13 263 prosjekter

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Hydrate sealing of CO2 storage

Storage of CO2 in reservoirs is today one of the most promising approaches for safe long terms storage of CO2 as a means of reducing the emissions to the atmosphere. Relevant storage reservoirs may have regions of conditions where CO2 hydrate is in the st ability region. In this project we propos...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Vestland

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Convergence, Control, and Communications (C3)

Convergence and control may be said to be central features of modernisation processes. With this as a background the project will focus on the study of: issues of human and citizens’s rights such as freedom of expression, access to free information, and t he right to privacy; the challenges to th...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Genetics of boar taint

Male pigs used for pork production are normally castrated very early in life to prevent boar taint or sex taint in the meat. However, castration will be prohibited in the near future and a major challenge for the pig production industries in the next 5-10 years is to decrease the boar taint in m...

Tildelt: kr 13,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Innlandet

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

DIGITAL EYE - Documentary and Realism in the Age of Audiovisual Convergence. New Modes of Articulation and Social Participation.

I og med skiftet fra analog til digital informasjon innenfor audiovisuelle medier er filmens og videoens tradisjonelle “sannhetspåberopelse” (“truth claim” – se Nichols 1991,Renov 1993,Winston 1995 og 2001) blitt problematisk. Der tilliten til det analoge bilde/lyd-uttrykket gjennom det 20.århun...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Treatment of Produced Water: Characterization and new treatment strategies.

The research tasks in this proposal will contribute to the development of new and improved technology for a more efficient and cost effective treatment of produced water from offshore oilfield installations. The primary research tasks are defined as follo ws: Sampling and characterization A fund...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

YFF-Yngre, fremragende forskere

Quantifying interactions among density, phenotype and environment on performance: an approach to understanding population regulation

Knowledge of how environments and phenotypes interact with density in determining demographic rates is valuable in population ecology, because this identifies how the strength and shape of density dependence may differ among and within populations. Anothe r issue relating to population regulation...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Hanngris - fôring, drift og miljø

Prosjektet kombinerer stasjonsforsøk hvor nye tilnærmingsmåter testes ut under kontrollerte betingelser, med feltforsøk hvor en forsøker å implementere tiltak som har vist lovende resultater i tidligere forsøk, i ordinære norske besetninger. Prosjektet vi l kombinere forskjellige fôringsstrategie...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Oslo

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Nytt pulver nøytron diffraktometer - PUS 2

Pulver nøytrondiffraksjon er en sentral metode for strukturundersøkelser av funksjonelle materialer og nanomaterialer. Det er et stort behov for et nytt pulver nøytron diffraktometer, PUS 2, øremerket for in-situ og tidsoppløste studier i tillegg til det eksisterende høyoppløsningsinstrumentet PU...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Viken

KREFTSATS-Særutlysning kreftmidler, historikk

Developmental biology of solid tumours may pave the way for advanced medicine

We study three human cancer diseases, colorectal cancer (CRC), testicular germ cell tumour (TGCT), and malignant peripheral nerve sheath tumour (MPNST), originating from different types of stem cells. All three diseases develop through morphologically def ined stages, and the stepwise molecular b...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Virtual Outcrop Geology

Data collected from outcrops have long been central to our understanding of the shape and form of both sedimentary and structural reservoir heterogeneites. Recent advances in subsurface reservoir technology has allowed the representation of these entities in 3D within computer systems, which in ...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Vestland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Akrylamid i matvarer - betydning for reproduksjon

Det er nylig avdekket at akrylamid dannes ved varmebehandling av matvarer med høyt stivelsesinnhold. I dyrestudier er det vist at akrylamid gir svulster, binder seg til og skader arvestoffet, og gir reproduksjonsskader. Vi har foreløpig liten kunnskap om i hvilket omfang befolkningen eksponeres f...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Gene repair by oxidative demethylation

We have recently discovered a novel mechanism for repair of alkylation damage in DNA, performed by the E.coli AlkB protein, and also by human AlkB homologues. This repair function involves the demethylation of 1-methyladenine and 3-methylcytosine lesions discoveries have opened up many interest...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Oslo

FRINAT-Matematikk og naturvitenskap

New Catalysts for Activation and Functionalization of Alkanes

This is one of three integrated project applications with focus on the development of novel types of catalysts for activation and functionalization of alkanes, and of methane in paraticular. Project 1 (this project – FRINAT) – homogeneous systems; project 2 (FRINAT) – heterogenized systems; proj...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Pilotprosjekt - markører av sjeldne jordmetaller

I et begrenset pilotprosjekt ønsker vi å teste ut grad av absorpsjon og innleiring i bein og skjell hos smolt av to av de mest aktuelle jordmetallene (dysprosioum og yttrium) tilsatt fôr i to nivåer. Forsøket er tenkt gjennomført i kar på land i Ewos' anl egg i Dirdal, fôringstid 4 uker. Etter 2 ...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Rånekjøtt - forbrukeraspekter og ressursutnyttelse

Stortinget har vedtatt å forby kastrering av hanngris i Norge fra 2009. Hovedproblemet med kjøtt fra ukastrerte hanngriser (råner) er smak og lukt som av de fleste forbrukere oppfattes som svært negativt. Derfor har kastreringsforbudet enorme konsekvenser for næringen, og medfører mange nye og s...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2011

Sted: Oslo

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Metal Organic Chemical Vapour Deposition (MOCVD) for synthesis of complex oxides

The versatile equipment will serve several research activities. With respect to materials chemistry, MOCVD will be a crucial method for extending synthesis capabilities beyond the present deposition methods, in particular bridging the gap in film thicknes s that is provided by the ALCVD and sol-g...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2011

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Not in my nature? The controversies and politics of environmentalism and public planning in localising wind farms

The project aims to analyse how environmental controversies presently are managed in the policy and planning processes that the energy companies are involved in. These problems are not inherent to wind power as such, but are probably a feature of the pres ent strategy for wind power development. ...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Teknologi møter kultur: digitalisering av vitenskapelige tidsskrifter.

Prosjektet skal beskrive endringsprosessene som foregår når vitenskaplige tidsskrifter gradvis gjøres tilgjengelige i elektronisk form. Det vil beskrive de ulike aktørene, strategiene og valgene som ligger til grunn for noe som kan fremstå som en enhetlig og nødvendig teknologisk drevet utvikling...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Økt transportutnyttelse gjennom optimalisering av strømningskontroll og operasjonsstyring

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Rogaland

SIP-NHD-Strategiske instituttprogram finansiert av NHD

DISvaDRI - Dispersoids In Steel and value added Direct Reduced Iron

This project focuses on the production, properties and performance of new materials and products in the iron- and steel industry in an effort to disclose the fundamentals of non-metallic dispersoids acting as catalyzers for the nucleation of the primary c rystals in liquid steel and the secondary...

Tildelt: kr 13,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Endocrine disrupters (ED): Risk assessment for food quality and animal health

Akkumulering av hormonhermere i miljøet og overføring av disse stoffene til til dyr og mennesker er fokus for stadig større oppmerksomhet. Dette forskningsprogrammet retter oppmerksomheten mot dette problemkomplekset ved å undersøke mulige helseskadelige effekter ved biomakkumulering i vev som br...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Oslo

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Bakterielle utfordringer i oppdrett av marine arter

Norsk akvakultur opplever for tiden en fase med spesialisering og ekspansjon samtidig som infrastruktur og kompetanse innen bakteriologisk ekspertise i akvatisk bakteriologi i Norge er minimal for tiden. Det er grunn til å tro at bakterieinfeksjoner vil h indre utviklingen av en blomstrende marin...

Tildelt: kr 15,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Oslo

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - Bioforsk

...

Tildelt: kr 17,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Viken

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Transgenic models in neuroscience: Uncovering the secrets of the hippocampal formation

Disorders afflicting the nervous system account for more hospitalizations, more long term care and more suffering than all other disorders combined (JAMA 285, 594-600, 2001). In most cases prevention and effective treatment are hampered by a lack of know ledge of the underlying pathogenetic mech...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Oslo

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - CICERO

...

Tildelt: kr 157,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2025

Sted: Oslo

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

Public dialogue on genetically modified food-communication between conflicting actors about a stigmatised technology

The project wants to analyse the extensive public discourse that are taking place around the subject of genetically modified food, where a number of actors are participating and all are contributing in forming a great and fluctuating story about genetical ly modified food. This is still a relativ...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Protein-protein interactions between infectious pancras virus proteins and host protein

In the post-genomic area new approaches have been developed to study and characterize protein functions in cells and organisms. One such strategy is the yeast two-hybrid system that can be used to generate complete protein interactions maps. Infectious pancreatic necrosis is one o the most thre...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SUPOPETR-SUP-OED Petroleumssektor

Improved overburden and reservoir characterization combining seismics and rock physics

Overburden effects are often neglected in both exploration and production of hydrocarbons. The project consists of four main acivities focused on the description of and correction for overburden shales and sands, resulting in improved reservoir imaging an d characterization. 1. Acoustic properti...

Tildelt: kr 15,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Demonstration of AZEP Reactor Module

For year 2004 the project will concentrate on two targets for the Azep demonstration: 1. production of ceramic components (heat exchangers, MCM membranes, gas distributors and sealing material) ), suitable for testing in the pilot plant through a geom etricscale-up sequence to the full-size t...

Tildelt: kr 26,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Ukjent Fylke

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NINA

...

Tildelt: kr 533,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage