1 prosjekter

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 1 SINTEF (2021-2023)

...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Ukjent Fylke