0 prosjekter

TRANSPORT-Transport 2025

Intelligent logistikksystem

Vi skal utvikle et nytt system for styring av våre transportbehov. Systemet vil basere seg på avansert datainnsamling og -behandling, og benytte seg av avansert kunstig intelligens for å sørge for at vi hele tiden opererer med en optimal logistikk for å løse våre behov.

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Rogaland