1 prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Empires, Privateering and the Sea (EMPRISE)

EMPRISE fokuserer på rollen sjømakt spilte for imperie- og statsdannelsesprosesser i perioden 1500-1856. Prosjektet fokuserer på imperier og sjømakt, og interaksjonen mellom dem. Vi undersøker denne gjennom å fokusere på kaperfart, en middelaldersk institusjon som gjennomgikk en rekke endringer ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo