0 prosjekter

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Optimal Rate of Penetration

Down-the-Hole (DTH) perkussive boreverktøy foretrekkes på grunn av sin høye effektivitet ved utgraving av harde bergformasjoner, for eksempel i gruvedrift og geotermiske systemer. Optimalisering av boreeffektiviteten er utfordrende i felt på grunn av stor usikkerhet og betydelig kompleksitet til ...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Development of the next generation antibody therapy for the treatment of CD37+ B-cell diseases

Monoklonale antistoffer har en klinisk godkjenningsrate som er dobbelt så stor som for små-molekylære legemidler. Årsakene til dette er at de er mer spesifikke, langtidsvirkende og gir få bivirkninger. For tiden er rundt 600 antistoffkandidater under klinisk utprøving. Denne suksessen har ført ti...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Commercial development of CAR T-cells targeting CD37 or IgKappa/CD19

Dette prosjektet hadde som målsetting å utvikle to nye CAR T-cellebehandlinger for pasienter som har påvist Non-Hodgkin Lymfom. Dette er en type kreft som kan ramme unge barn og voksne. Den nåværende prognosnd har blitt bedre med eksisterende kjemoterapi i kombinasjon med antistoffbehandling, så...

Tildelt: kr 0,43 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

ODIMS CUI - Technology qualification and commercial development project

Sluttkunden for ODIMS løsningen vil være eiere av produksjon- og prosessanlegg. En gruppe med industrielle aktører som vil kunne være leverandører til disse eierne er identifisert, og disse vil også kunne være kunder og/eller investorer til teknologien. Hovedmålet med prosjektet er å klargjør...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Fruit quality measurement device

I dette prosjektet presenteres en ny teknologi som muliggjør rask og ikke-destruktiv måling av kvalitetsegenskaper i frukt. Teknologien kan forbedre mulighetene til å tilby frukt av høy og konsistent kvalitet, og til å gjennomføre kvaliteskontroller med lavere kostnader og raskere responstid enn ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

KVAL: SiCure - Novel cement retarders

Sement som brukes i brønnapplikasjoner, må ha tilstrekkelig lang væskelevetid (fortykningstid) for å sikre riktig plassering, i tillegg til tidlig styrkeutvikling. Dagens sement oppfyller ikke disse egenskapene for bruk ved høyere temperaturer. Tilsetningsstoffer er nødvendige for å forsinke herd...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

PaCRTool: Verification- proof of concept

Dette prosjektet har som mål å introdusere presisjonsmedisin for å bedre resynkroniseringsbehandlingen av pasienter med hjertesvikt. Hjertesvikt er den ledende dødsårsak i den vestlige verden og et problem som øker med velstand. 30% av alle hjertesviktpasienter har hjertesvikt på bakgrunn av ledn...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Development of T cell receptor sequencing based method for diagnosing celiac disease

Utvikling av metode for diagnostisering av cøliaki uten behov for gluteneksponering Forskere ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, ledet av prof. Ludvig Sollid, har studert glutenspesifikke immunceller (T-celler) fra cøliakipasienter og har funnet at disse vedvarer i pasientene ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: CAR T cell therapy for metastatic cancer

Selv om det er gjort store fremskritt innen behandlingen av brystkreft de siste tiårene, er det fortsatt en betydelig gruppe pasienter som har få eller ingen behandlingsalternativer etter tilbakefall og metastatisk brystkreft. Forskere ved OUS jobber med en potensiell ny behandling for noen av di...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

DrillComputer - Monitoring real-time drilling operations with computational simulations.

Oljeboring er en meget komplisert prosess som inkluderer overføring av rotasjonsenergi fra overflaten til borekronen ved bruk av et stålrør som kalles borestrengen. I dette prosjektet så utvikler vi en borestrengsimulator som beregner alle bevegelser og krefter som virker på borestrengen til enhv...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Digital solutions for integrating physical models with sensor data to combat corrosion under insulation

Innenfor olje & gass-, kjemisk- og prosessindustri på norsk sokkel og landanlegg finnes det hundrevis av kilometer med isolerte rør, der isolasjonen bla. skal beskytte mot brann, dempe lyd, eller stabilisere prosesstemperaturen. Selv om isolasjonen er innkapslet, er det vanlig at vann trenger inn...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Nabla Flow - Revolutionizing the Engineering Consultancy Industry through Smart Wind Analysis Tools

Nabla Flow sikter mot å forenkle og fremme måten arkitekter, produktdesignere, byplanleggere og rådgivende ingeniører vurderer vindforhold og justerer for uønskede effekter når de designer og bygger nye produkter, bygninger og strukturer. Behovet for kostbar og manuell rådgivning kan erstattes av...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Bedside testing for toxic alcohols

NY METODE FOR TESTING AV METANOLFORGIFTNING - KAN SPARE TUSENER AV LIV Hvert år blir tusenvis - voksne og barn - forgiftet av metanol. Mange dør, men enda flere ender med hjerneskade og blindhet - uten noensinne å få vite årsaken. Det skjer overalt, men de fattigste av de fattige rammes typ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: ProMoTun - Productivity Monitoring of Tunnelling

ProMoTun (Productivity Monitoring in Tunnelling) har som mål å utvikle en unik datadrevet applikasjon for sammenhengende innsamling og utnyttelse av ytelsesdata som fremkommer gjennom tunnelbyggeprosessen. Et stort antall ulike datainnsamlingssystemer og brukergrensesnitt kompliserer imidlertid e...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

KVAL: BERGENLYS – Preparation of Supplement for Stem Cell Therapies and Regeneration

Stamcelleterapi gir nye muligheter for behandling av en rekke tilstander, f.eks. diabetes, kreft, nervesykdommer og vevsregenerasjon. BergenLys er et innovasjonsprosjekt ved Haukeland universitetssjukehus der utdaterte, behandlede (lyserte) blodplatekonsentrater blir brukt til framstilling av et ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

MP: Outer membrane vesicle vaccine against enteric redmouth disease (ERM) in aquaculture.

Havbruk er en viktig næring for Norge hvorav laksen er en av våre viktigste eksportvarer. Det er derfor viktig at Norge levere et godt og friskt produkt. Dessverre er det slik at ved et dyrehold hvor mange individer er tett samlet er det også lett for at ulike infeksjonssykdommer kan slå seg ned....

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Novel biologics tailored for treatment of COVID-19

COVID-19-pandemien, forårsaket av SARS-CoV-2, har en enorm innvirkning på helse og økonomi, og selv om vaksiner er blitt utviklet raskt, er det få terapier tilgjengelig som kan benyttes i behandling de som ikke responderer godt på vaksinene. Det er derfor et presserende globalt behov for behandli...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: BIOUP – Bioelectrochemical Reactor for Biogas Upgrading with Methane Production from CO2

Det globale samfunnet må bevege seg fra en fossil drivstoffbasert økonomi mot en økonomi som er fornybar. Biogassproduksjon fra organiske ressurser bidrar til oppnåelsen av EUs strategi for bærekraftig utvikling gjennom reduksjon i klimagassutslipp. Flere europeiske land har politiske mål om å øk...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Bioactive encapsulated fresh, raw garlic extract

Det finnes mengder med hvitløksprodukter på markedet, men stort sett alle er basert på tørket hvitløk. Når hvitløken tørkes mister den sine gode, bioaktive egenskaper. Det har tre professorer ved NTNU i Trondheim gjort noe med. De har gjort det mulig å danne en emulsjon av det vandige, ferske...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

KVAL: 2nd medical use – Dermatology

Hidradenitis suppurativa (HS), også kalt svettekjertelbetennelse, er en kronisk inflammatorisk sykdom. De bakenforliggende årsakene til sykdommen er uklare, og behandling av den er utfordrende. Det finnes i dag ingen kurativ behandling. HS opptrer ofte sammen med andre sykdommer og kan medføre en...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

KVAL: 3DFix Technical Pilot

LiDAR, en forkortelse for for Light Detection and Ranging, bruker laserpulser til å ta målinger for å produsere et 3D-kart av omgivelsene ved hjelp av måleprinsippet «time-of-flight». Det finnes forskjellige typer LiDAR hvor en av dem er roterende (spinning). Spinning LiDAR har typisk et 360 grad...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Agder

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Software for real-time production planning and bidding for renewable energy producers

I prosjektet er det utviklet en prototype for programvare som utfører budgivning for produsenter av fornybar energi i sanntid. For tradisjonelle kraftverk, som som benytter fossilt brensel og vannkraft, kan operatører planlegge når og hvor mye de skal produsere. Variabel fornybar produksjon ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

MP: A Smart Mobile App to Facilitate Rehabilitation of Stroke Patients

Hjerneslag fører ofte til nedsatt fysisk funksjonsevne, og mange som har hatt hjerneslag har behov for fysioterapi over mange år. Hensikten med dette prosjektet er å utvikle en mobilapp (SmartRehab) som øker pasientens mulighet til selvstendig trening og gjør deres samspill med fysioterapeuten le...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

KVAL: An LPS-binding protein for endotoxin detection and removal

Endotoksiner (også kjent som lipopolysakkarider) utgjør en viktig bestanddel i Gram-negative bakterier, og er ekstremt giftige for oss mennesker dersom de kommer inn i blodbanen. Gram-negative bakterier er til stede overalt rundt oss, på overflater og i luften. Det betyr at, med bakterier som kil...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: AlbuVax- Improved mucosal vaccine delivery

De fleste patogener passerer inn i verten på en slimhinneoverflate (for eksempel lungene for respiratoriske patogener), og levering av vaksiner gjennom en slimhinneoverflate er en ideell tilnærming for å oppnå lokal så vel som systemisk immunbeskyttelse. Likevel blir vaksiner vanligvis gitt med n...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Diri - Digitized Intelligent Risk Identification

DIRI - Digitized Intelligent Risk Identification Ifølge European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA) er cybersikkerhet den største enkelt risikoen organisasjoner kommer til å stå overfor i årene som kommer. I 2018 ble markedet for sikkerhetsprodukter og tjenester estimert ...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Innlandet

FORNY20-FORNY2020

KVAL: SiQua - Recycling of high purity silica and silicon resources from solar and semiconductor industry

SiQua-prosessen bidrar til å løse utfordringene i høyren kvarts-industrien knyttet til begrenset ressurstilgang og økende kvalitetskrav. Dette skyldes et sterkt voksende marked for kvartsglass til bruk i solcelle- og halvlederindustrien. SiQua-prosessen resirkulerer verdifulle avfallstrømmer av k...

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

MP: Tankyrase inhibition as a therapeutic principle in idiopathic lung fibrosis

Idiopatisk lungefibrose (IPF) er en alvorlig og dødelig type lungesykdom som resulterer i arrdannelse (fibrose) i lungene av en ukjent årsak. IPF har en median overlevelsesrate på bare ~ 3 år etter diagnosefastsettelse. Under IPF-progresjonen er alveolar epitelcelleskade, hyperplasi, økt ekstrace...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

STUD: Ocean Access - Autonomous communication system for remote offshore monitoring

Ocean Access utvikler en ny smart havdatabøye som er nedsenkbar og kan bevege seg opp/ned i vannsøylen. Kommunikasjon under havoverflaten er en enorm utfordring. Det er ikke noe 4G-nettverk å sende eller motta dataene dine gjennom, og heller ikke en praktisk stikkontakt for å koble til det ele...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

MP: C2C - CH4 to Crop - Methane cleaning catalyser

Metan (CH4) er en drivhusgass som er ca 28-36 ganger med potent enn CO2. Dette betyr at for hver enhet CH4 som slippes til atmosfæren, tilsvarer dette 28-36 enheter CO3. Fangst, binding, utnyttelse og lagring (CCUS) av CO2 har et høyt fokus og et viktig tiltak for å redusere utslipp av drivhusgas...

Tildelt: kr 45 081

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland