660 prosjekter

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Brain-Gut-Microbiota Interaction in Irritable Bowel Syndrome: A Multidimensional Approach

"Magefølelsen" er en åpen, enkelt-senter, kasus/kontroll karakteriseringsstudie (IBS n=100, friske kontroller (FK) n=40), etterfulgt av en åpen diett-intervensjon hos en sub-gruppe av pasienter med IBS med hovedsakelig diare (IBS-D, n=60). Irritabel tarmsyndrom (IBS) er et vanlig klinisk sekk...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Exploring the genetics of neuropathic pain

Nevropatisk smerte er definert som smerte forårsaket av skade eller sykdom i nervesystemet. Denne type smerte er et stort helseproblem som affiserer opp mot 7-8% av befolkningen. I dette prosjektet vil vi lete etter nye genetiske varianter som er relevant for utvikling av denne type smerte. F...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

When default is not default: Solutions to the replication crisis and beyond

Funksjonell magnetresonansavbildning (fMRI) er en svært utbredt metode for å studere hjernens funksjoner både i friske personer og i pasienter med lidelser som kan påvirke hjernens struktur eller funksjon. Utviklingen av fMRI for over 25 år siden var en milepæl i hjerneforskning, og har ført til ...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Unconventional T-cells in bile duct inflammation

Betennelse i gallegangene er et stort klinisk problem hos pasienter med de kroniske leversykdommene primær skleroserende kolangitt (PSC) og primær biliær kolangitt (PBC). Begge disse sykdommene er viktige indikasjoner for levertransplantasjon. Tidligere studier har vist at bakterier i tarmen spil...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

PROGRAMMING NATURAL KILLER CELL FUNCTION THROUGH ORGANELLE COMMUNICATION

Nøkkelrollen for naturlige dreperceller (NK-celler) i immunsystemets respons mot virusinfiserte eller transformerte celler er velkjent. En prosess der NK-cellene kalibreres mot kroppens eget HLA er av stor betydning for deres evne til å drepe målceller. Høy grad av hemmende signaler inn i cellen ...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

MOLECULAR SIGNATURES AND NOVEL DRUGS FOR THE PERSONALIZED TREATMENT OF RHEUMATOID ARHTRITIS

Dette prosjektet som knytter molekylær forskning til pasientbehandling, og har som mål å utvikle diagnostiske metoder og individuelt tilpassede medisiner for behandling av den autoimmune sykdommen revmatoid artritt, eller leddgikt. Leddgikt er en kronisk betennelsessykdom, hvor bla hvite blodcell...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Genomics of speciation: dissecting mechanisms of reproductive barriers in fungi

Soppriket er en av de mest artsrike organismegruppene, men det vites lite om hvordan sopparter oppstår. Sopp har flere unike trekk som gjør at de muligens har andre artsdannelsesmekanismer enn dyr og planter, som en unik livssyklus med langlivet haploid og tokjernet stadie, høy sprednings mulighe...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

AN EXERCISE-BASED CONCEPT FOR DRUG TARGET DISCOVERY

Hjertesykdom og muskelsykdommer er store folkehelseproblemer på verdensbasis, og er blant de hyppigste dødsårsakene. Forskning for å utvikle nye og mer effektive legemidler, og for å optimalisere behandlinger er derfor svært nødvendig. Dette prosjektet har som mål å identifisere de molekylære mek...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The role of whole genome duplication in vertebrate adaptation

Naturen myldrer av variasjon, og premisset for dette mangfoldet er forskjeller i DNAet - den genetiske koden. Dersom vi ønsker å forstå hvordan nye tilpasninger og nye arter oppstår, må vi også forstå hvordan ny DNA-variasjon oppstår gjennom mutasjoner og hvordan disse nye kode-variantene gir opp...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Ikaros tumor suppressor function in leukemia

Behandling av kreft er tradisjonelt basert på å drepe celler som deler seg raskt, uavhengig av om de er kreft eller normale celler, noe som medfører alvorlige bi-virkninger og reduserer doser som pasientene kan tolerere. Dette kan føre til ufullstendig eliminering av kreftcellene og tilbakefall. ...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

A lifespan perspective on mental illness: toward precision medicine using multimodal brain imaging and genetics

Målet med prosjektet "LifespanHealth" er å fremskaffe mer kunnskap om hjerneendringer ved alvorlige psykiske lidelser i ulike faser av livet, og utvikle nye verktøy for tidlig oppdagelse og forebygging av sykdom. Hva skjer i hjernen når psykiske lidelser utvikler seg? Kan hjerneavbildning bruke...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Early-life gut fungal dysbiosis in pediatric asthma development.

Det mikrobielle samfunnet som befolker mage -tarmkanalen, tarmmikrobiota, har dukket opp som en sentral aktør for styring av menneskers helse og sykdom. Forstyrrelser av mikrobiota på det tidligste tidspunktet i livet under maksimal fysiologisk utvikling har vært forbundet med en risiko for ikke-...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The effect of life-history genes on eco-evolutionary dynamics (EcoEvoGene)

I prosjektet EcoEvoGene studerer vi samanhengen mellom gen, evolusjon og økologi. Modellsystemet vårt er atlantisk laks. I dette prosjektet har vi vist at: 1) kultivering førar til seleksjon for domestiserte genotypar og kan difor føre til endra demografi og lågare fitness i laksepopulasjonar med...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

22nd International Conference on Brain Tumor Research and Therapy

Den 22, International Conference on Brain Tumor Research and Therapy (ICBTRT) ble arrangert på Solstrand Hotel i perioden 24-27 Juni, 2018. ICBTRT representerer en av de eldste og kanskje den mest prestisjefylte konferansen i verden innenfor feltet. Deltagerne på konferansen, som er de fremste i...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Innate Control of Early Embryonic Development

Komplekse organismer som er bygd opp av billioner av ulike celler oppstått fra en enkeltcelle - zygoten. En zygote bærer på instrukser fra sine foreldrene om den videre utviklingen. Denne instruksjonen er skrevet inn i flere molekylære lag av DNA, RNA og proteiner, og er forbunnet i et regulatori...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

The role of small RNAs in genomic imprinting and hybrid barriers

I dette prosjektet studerer vi rollen til genomisk imprinting og hvordan dette epigenetiske fenomenet reguleres og kommer til uttrykk i frøet i kryssninger innen en art og mellom arter, dvs i hybrider. Vi har kunnet påvise reguleringsmekanismen for over 50 imprintede gener i modellplanten Vårskri...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Changing our view of Major histocompatibility Complex (MHC) class I in vertebrates

Vertebrater har et immunsystem som gjenkjenner og bekjemper invaderende patogener. I det adaptive immunsystemet er Major Histocompatibility Complex klasse I (MHCI) molekyler avgjørende, idet de diskriminerer mellom selv og ikke-selv, hvor identifisering av spesifikke ikke-selv, slik som virale fr...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Biological Methylation: Post-translational Regulation of Intestinal Regeneration

Kroniske sykdommer som diabetes, astma eller inflammatorisk tarmsykdom (IBD) påvirker pasienter over hele verden. I mange av disse kroniske sykdommene gror ikke sår ordentlig, hvis de i det hele tatt gjør det. Mange faktorer påvirker disse sykdommene, som diet, miljø og genetikk, men begrenset så...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

DNA Glycosylase-Dependent Regulation of the Neuronal Epigenome

Dette prosjektet vil undersøke sammenhengen mellom enzymer/proteiner som reparerer DNA skader og regulerer epigenetiske modifikasjoner på DNA i hjernen. DNA i cellene våre er kontinuerlig utsatt for skade, derfor er vedlikehold av DNA essentielt for utvikling og helse. Base utkuttings reparasjon...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Characterization of population specific variation in non-coding genomic regions and application to Type 2 diabetes

Enkeltnukleotidpolymorfismer (SNPs) spredt i hele genomet er ofte benyttet i studier for å påvise assosiasjon mellom SNPer og sykdom (f. eks. hjerteinfarkt) eller egenskap (f. eks. høyt blodtrykk). I slike studier (kalt GWAS) undersøkes vanligvis to studiegrupper, for eksempel en gruppe med norma...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Preconception exposures and related epigenetic mechanisms in asthma and allergies

Kan overvekt i tenårene, snusing eller sveisearbeid gi fremtidige barn eller barnebarn astma og allergi? Da vi startet dette prosjektet var det forskningsresultater, hovedsakelig fra dyrestudier, som kunne tyde på at slike og andre faktorer kunne gjøre noe med arvematerialet til fremtidige fo...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

VIROVAC: Filter-feeding mesozooplankton as uncharted accomplices in marine virus ecology

Verdenshavene er fulle av virus, og ingen andre biologiske partikler finnes i større antall på planeten vår! Selv om virus ikke regnes som levende organismer er de helt uunnværlige for både biologisk diversitet og næringsomsetning i havet. Der er likevel mye vi ikke vet om dem, spesielt med hensy...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Indirect climate change impacts on alpine plant communities

Fjellområder gir viktige leveområder for mange plante- og dyrearter, og de bidrar også med viktige økosystemfunksjoner og -tjenester som karbonlagring, områder for utmarksbeite og regulering av flom og jordskred. Samtidig er fjelløkosystemene spesielt utsatt for klimaendringer. Klimaendringene...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Novel mechanisms in activation of ATR kinase

Når en kreftpasient behandles med stråleterapi eller ulike typer kjemoterapi, drepes kreftcellene ved å påføre dem DNA-skade. Derimot klarer noen kreftceller å forhindre dette ved å aktivere signalveier inne i cellene som fører til at DNA blir reparert. Aktivering av ATR-kinasen er en viktig komp...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Cellular Mechanisms for the Malignant Exploitation of the Altered Metabolic Landscape in Obese Hormone Receptor Negative Breast Cancer

Blant den allmenne befolkningen er det velkjent at fedme forårsaker både type-2-diabetes og hjerte-og karsykdommer. En annen, og mer dødelig komorbiditet, er kreft. Til tross for at dette er en relativt ny sammenheng, anslås nå opptil 20% av kreftrelaterte dødsfall å være forårsaket av fedme. I l...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Innate lymphocyte-based strategies to predict and prevent acute graft-versus-host disease after HSCT.

Hematopoietisk stamcelletransplanatasjon (HSCT) er den eneste kurative behandlingen for mange blodkrefttyper, som leukemi og lymfomer. Med denne behandlingsformen blir pasienten transplantert med stamceller fra en donor. De nye immuncellene som oppstår fra donor er tenkt å drepe kreftcellene. Beh...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Clathrin-mediated regulation of T cell activation and intercellular communication

Ved å bruke komponenter fra bakteriers immunforsvar, kjent som CRISPR/Cas9, kan man relativt enkelt og spesifikt modifisere menneskelig DNA. Denne teknikken har blitt kalt genetisk kirurgi fordi man i prinsippet kan bruke den til å reparere sykdomsfremkallende DNA-sekvenser hos mennesker. Det med...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Cost of life-history adaptations: Multiple-trait consequences of fisheries-induced evolution

Det finnes ikke noe slikt som en gratis lunsj. Dette gjelder også organismer som tilpasser seg til nye utfordringer i sitt miljø. I praksis betyr dette at hvis organismer blir mer "perfeksjonert" på en måte, blir de litt mindre perfeksjonert på andre måter. I vilt-levende populasjoner er det ofte...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Acetylation cofactors in closed chromatin - a novel mechanism of pioneer factor action and dynamics

Alle cellene i kroppen inneholder det samme DNAet og de samme genene. De ulike cellene er forskjellige og har distinkte funksjoner fordi spesifikke gener er skrudd av eller på i ulike celler. Regulering av genuttrykk er en meget komplisert prosess som kontrolleres av en gruppe proteiner kalt tran...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Deciphering Tumor-Host Biology

Tumorceller utvikler seg i samspill med celler den umiddelbare nærhet, kalt mikromiljø. Disse cellene kan enten motvirke eller hjelpe tumorcellers overlevelse og vekst. På samme vis påvirker tumor fjerntliggende organer og fysiologi i pasienten/vertsorganismen. Mer enn halvparten av fremskredne k...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo