1 070 prosjekter

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Oppdrett av laks ved høy sjøtemperatur

Temperaturens virkning på fôropptak, vekst og fôrutnyttelse hos oppdrettslaks er godt beskrevet innenfor normale temperaturforhold. Endringer i klimatiske forhold gjør imidlertid at høytemperaturepisoder får større hyppighet og etter hvert også omfatter f lere og flere regioner. Vår målsetting me...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

The potential use of recombinant Salmonid alphavirus in development of prophylactic and therapeutic measures against viral fish diseases

Recently, the University of Bergen (UB) engaged a PhD student in a 4-year position (project start Mars 1st 2007), aiming at developing a full-length recombinant salmonid alphavirus 3 (SAV3). This subtype of SAV is the etiologic agent of pancreas disease ( PD) in farmed Atlantic salmon in Norway. ...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Renset olje, fôring med dekontaminert fiskeolje

Det er en økt inntresse for oppdrettslaks som inneholder lavere nivå av miljøgifter enn det vi har idag. Marine råvarer, spesielt fiskeolje, er hovedkilden for de fettløslige organiske miljøgiftene som har vært relatert til matvaretrygghet i oppdrettslaks . Produsenter av fôr og fôringredienser h...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Production optimization for enhanced sustainability of Arctic charr culture in the Northern region

Joining forces across the region, the plan is to develop new rearing methods and protocols by applying environmental manipulation of rearing temperature and photoperiod in order to increase productivity leading to maximum growth rate, improved feed effici ency and reduced maturation. The results ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Norwegian Molecular Imaging Consortium - Bergen

The present-day Molecular Imaging Center in Bergen (MIC) is an open facility that offers a collection of state-of-the-art microscopy equipment and image processing tools. MIC initiated its services in 2003 and was set up as a cooperation between NTNU in T rondheim and the University of Bergen to ...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Vestland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Oslo Animal MRI unit - a node in the FUGE NorMIC consortium

The MR technology now allows for in vivo imaging to a resolution of microns which is even less than the size of many cell types. MRI has therefore become an invaluable tool for molecular imaging and translational research. Scientists in Oslo have used the FUGE MIC animal MR unit in Trondheim unt...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Ukjent Fylke

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Vibriosis and furunculosis vaccines for Atlantic cod: efficacy, protective antigens and specific immune responses

Atlantic cod (Gadus morhua) is an upcoming marine species in Norwegian fish farming industry. Bacterial diseases as vibriosis and furunculosis, are causing problems and efficient vaccines will be crucial in order to develop a sustainable industry. Today, most cod juveniles are vaccinated against ...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Securing fish-farming technology and operations to reduce escapes (SECURE)

Solving problems related to escapes is dependent on a combination of research into several technological disciplines and biological knowledge related to the behaviour of fish in net pens. SECURE will address these challenges by bringing together expertise in structural engineering, hydrodynamics...

Tildelt: kr 13,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Coordinated action: Lice international (Canada (USA), Scotland, Ireland and Norway)

Increased levels of farmed salmonid hosts for parasitic sea lice have raised the question of transfer between farmed and wild sources. The study of distribution and dispersal of sea lice has thus become more important over the last years and key institute s from several countries are currently do...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Increasing basic knowledge on muscle abnormalities in intensive production systems

Abnormalities in fish muscle represent not only an ethical and welfare issue, but may also have a negative impact on economy and market acceptance due to growth impairment in affected fish, elevated mortality and reduced fillet quality. Alertness and know ledge on this field is also important for...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Samfinansiering EU-prosjekt: Benefish

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Functional genomics in ascidians through insertional mutagenesis and homologous recombination

Ascidians, or sea squirts, are marine invertebrate chordates. Their critical evolutionary position as basal chordates and the simplicity of their embryogenesis have attracted great attention from developmental and evolutionary biologists. Recently, ascid ians have become one of the most promisin...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Vestland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Automatisk retningsbestemt innmating av laks til elektrobedøvning, avlivet ved bløgging og retningsorientert posisjonert bløgget laks

Avliving av fisk vil i fremtiden være gjenstand for videre utvikling av gjennomføringsmetode. Regelverket er endret og endringene trer i kraft i nær fremtid. Det er variasjon i resultatene fra avlivingsprosessene på grunn av menneskelige og teknologiske s vakheter. Med økende krav til oppfyllelse...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Møre og Romsdal

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Immunisation strategies against viral pathogens of Atlantic salmon

This project will build a knowledge platform where the aim is create a basis for development of efficacious virus vaccines for Atlantic salmon. Vaccines that confer good protection against bacterial diseases have been developed, the challenge lies in obta ining equal protection against major vira...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Viken

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Overseas research grant application for the PhD-student, Hanne Digre, connected to the project etisk slakting av hvitfisk (p.nr. 164715/40

PhD student and research scientist, Hanne Digre, SINTEF Fisheries and Aquaculture, intends to spend the academic year 2007/2008 as a guest scientist at Crop & Food Research, New Zealand (6 months) and Wageningen IMARES, Netherlands (6 months). The PhD-stu dent is currently linked to the project "...

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Extension of dr.scient stipend.

I started my dr.scient programme in 2002 and was supposed to finish in 2006. Due to major difficulties with the computersystem used to analyze the data for my project I am delayed in the process of finishing when supposed to. With this proposal I apply fo r additioanal 12 months of funding.

Tildelt: kr 0,61 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Vestland

NATURNAER-Natur og næring

Modell for offentlig fordeling av kvoterettigheter i fiskeriallmenningen

Den skarpe polariseringen mellom fritt omsettelige kvoter og allmenningsløsningen har kommet klart til uttrykk i Strukturmeldingen, (NOU 2006: 16, Strukturvirkemidler i fiskeflåten, 8:7). Prosjektet tar sikte på å utvikle en tredje vei i form av en model ler som kombinerer institusjonelle og mar...

Tildelt: kr 0,53 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Virkemidler for regional innovasjon i Finnmark

VRI- Finnmark skal utnyttes som en mulighet til å realisere sentrale mål i de strategiene for næringsutvikling, kunnskapsutvikling og internasjonalt samarbeid som fylkeskommunen har utarbeidet i de senere årene. Økning av forskningen i og for næringslivet er et viktig virkemiddel i disse strate...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

New tools for optimising quality and performance management for Atlantic salmon (Salmo salar L.) reared in cyclic environments

A restricted feeding regime does not only improve the feed conversion factor and reduce the cost of feed; it also has a positive effect on the flesh quality. The increased muscle quality using a restrictive feeding regime is associated with a higher muscl e fibre density, and an enhanced texture ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Nordland - Nordlánnda

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Samhandling mellom bedrifter, FoU og myndigheter for å utløse nyskapingspotensial særlig innen og mellom Mat-, Energi- og Maritim sektor.

Rogaland Fylkeskommune er søker og vil være prosjekteier i gjennomføringen. Rogaland har sterke industriklynger innen mat, energi og maritim sektor og har dermed et meget godt utgangspunkt for videre utvikling av et moderne og konkurransedyktig næringsliv med høyt teknologisk nivå og internasjon...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Rogaland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Superkjølt distribusjon av matvarer

Superkjøling har vist seg å gi betydelig holdbarhetsforlengelser samt bedre kvalitet for svinekjøtt. Det etableres for tiden en ny linje ved Nortura Steinkjer hvor svinekjøttet superkjøles og lagres superkjølt frem til distribusjon. En ubrutt superkjøling sdistribusjon vil bidra til at man utnytt...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Fra rekeskall til økologisk gjødsel i nordnorsk planteproduksjon

Rekeindustrien har ei utfordring for behandling av avfall fra produksjon av pillede reker, i form av rekeskall og skyllevann som inneholder store mengder næringsstoffer. Innen økologisk produksjon er nettopp tilgang på næringsstoffer en av flaskehalsene f or å få økt dyrking og omsetning. Dette b...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Nytt agn og egnesystem - et fremskritt for krabbenæringen.

Hovedmålet i prosjektet er å utvikle et praktisk og effektivt agn og egnesystem for teinefiske etter krabber. Gjennom arbeidet ønsker en å bidra til en mer konkurransedyktig og lønnsom krabbenæring. Det er pr i dag vanskelig å få tak i godt og rimelig agn innen krabbefisket. Økte kostnader kombi...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Møre og Romsdal

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Økt utnyttelse av hode/skallfraksjonen av reker til mat, bioaktive peptider og verdifulle næringsingredienser

Chitinet utgjør bare ca 24 % av råstoffet, mens proteinet utgjør ca 36 %. Dette proteinet har høy næringsverdi og inneholder mange interessante bioaktive stoffer som kan bli verdifulle ingredienser i funksjonell mat. Skallet inneholder også det verdifulle fargestoffet astaxanthin som beskytter o...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Rogaland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Regulatory processes of melanisation in the Atlantic salmon

Pigment depositions in fillet and internal organs represent a costly problem to Norwegian aquaculture industry. In the worst cases, the production quality of up to 20% of fillets from certain farms is affected, and this implies trimming, cassation and sub sequently extra production costs. In a pr...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Utvikling av kvantitative multiplekse PCR metoder for deteksjon av allergener i næringsmidler

...

Tildelt: kr 0,78 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Viken

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Søknad om regional FUGE-støtte 2007 - 2011, Midt-Norge

FUGE Midt-Norges arbeid i FUGE I perioden og de planer som er lagt for FUGE II (2007-2011) bygger på det mandat som er gitt av FUGEs styre i referat fra møte 04.11.2002. FUGE Midt-Norge har gjennom egenvurdering målt innsats og oppnådde mål i FUGE I peri oden opp mot overnevnte mandat og de måls...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Samhandling i innovasjonssystem med politisk-regional forankring - Intervenering og evaluering for å utvikle FoU-basert regional innovasjon

Prosjektsammendrag Europa sakker etter USA og Østen i innovasjonsaktivitet. Sammenlignet med resten av Europa ligger Norge som nr. 16 av 33 land. Problemstillingen i prosjektet er å finne ut hvordan innovasjonspotensialet i det regionale næringslivet kan virkeliggjøres gjennom aktiv tilretteleg...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Rogaland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

FUGE - Øst II - Funksjonell genomforskning i Østlandsregionen Handlingsplan 2007 - 2011 - Søknad om regional støtte

Foreliggende femårsplan og søknad fra FUGE-region Øst er utarbeidet av FUGE-Øst med medlemmer fra Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norges veterinærhøgskole (NVH). Planen tar sikte på realisere hovedmålene angit t over. Sentrale virkemiddel for å nå d...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Biopolymer Engineering

The project is based on a multidisciplinary research platform with extensive industry co-operation to perform research on marine biopolymers and their microbially produced analogues, providing novel biomaterials, initially designed for drug delivery syste ms, tissue engineering, nutraceuticals an...

Tildelt: kr 24,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage