0 prosjekter

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate adjusted design values for extreme precipitation and flooding

Flommen som traff Tyskland i sommer er den største flommen i Vest-Europa siden 1985. Vannet ga store skader på infrastruktur, tap av liv og den skapte utfordringer for beredskap og næringsliv. Samfunnet kan tjene på å være godt nok forberedt på været, også de ekstreme hendelsene, vi har i dag og ...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Søknad om støtte til IIASA Young Scientists Summer Program

The vulnerability of food and water shortage increases as the Earth is warming. Today, the two main pressures on water availability is climate change towards a more variable and in some regions drier climate and increased water consumption due to populati on growth. In order to mitigate water sho...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo