2 prosjekter

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Reducing environmental sensitivity

Atlantisk laks (1.2 millioner tonn) og regnbueørret (70 000 tonn) utgjør størstedelen av norsk akvakulturproduksjon. Høy tilvekst hos fisken er en viktig egenskap før økonomien i fiskeoppdrett. For å oppnå høy tilvekst må miljøforholdene for fisken være optimale. I sjø-fasen blir fisken oppdrette...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Viken

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Reducing environmental sensitivity

Atlantic salmon (1.2 million tons) and rainbow trout (70 thousand tons) are the main aquaculture production in Norway. Growth is one of the most important traits. Fish may not be able to maintain high growth when the rearing conditions are not optimal. I n the grow-out phase, the fish are reared...

Tildelt: kr 83 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku