2 prosjekter

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Social, demographic and health dimensions of technology-induced job loss

Raske teknologiske fremskritt har potensial til å endre arbeidsinnholdet og erstatte et økende antall yrker. De sosiale, demografiske og helsemessige dimensjonene av dette har så langt ikke fått tilstrekkelig oppmerksomhet og konsekvensene er i betydelig grad ukjente. Vi studerer dette ved hjelp ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Resubmission FADUS

This ERC project brings cutting-edge analytical approaches to existing data to address whether how, and under which economic and social conditions, family norms affect health at later ages across Europe. The project will specifically compare traditional versus individualistic family norms (consis...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo