4 prosjekter

PETROMAKS2-Stort program petroleum

MAS – Meaningful Human Control in autonomy/digitalization of safety critical systems

Petroleumssektoren i Norge har et HMS nivå i verdensklasse. Sektoren har vært i forkant ved å bruke et risikobasert regelverk basert på samarbeid mellom industri, myndigheter og arbeidsstyrken. MAS -prosjektet baseres på dette samarbeidet. MAS handler om utforming av meningsfull menneskelig kontr...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Safety, autonomy, remote control and operations of industrial transport systems

Prosjektet SAREPTA er basert på behovet for sikrere og miljøvennlige transportsystemer. Vi trenger å ta i bruk autonome systemer innen luft, bane, veg og sjø. Autonome og selvstyrte løsninger har potensiale for å forbedre helse miljø og sikkerhet; effektivisere transporten og gjøre den mer miljø...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Sensemaking in safety-critical situations

Evnen til å håndtere sikkerheten i krevende maritime operasjoner, blir mer avhengig av flere IT- systemer (for eksempel systemer for dynamisk posisjonering, ballastering/stabilitet, kart og alarmsystemer). Slike systemer er viktige i håndteringen av kritiske situasjoner da de presenterer informas...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RISIT-Transportsikkerhet

Sikkerhetsmessige konsekvenser av deregulering innenfor transportsektoren

Norge må forholde seg aktivt til den økte graden av deregulering innen EU. En kunnskapsoversikt utarbeidet av SINTEF for forskningsprohgrammet RISIT viser at det er manglende forskningsbasert kunnskap knyttet til deregulering og sikkerhet. Formålet med pr osjektet er å utvikle kunnskap vedrørende...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage