex but most important are two fundamental questions: i) How to cool the molten aluminium as fast as possible without deteriorating ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Tidlig deteksjon av premaligne tilstander i kolon ved bruk av fluorescens koloskopi

Photocure utvikler innovative legemidler til diagnostikk og behandling av sykdom basert på fotodynamisk teknologi. Kolorektal cancer er den hyppigst forekommende kreftsykdommen i Norge. Antall nye tilfeller er beregnet til å øke med om lag 34 % frem til 2 020. Dette innbærer en økning fra dagens ...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Automatisk in vitro diagnose system basert på nano-, mikro- og bioteknologi

POCNAD-prosjektet skal videreutvikle resultatene fra EU-prosjektet slik at de kan anvendes i et nytt kommersielt instrument. Selv om mange av de banebrytende prinsippene er demonstrert, gjenstår det viktig arbeid på å gjøre de biologiske reaksjonene i mik rokanalene stabile, kontrollere bevegelse...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Silicon Feedstock Cost Reduction; Implementation of Fluidized Bed and Microwave Technology

Silicon as a material has become increasingly important in the last years due to the rising demand for Si solar cells. Today, one of the main obstacles in continuing the impressive industrial growth of Si solar cell supply is the availability of Si feedst ock of adequate quality for the solar cel...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Mikro-biosensorer for implantasjon i indre organer som kontinuerlig i sanntid viser om organet har tilstrekkelig blodforsyning.

Alertis Medical ASA har som strategi å bli en betydelig utvikler av medical devices i samarbeid med norske og internasjonale aktører, både innenfor teknologi og medisin. Alertis forretningsidé er å bringe til markedet sensor-produkter for tidlig varsling av medisinske faresignaler, slik at interv...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Re-Design of Refining Process for Production of Boron Neutral Solar Grade Silicon Feedstock

The proposed project is a close collaboration between Elkem Solar, SINTEF and NTNU aimed at developing core technology for Elkems Solar Grade Silicon process . Elkem Solar is developing a route to produce Solar Grade Silicon (SoG-Si) feedstock based on a proprietary metallurgical refining proce...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Reduksjon av effektforbruk og øket brukervennliget for chiper brukt i medisinsk ultralyd

Målet med prosjektet er å utvikle en ny generasjon chiper for bruk i mottakerkjeden i utstyr for medisinsk ultralyd. Kritiske faktorer i disse systemene er effektforbruk og kompleksitet. Dette har blitt vesentlig viktigere de siste årene ettersom disse sy stemene har blitt gjort mindre i fysisk s...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nettverk for bedre samspill og dataflyt mellom ulike aktører i bygg og anleggsbransjen. Fokus på felles digitale datamodeller 3d,4d,BIM,GIS

BA-Nettverket ledes av Inger Hokstad AS (siden 2003). Vi har hovedfokus på samferdsel- og infrastruktur-prosjekter, og barriærer som har vært til hinder for å kunne jobbe tidsriktig med 3D-informasjonsmmodeller/BIM. Vi har satt oss grundig inn i sta tus, muligheter og hindere hos ulike aktører...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Innovativ sårhelingsteknologi: Utvikling av nye produkter for sårheling og regenerering av hud

Business-konseptet er å utvikle, dokumentere og patentere et terapeutisk sårhelingsprodukt fra et ekstrakt av lakseegg. Produktet vil forbedre sårheling, stimulere regenerering av hudceller, regulere hudcelle-differensiering (celledelingsegenskaper) og st imulere kollagen-utskillelse. Pilotstudie...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Optisk mikrofon

Med utgangspunkt i SINTEFs optiske metode for avlesning av små bevegelser av en membran er det dannet et forskningskonsortium som består av Norsonic AS, Norsk Elektro Optikk AS og Tandberg Telecom AS for sammen med SINTEF å utvikle mikrofoner. Metoden mu liggjør framstilling av miniatyr-mikrofon...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Buskerud

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Low-cost wafers for high-end PV

Norway has proven to be uniquely positioned to take a great share in the growth in PV. With basis in the world-leading competence in the Norwegian metallurgical industry and R&D institutions, several companies have emerged with the main focus on productio n of the required ultra-high-purity silic...

Tildelt: kr 16,6 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Oslo