1 043 prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BUILDING HEALTH - Promoting health through real estate development

Vi kan tenke smartere om hvordan byer og tettsteder kan fremme helse og sosial bærekraft. For å få til det, må vi skaffe oss ny kunnskap om hva som gir helsefremmende effekter når byer, tettsteder, og nærmiljø utvikles og tas i bruk. Samtidig må vi utvikle arbeidsprosesser innen eiendomsutvikling...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Transformit - Datadreven digital transformasjon

Digital transformasjon er å levere verdi på en ny måte som krever både en strategisk endring av organisasjonen og utvikling av nye digitale teknologier. At fremtidens måter å gjøre digital transformasjon på skjer gjennom plattformer er åpenbart når man ser på verdens største firma som Apple, Goog...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Project “OffPAD” - Optimizing balance between high security and usability. An innovative approach to endpoint security.

OffPAD AS er et norsk oppstartsselskap grunnlagt i 2017 av Inven2, Petter Taugbøl og Jan-Erik Skaug for å kommersialisere en norsk patent på en innovativ enhet for sikker ID og tilgangskontroll i virksomheter - OffPAD er en pioner innen trådløs, biometrisk autentisering. OffPAD leverer en topp mo...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

HAMET - Hybro Additive Manufacturing of Extrusion Tools

Teknologi for design og produksjon av verktøy er kjerneteknologi innen ekstrudering. Målsetningen for prosjektet er å utvikle og ta i bruk nyskapende design- og produksjonsløsninger, med mål å bidra til Hydros krav om økt lønnsomhet og bærekraft. Prosjektet er i tråd med Hydros klimastrategi om å...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CRITical - preclinical testing of novel antibiotic resistance breaker

Antimikrobiell resistens er et voksende globalt helseproblem som i stor grad skyldes overforbruk av antibiotika. Antibiotika brukes til å forhindre infeksjoner feks under operasjoner og kreftbehandling. I tillegg er antibiotika helt nødvendig for å bekjempe alvorlige bakterieinfeksjoner. CRITical...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Ukjent Fylke

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Wear and friction reduction in wheel-rail interaction

En økt bevissthet rundt hvordan utslipp av drivhusgasser fra transportsektoren påvirker global oppvarming har ført til en gradvis vridning fra forurensede transportmetoder (Fly, privatbiler etc) til en mer energivennlig togtransport. Dette skiftet er igjen akselerert av en politisk drivkraft mot ...

Tildelt: kr 13,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Multiple Camera Sensor System

Prosjektet MultiView vil ta frem en kjerneteknologi som innoverer eksisterende sensor systemer for bruk i en rekke industrier. I samarbeid med Simula Research Laboratory og SINTEF Digital vil Muybridge gjennomføre FoU-aktiviteter innenfor kamera teknologier, høyhastighets transport og prosesserin...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ALEC2 - Adaptive Level of Effective and Continuous Care to common mental health disorders (CMDs)

Dette prosjektet kombinerer ekspertise fra klinisk psykologi og informatikk for å utvikle og implementere maskinlæringsmetoder for å forbedre gjennomføringsgrad (andel av pasienter som fullfører behandlingen), klinisk effektivitet (tid brukt av kliniker per pasient) og behandlingseffekt (hvor eff...

Tildelt: kr 13,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AI-Dentify - Assessment of oral diseases using dental X-ray images and deep learning techniques

Forekomsten av orale sykdommer, hovedsakelig tannkaries og periodontale sykdommer, øker over hele verden, inkludert Norge, noe som resulterer i alvorlige helsemessige og økonomiske konsekvenser, og reduserer livskvaliteten for de som rammes. Det anslås at halvparten av verdens befolkning lider so...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

GO4TGS - Gyro Optimized for Tactical Grade Systems

Gyroskop (gyro’er) er enheter som hjelper kjøretøyer, droner og bærbare/håndholdte elektroniske enheter å vite hvor de befinner seg i et tredimensjonalt rom. Du finner dem i omtrent all elektronikk som vi benytter oss av i hverdagen. Målsettingen med dette prosjektet er å forbedre fabrikasjonen ...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Waste to value in the value chain from reductant to ferrosilicon- and silicon-metal

CleanCarbon er et selskap med lang erfaring som leverandør av karbonmaterialer til silisium- og ferrosilisium-industrien. I årenes løp har selskapet utviklet seg fra en lokal leverandør av karbonmaterialer til å bli en global leverandør av spesialiserte karbonmaterialer. Nå fokuserer selskapet på...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AMPliSens - manufacturing of next generation heart sensor

Cardiaccs AS skal sammen med Norner AS utvikle neste generasjon hjertesensor. Gjennom forbedret design, enklere produksjonsprosesserer og med nye materialer er målet i prosjektet å kunne produsere sensoren i høyere volum og til lavere pris. I første omgang betyr dette å definere krav til design o...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MetaBok - Automatisk ekstraksjon av metadata og bedre leseopplevelser

-

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Coremine Vitae - to identify personalized treatment options for cancer patients

'One size fits all' tankegangen som har vært dominerende innen kreftbehandling erstattes nå i økende grad av en 'one patient, one therapy' tilnærming basert på den enkelte pasients tumor – i hovedsak hans/hennes genetiske profil. Persontilpasset medisin (PM) har ofte vist seg å gi en betydelig kl...

Tildelt: kr 13,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

HighVis - Development of a new Al-enriched quartz sand product for next generation solar crucibles with superior viscosity.

I HighVis Quartz-prosjektet ønsker vi å formulere et nytt kvartsprodukt med høy renhet for høyteknologiske applikasjoner med forbedrede viskositetsegenskaper i forhold til tilgjengelige kvartsmaterialer. Dette materialet skal være veldig attraktivt på markedet, spesielt for å produsere digler som...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Idélab-Nettverk; Fremtidens bærekraftige reiseliv og lokalsamfunn

Reiselivsnæringen er en bredt sammensatt og viktig næring for Norge, ikke minst i distriktene, og norsk reiselivsnæring har i flere år, gått så det suser. I dag står reiselivet overfor store utfordringer. Problemstillinger knyttet til klima og miljø er allerede godt kjent, og å leve med uforutsig...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PReVENT: PRediction + eVENT

Stadig flere tjenester blir digitale, og kompleksiteten i IT systemer som støtter disse vokser voldsomt. Det er viktigere enn noen gang å overvåke disse systemene slik at ikke problemer oppstår, da stadig flere av tjenestene også støtter sammfunnskritiske funksjoner. For å i det hele tatt kunne o...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Bruk av metadata innen film/tv produksjon for å skape merverdi for reiseliv og andre servicenæringer.

I en tid der stadig mer film/TV konsumeres på interaktive medier (telefon/Ipad/smarttv mm) mener vi det er et potensial for å gi konsumenten/seerne mulighet til å erverve mer kunnskap om filmens/TV-produksjonens innhold ved å aktivt ta i bruk metadata som kan være plassert "under overflaten"/bruk...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Complex EXtruded Aluminium Profiles for BEV Battery ProtECTion System

Batterier i elektriske biler må beskyttes best mulig når bilen kolliderer. Bilen er dels godt beskyttet for kollisjon forfra og bakfra fordi batteriene er plassert midt i bilen. Det er derfor størst fokus på side kollisjon. Profiler av aluminium er godt egnet til bruk for side kollisjonsbeskytt...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ANGAS: Audibility for all by NGA utilizing sensor fusion

Next Generation Audio (NGA) er en ny tilnærming til formidling av lydinnhold -- det være seg radio og tv, podcast eller nettbasert medieinnhold -- som er mer tilgjengelig, interaktiv, personifiserbar og omsluttende (“immersive”) for lytterne. I spissen for initiativet står den europeiske kringkas...

Tildelt: kr 13,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Etablere samarbeid som fører til stabil, helårlig bærekraftig forretningsdrift gjennom systematisk og kunnskapsbasert utvikling.

-

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nettverk for forskningsdrevet innovasjon i kultursektoren

-

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digital innovasjon og immaterialrett i museumssektoren

-

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Bærekraftige og funksjonelle produkter fra norske løvtreslag

I et klima- og miljøperspektiv er det viktig og nødvendig å redusere bruken av fossilbasert plastråstoff i forbruksprodukter. Orkla har en stor produktportefølje og de har som mål å erstatte fossilbasert plastråstoff i utvalgte produktspektre. Naturlig, fornybart og kortreist råstoff fremstilt av...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Adverse weather mission planning for unmanned aerial vehicles (UAVs)

Med tanke på global urbanisering, overbelastet infrastruktur og det stadig økende behovet for transport av varer og mennesker, så utgjør ubemannede fly et fremtidsrettet alternativ som kan avlaste veiinfrastruktur, og med lavt energiforbruk og miljøavtrykk muliggjøre effektiv transport av varer (...

Tildelt: kr 14,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Optimizing weaning from mechanical ventilation with RESPINOR DXT

RESPINOR utvikler en banebrytende ikke-invasiv utralydbasert teknologi, DXT (Diaphragm Excursion Technology), for kontinuerlig monitorering av vår viktigste pustemuskel, diafragma (mellomgulvet). DXT gir et objektivt mål på pusteevnen for å bedre klinisk beslutningstaking for kritisk syke pasient...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Ukjent Fylke

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NYLIPID - Nye konsentrerte marine fettsyreprodukter for humant konsum

Fiskeoljer er kjent for å inneholde sunne omega3-fettsyrer. Mest kjent er de langkjedede flerumettede omega3-fettsyrene EPA og DHA. Det er et marked for omega3-oljer både innenfor mat, kosttilskudd og farmasi. Epax er en ledende produsent av omega3-konsentrater og er aktiv innen forskning og ut...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Geopolymer Concrete Based on Mining Residues

Betong er det viktigste byggematerialet på jorden. Portland sement (OPC) reprensenterer et marked på om lag € 620 mrd/år, og fungerer som bindemiddelet som holder bestanddelene i sement sammen. Industrien er imidlertid under press som følge av at den bidrar til 6-8% av alle menneskeskapte utslipp...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PrasiNOSE: Safe and effective novel therapeutic for the treatment of respiratory disorders.

Mikroalger er mikroskopiske alger som finnes i ferskvann og marine miljø. Til tross for deres liten størrelse, spiller mikroalgene en stor rolle som en næringskilde for større organismer og for å fange og omsette store mengder CO2. MicroA utvikler innovative mikroalgebaserte produkter for flere u...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NextCore-TCR - a generic platform for therapeutic T cell receptor discovery

Immunsystemet er vårt naturlige forsvar mot smittsomme sykdommer og kreft. Det består av et enormt antall proteiner og celler som gjenkjenner f.eks. virus eller kreftceller og som dernest setter i gang en immunrespons som eliminerer disse fra kroppen. T-celler er en klasse leukocytter som er vikt...

Tildelt: kr 15,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo