742 prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Localizing Globalization: Gendered Transformations of Work in Developing Economies

The overall aim of this interdisciplinary project is to investigate and compare how global flows of capital and goods shape local labour markets in different developing economies, and to study how these changes affect the way in which employment patterns, work forms and relations within househol...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Power-Sharing, Democracy and Civil Conflict

Nothing to report.

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Party Politics in Palestine: Hamas and the Politicization of Resistance

Populærvitenskapelig framstilling (2010-14) Massebasert parti Overordnet viser forskningsresultatene fra prosjektet at Hamas stort sett oppfører, organiserer og utvikler seg tråd med de partiteoretiske forventningene. Som så ofte er tilfelle for nye partier begynte også Hamas med radikale mål ...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Multiple-Documents Literacy: Understanding, Assessing, and Improving Students' Learning from Conflicting Information Sources

Multiple-documents literacy refers to the ability to locate, evaluate, and use diverse sources of information for the purpose of constructing and communicating an integrated, meaningful representation of a subject, issue, or situation. In Norway and many other countries, researchers, educators, ...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The law and economics of relational contracts

Contracts form the web of the economy. The ability of parties to enter into voluntary contractual agreements is essential for economic exchange and prosperity. There are basically two devices that govern contracts: Contract law and norms. Contract law se ts the legal rules of exchanging parties'...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Fiction and Group Identity Formation: Simulations of Involvement with Characters during an Oral Performance of Joseph and Aseneth

This study will provide an extensive, psychonarratological analysis of audience involvement with characters during an ancient, oral performance of Joseph and Aseneth. I will focus on the emotional and social impact of JA that is achieved through empathy a nd identification with characters. Involv...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Thanatos: dead bodies - live data. A study of funerary data from the Hellenistic-Roman-Byzantine town Hierapolis in Phrygia, Turkey

På invitasjon fra The Italian Archaeological Mission at Hierapolis in Phrygia har norske forskere i årene 2007-2015 undersøkt Nordøst-nekropolen i Hierapolis i Frygia i dagens Tyrkia. Undersøkelsenes mål var å foreta en typologisk dokumentasjon av alle synlige graver og sarkofager i nekropolen, d...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2016

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Realm of Norway and its dependencies as a political system

Målet for dette prosjektet har vært å vinne innsikt i det kongelige norske herredømmet i de såkalte skattlandene vest i havet og i de norske grenseprovinsene i øst og nord fra c. 1260 til 1450: Hvordan ble herredømmet definert og implementert, og hvilke konsekvenser fikk det for samfunnsutvikling...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Mangfoldige offentligheter - Tidsskrifter, ytringsfrihet og produktiv sensur i Danmark-Norge 1720-1814

En tverrfaglig undersøkelse av vilkårene for dansk-norsk tidsskriftkultur på 1700-tallet. Avdekke utvekslingen mellom rett, politikk, økonomi, teknologi og estetiske praksiser, og vise hvordan skriftene bidro til ulike former for offentlig resonnement, hv orav enkelte er glemte pga sin historiske...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Moral Spectator: Engagement in Morally Transgressive Characters in the Television Series Dexter, The Sopranos and The Wire

How come we as spectators fail to sympathize with morally transgressive antagonists, but may sympathize with morally transgressive protagonists? This project will combine 1) philosophical study of a) existing empirical research in media psychology and b) writings on the puzzle of imaginative res...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Localizing Global dynamics through Labour: Class as a new regime of value in Bali, Indonesia.

Prosjektet sin målsetnad er å undersøke forholdet mellom rask økonomiske vekst og framveksten av sosial lagdeling (klasse) på Bali, Indonesia. Hovudfokus er på dynamikkar involvert i nye arbeidsmoglegheiter/typar av arbeid og korleis prosessar av inkludering og ekskludering på den nye arbeidsmark...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Interaction among human interference, climate and the viability and dynamics of contracted acacia populations in the Eastern Sahara

There are two main factors driving environmental change in arid lands, climate variability and human interference. ACACIA will focus on these factors' effect upon the dynamics and viability of an essential resource, namely tree populations of Acacia torti lis, in a short- and long-term perspectiv...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUROCORES: Transformation of European Universities (TRUE). Individual Project 1.

-

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUROCORES: Transformation of European Universities (TRUE). Individual Project 7.

TRUE prosjektet ser på hvordan europeiske universiteter endrer seg organisatorisk. Dette delprosjektet fokuserer på hvordan lærestedene fungerer som strategiske organisasjoner og har også sett på hvordan landskapet for høyere utdanning endrer seg i Europa . Generelt i prosjektet er finner vi at u...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Reasserting indigenous life-styles in the European North: Ideology and Post-Soviet reality in the case of the Russian Sámi

This project addresses political and economic tensions experienced by tundra-based communities in the Russian Northwest. In particular, it aims to investigate the problematic situation of the Sámi people in the Kola Peninsula in their relations with state institutions, with external investors in...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Women's Market oriented Work and Consumption in European Topographical Literature in The Long Eighteenth Century

The objective in my theses is to arrive at an understanding of how women's market-oriented work and consumption was regarded and valued by observers and local inhabitants in Denmark-Norway and England in the long eighteenth century. The economic historian Jan de Vries motivates the project. He p...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Nominal rigidities in prices of goods and services in the case of Norway

How should we model price setting behavior in Norway? Do firms adjust prices as in time-dependent models or as in state-dependent models? And how important are heterogeneity in price setting behavior between different sectors?

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Legal frameworks for Biodiversity Conservation and Ecosystem Services in the Himalayas (HimaLines)

Himalines var eit fleirvitskapleg prosjekt som omfattar rettsvitskap, biologi og sosialantropologi. Målsetjinga var å undersøkja i kva grad ulike rettslege ordningar påverkar utviklinga i biodiversitet og økosystem, særleg i skogsområde, sett i samanheng med kulturelle og andre faktorar som påve...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2016

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI -Labor supply and the importance of human capital accumulation

I will look at the importance of unvoluntary unemployment in explaining labor supply in a life cycle model with human capital. In particular, I will focus on the estimation of the Frisch elasticity when the probability of becomming unemployed depends on t he level of human capital.

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Critical journalism in China: Journalists, social activists and new spaces of representation

I prosjektet har jeg gjennom intervjuer og tekstanalyser undersøkt hvordan kinesiske journalister og aktivister formidler samfunnsspørsmål og problemer ut til offentligheten. Den kinesiske offentlige sfæren er underlagt politisk kontroll. I perioden etter 2008 har sensuren blitt mer omfattende, o...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Fame of Sappho. Studies in the Sapphic Reception of Catullus, Horace and Ovid

To nye forhold gir hittil uprøvde muligheter for å utforske Sapfos resepsjon i Roma, nemlig 1) funnet av en ny papyrus som inneholder et hittil ukjent Sapfo-fragment etterfulgt av en nærmest komplett versjon av en Sapfo-tekst som tidligere var kjent som l yrikerens fragment 58, samt 2) styrkede m...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Link between Diarrhea and Dengue: Fecal contamination and dengue mosquito production in household water containers in Southeast Asia

Vannrelaterte sykdommer er på den globale folkehelseagendaen. Integrasjon av kontrollstrategier for slike sykdommer kan være både hensiktsmessige og kostnadseffektive. Diarésykdommer og dengue feber er store globale helseproblemer. Husholdningenes lagring av vann kan være en felles faktor for beg...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2015

Sted: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The end or the beginning of conflict? Post-war power sharing in the multi-ethnic polities of Ethiopia and Sudan

The point of departure is that power sharing arrangements alone are by no means a quick fix to the successful accommodation of ethnic diversity. All according to context, similar institutional models may have detrimentally different outcomes in different states and among a state's sub-communities...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Village scale solar systems for development: Transfer of social and technological innovations between India and Kenya

This social science based research project will analyse Indian experiences with implementation and social organisation of village solar PV power plants and their socio-economic impacts. Furthermore, the project will actively transfer experiences from Indi a to Kenya on implementation and social o...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Socioeconomic Consequences of Climate Change in Sub-equatorial Africa

In Africa climate change will lead to a warming which is likely to be larger than the global average. Precipitation will change; most noticeably with drying in the southern and in the northern parts of the continent and increased precipitation over the Et hiopian Plateau. Less attention has been ...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Norsk litteraturkritikks historie 1870-2000. Verdiforvaltning og mediering

Ved at prosjektet har analysert litteraturkritikkens historie som en autonom publisistisk praksis, har vi kunnet tydeliggjøre aspekter ved vårt skriftliv og vår offentlighetshistorie som ikke har kommet godt nok fram i tidligere litteratur-, medie-, idé- og sakprosahistorieverk. Vi har observert ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Theorizing Risk, Money and Moralities in Migration (TRiMM)

Prosjektet tar for seg teoretiske sider ved internasjonal migrasjon og transnasjonale relasjoner gjennom studier av risiko, penger or moralske oppfatninger. Størstedelen av arbeidet bygger på et case-studie av migrasjon fra Senegal til Spania. De teoretiske analysene er også knyttet til forskerne...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Bio-engineering multi-functional silvopastoral landscapes: A case study in Nicaragua

MF-Landscapes aims at understanding how to bio-engineer livestock production landscapes in Nicaragua, i. e. how to exploit new opportunities and solve problems within the domain of a multifunctional silvopastoral system (SP) that maximizes provisioning of ecosystem services and economically effi...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Identities in Transition: A Longitudinal Study of Language Shift in a Kven Community

This project examines changes in identity construction in a Kven community undergoing language shift by comparing and contrasting interview data from the same individuals from 1975 and today. This approach contrasts with the existing literature on languag e shift as the proposed project will be a...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Elites in an egalitarian society

Et sentralt spørsmål som prosjektet har søkt ny kunnskap om, er om Norge virkelig er et så «spesialtilfelle» når det gjelder klasser og eliter som populære mediale, så vel som faglig funderte oppfatninger og forestillinger om Norge som et spesielt egalitæ rt samfunn synes å indikere, og hva denne...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Vestland