4 prosjekter

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Morgendagens skoler – Et samspill mellom arkitektur, pedagogikk og læring

Morgendagens skoler - Et samspill mellom arkitektur, pedagogikk og læring Morgendagens skoler skal legge til rette for nye læringsformer og stimulere til elevenes trivsel, motivasjon og lærelyst. Skoleanleggene må støtte læring av den kompetansen som vi trenger i fremtiden og legge til rette for...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Har veiledning i barnevernet effekt på forebygging av jobbstress og turnover?

Det er bred enighet om at man skal satse på å styrke barnevernet i Norge (BLD, 2012-2013). Et viktig aspekt i arbeidet med å heve kompetansen i barnevernet er veiledning og ideen er å innføre veiledet førsteår for nye ansatte i barnevernet. Dette vil innebære at alle nyansatte skal få en veileder...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Fra ide til kunnskapsbasert organisasjonslæring i Tromsøskolen?

Skolen skal sørge for at elever utvikler sitt potensial og opplever mestring gjennom tilpasset opplæring i et inkluderende fellesskap. Undersøkelser viser at utdanningsfeltet svikter på sentrale områder. Elever med behov for faglig og sosial tilpasning opplever at de verken blir inkludert i felle...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Veilederteam - riktig lederstøtte for å sikre skoleutvikling? Utprøving av lokalt veilederteam rettet mot skoleledelsen på utvalgte skoler.

Studier viser at det å utvikle skoler som lærende organisasjoner skaper bedre læringsresultater for elevene. Erfaringene i Tromsøskolen er at noen skoler lykkes, mens andre strever med å utvikle skolens undervisning og læring. Spørsmålet både skoleeier og skolelederne stiller, er hvordan skoleeie...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku