3 prosjekter

KLIMAFORSK-Stort program klima

Assimilating infrasound data for multi-decade constraints on middle atmosphere wind and temperature

In a recent study, NORSAR researchers worked with University of Reading colleagues on what became the first paper demonstrating that middle atmospheric winds estimated from infrasound data can be assimilated into atmospheric models. This groundbreaking study was published after peer-review, with ...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Middle Atmosphere Dynamics: Exploiting Infrasound Using a Multidisciplinary Approach at High Latitudes

Været vi opplever bestemmes i stor grad av prosesser i den nedre atmosfæren - troposfæren. Observasjoner og modeller brukes til å produsere numeriske værvarsler. Men, den nedre atmosfæren påvirkes også av dynamikken i den midtre atmosfæren: stratosfæren (15-50 km høyde) og mesosfæren (50-90 km). ...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

ARISE2: fordypet og fokusert designstudie basert på resultater fra "Atmospheric dynamics Research Infrastructure in Europe" (ARISE), FP7

Norske aktører vil spille en viktig rolle i ARISE2 ettersom våre måleinstrumenter gjør det mulig å studere atmosfæredynamikk i nordområdene. NORSAR har nylig etablert en infralydstasjon, IS37, ved Bardufoss som sammen med klustret av atmosfæremåleinstru menter ved Andøya Space center (tidligere...

Tildelt: kr 77 934

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Viken