5 prosjekter

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Field testing of Intelligent Coring System (ICS) and IDD Module

Kjerneboring har vært en sentral del av letevirksomheten i petroleumsindustrien gjennom flere tiår. Uthenting av kjerneprøver fra steinformasjonene i undergrunnen gir viktig informasjon om reservoarets potensiale og bergartsegenskaper. Dette er av avgjørende betydning for analyse av reservoaret o...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Prototype Development and Testing of Internal Drilling Device for ICS

Kjerneboring har vært en sentral del av letevirksomheten i petroleumsindustrien gjennom flere tiår. Uthenting av kjerneprøver fra bergartsformasjonene i undergrunnen gir viktig informasjon om reservoarets potensiale og bergartsegenskaper. Dette er av avgjørende betydning for analyse av reservoare...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Development and Testing of Intelligent Coring System with Measurement While Coring

Kjerneboring har vært en sentral del av letevirksomheten i petroleumsindustrien gjennom flere tiår. Uthenting av kjerneprøver fra bergartsformasjonene i undergrunnen gir viktig informasjon om reservoarets potensiale og bergartsegenskaper. Dette er av avgjørende betydning for analyse av reservoare...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Etablering av utviklingsprosjekt Intelligent Coring System ICS

Formålet er å videreføre arbeid som har vært gjort i detaljert konseptstudie fram til en endelig design som kan danne grunnlag for å starte utviklingen av prototype Intelligent Coring System. CoreAll har patentert et nytt konsept for kjerneboring som in kluderer boring og kjerneboring med samme...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Detaljert konseptevaluering Intelligent Coring System

Formålet er å gjennomføre en detaljert konseptstudie for evaluering av nytt konsept for kombinert boring/kjerneboring. Forretningsideen er basert på 4 unike konsepter for kjerneboreutstyr som er nærmere beskrevet i Prosjektbeskrivelse. Alle disse 4 nye el ementene representerer hver for seg en st...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Rogaland