82 prosjekter

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

ANeED Joint Effort 21: eHealth and a PPI-program in Dementia with Lewybodies (DLB)

Digitale signaturer fra bærbare enheter ved demens med lewylegemer Demens med lewylegemer er en sykdom som rammer mange ulike organer i kroppen i tillegg til hjernen med kognitiv svikt i form av redusert mentalt tempo, oppmerksomhet og konsentrasjon. Sykdommen gir sviktende gangfunksjon og balan...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Women Tech - Entering European systems to help people with migraine

This PES project will support the writing of an application for the Women TechEU call. The writing includes structuring a work package with activities (deliverables, milestones), preparing the proposal and a 5 page business plan. The work includes budgeting of the proposed work package to cover n...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Hjernehelsekonferansen 2021: GOD SØVN – KLAR HJERNE

En av tre voksne sliter ukentlig med søvnen. Ca. 15 prosent av befolkningen har insomni av mer langvarig art. Kroniske søvnvansker øker, og det anslås at 85 prosent av de med søvnproblemer, ikke får behandling. Søvn er en samfunnsutfordring! Hjernehelsekonferansen 2021 handler om hjernen og søvn...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Novel Treatment for Trigeminal Neuralgia

Trigeminusnevralgi er en smertetilstand som er blitt beskrevet som en av de verste smerter mennesker kan oppleve med en prevalens på ca. 0,2% og med få tilfredsstillende behandlingsalternativer. Vår forskningsgruppe har siden 2012 utført nyskapende forskning med sikte på å utvikle et nye behandl...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E115549 (CEREBRI) Developing cost-effective biofeedback treatment for patients suffering from migraines

Migrene er en nettverkssykdom i hjernen som rammer 14% av befolkningen. Personer med migrene har ofte redusert livskvalitet og et manglende behandlingstilbud. Medisiner er ofte forbundet med bivirkninger, og det er et økende behov for ikke-medikamentell behandling med dokumentert klinisk effekt. ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

The BRIDGE study: Bridging pregnancy and fetal microchimerism with longterm female maternal cardiovascular and neurovascular health

Hjerte- og karsykdom, inkludert hjerneslag, er ledende årsaker til for tidlig død og funksjonshemming hos kvinner, og forventes å øke mye i årene fremover. BRIDGE-studien har som mål å øke kunnskap om hvordan svangerskap påvirker hjerte- og karsykdom og å tilrettelegge for fremtidig presisjonsmed...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Developing BBB-ASL as non-invasive early biomarker of Alzheimer’s disease

Alzheimers sykdom (AD) forårsaker de fleste tilfeller av demens. Et av de tidligste tegnene er tap av blod-hjerne-barriere (BBB) integritet, som kan avbildes med positronemisjonstomografi (PET) og magnetisk resonansavbildning (MR) og kan være relatert til sykdomsprogresjon. Arterial spin labeling...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Hjernehelsekonferansen 2020

Begrepet hjernehelse er nå for alvor kommet i bruk i Norge, etter å ha blitt introdusert i 2015 (Hjerneåret). Regjeringen lanserte i desember 2017 "Nasjonal hjernehelsestrategi 2018 - 2024" og bruker nå begrepet hjernehelse aktivt. Hjernehelsekonferansen ønsker å befeste begrepet og utvide forstå...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Antiepileptic drugs in pregnancy and risk for the mother and child - an international conference

There is a strong public interest in drug safety and especially in use of drugs in pregnancy. Every year about 300 000 children are born in the Nordic countries, and about 60% of Nordic pregnant women are prescribed drugs during pregnancy, some of them due to chronic diseases that necessitate lon...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digital poliklinikk med hjemmeoppfølging

Smartere bruk av digitale løsninger skal gjøre det enklere for pasienter å få behandling hjemme hos seg selv, og redusere behovet for fysisk oppmøte på sykehuset. Nå skal en digital poliklinikk se dagens lys. Prosjektet skal bidra til digitalisering av utvalgte poliklinikker ved Oslo Universi...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Oligodendroglial isoforms of ANK3 and their role in the etiology of bipolar disorder

Bipolar lidelse er en alvorlig mental lidelse som rammer 1% av verdens befolkning og er definert av Verdens Helseorganisjon (WHO) som en av lidelsene med høyest morbiditet og tapt produktivitet. Grunnen til de høye helsemessige og sosiale kostnadene er at lidelsen typisk utvikles i tenårene eller...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

B-cell immunosuppresion or pulsed immune reconstitution therapy as Efficient and Active Treatment for Multiple Sclerosis

Multippel sklerose (MS) er en demyeliniserende og nevrodegenerativ inflammatorisk lidelse i sentralnervesystemet, som affiserer mer enn 12 000 pasienter i Norge og mer enn 2.2 millioner mennesker i verden totalt. Cladribin-tabletter er i dag førstevalg som høyaktiv sykdomsmodulerende behandlin...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Exercised Plasma to Treat Alzheimers Disease, The ExPlas Study

Ligger nøkkelen til å forebygge og behandle Alzheimer i blodet til de som trener? Dette spørsmålet stiller vi for å bidra til å undersøke potensielt nye muligheter for utvikling av medisin som kan forebygge-, forsinke- og/eller behandle Alzheimers sykdom, den vanligste formen for demens. Den s...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FKB-Forskningssentre for klinisk behandling

Neuro-SysMed: A Systems Medicine Approach to Restructure Norwegian Clinical Neurology

Neuro-SysMed er et nasjonalt forskningssenter for klinisk behandlingsforskning (FKB) innen multippel sklerose (MS), Parkinsons sykdom (PD), amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og demens. Senteret har Haukeland Universitetssjukehus som vertsinstitusjon, i tett samarbeid med Universitetet i Bergen, ...

Tildelt: kr 160,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2027

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Norwegian Vision in Stroke (NorVIS) network

Hvert år vil om lag 12.000 personer i Norge bli rammet av hjerneslag, og over 60% opplever synsproblemer som følge av dette. Vi vet at redusert syn øker risikoen for fallulykker, depresjon, redusert livskvalitet og dårligere rehabilitering. Derfor er det påfallende hvor lite oppmerksomhet syn får...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Viken

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

EpilepsiNett - Nasjonalt nettverk for evidensbasert epilepsiomsorg

Epilepsi er en av de vanligste lidelsene som rammer nervesystemet, også blant barn og unge. Å leve med epilepsi betyr i mange tilfeller å leve med utrygghet for når det neste anfallet kommer. Det betyr også å leve med andres oppfatning av hva sykdommen innebærer, og deres eventuelle angst og utry...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Optimizing Migraine Prevention (OptMig project)

Målet med prosjektet er å redusere folkehelseproblemet migrene ved at flere får tilgang til god forebyggende migrenebehandling. I følge den globale sykdomsbyrdeundersøkelsen er migrene den mest invalidiserende sykdom hos personer under 50 år. Pasientene har mye smerte og lidelse, og mange og...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Dendritic computation during hippocampal network oscillations

Hjernen utgjør et enormt nettverk av nerveceller som er bundet sammen av aksoner. Aksoner er lange, tynne nervefibre som overfører informasjon fra cellekroppen til synapsene, hvor nervecellene kommuniserer med hverandre. Aksonet er altså nødvendig for å lede nervecellens signaler videre. Kunnskap...

Tildelt: kr 62 873

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

A New Traumatic Axonal Injury Classification Scheme based on Clinical and Improved MR Imaging Biomarkers

Vi vet alle at mange typer ulykker kan føre til hodeskader. Hjernen kan dermed bli skadet i forskjellig grad, og denne skaden kan eventuelt føre til fysiske, kognitive og emosjonelle plager. Traumatisk aksonal skade (TAI) er en viktig type hjerneskade, og MR er beste metode for å vise slik skade....

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

COgnitive REhabilitation in pediatric Acquired Brain Injury (CORE pABI). A randomized controlled study

Ervervet hjerneskade er en hjerneskade som oppstår etter fødselen som følge av for eksempel ulykker, hjernesvulst eller infeksjon. Slik skade rammer flere hundre barn og ungdommer i Norge hvert år og kan redusere det vi kaller kognitiv funksjon, slik som oppmerksomhet, hukommelse, læring, språk o...

Tildelt: kr 14,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Lactate-sensing fibroblasts in stroke

Hvert år rammes millioner av mennesker av hjerneslag, og hjerneslag er dermed den viktigste årsaken til funksjonshemming blant voksne. En av de beste forebyggende strategier mot slag er trening, men om man bør trene med høy eller mer moderat intensitet for å oppnå beskyttelse mot slag, er ikke un...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Repetitive Subconcussive Head Impacts - Brain Alterations and Clinical Consequences

Er nikking i fotball farlig? Det vet vi rett og slett ikke, men det skal vi gjøre noe med. Hjernerystelser forekommer hyppig i kontaktidretter, og de langvarige skadevirkningene av dette er det siste tiåret vel etablert. Vesentlig hyppigere enn hjernerystelser, er gjentatte lavgradige hodestøt...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Lifebrain: Breaking new ground in Lifespan Cognitive Neuroscience

Prosjektet har et livsløpsperspektiv der målet er å forklare, forutse og forbedre kognitiv funksjon fra fødsel til alderdom. Vår kognitive fungering påvirker alle aspekter av livet, og for å forstå helse og sykdomsutvikling i alle aldre er det viktig å forstå hele livsløpet. Prosjektet undersøker...

Tildelt: kr 12,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Kontinuerlig BEhandling av SLAGpasienter gjennom hele forløpet

BESLAG har som formål å klargjøre en hovedprojektsøknad med visjon å muliggjøre kontinuerlig, korrekt og effektiv fysioterapibehandling i form av egentreningsøvelser for slagpasienter. Behandlingen vil foregår under og mellom møter med behandlende aktører i akuttenheter, ved rehabiliteringssykehu...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Viken

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Development of novel therapeutic and diagnostic strategies in ischemic stroke based on Factor VII activating protease (FSAP).

Blir vi skadet, blør vi til blodet tykner og danner en blodpropp. Hva ville skje hvis blodet ikke ville koagulere? Da ville alt blodet i kroppen lekket ut, og vi ville dø. På den annen side, hvis vi hadde for mye blodpropp, ville blod lett koagulere inne i kroppen etter den minste skaden. Slike b...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Genetic and phenotypic architecture of the ontogenetic determinants of severe mental illness

Alvorlige psykiske lidelser som schizofreni og bipolar lidelse har høy arvelighet og debuterer ofte i ungdomsårene eller tidlig i voksenlivet. Årsakene til disse sykdommene er lite kjent, men vi vet at arvematerialet spiller en viktig rolle. Prosjektets hovedmål er å bidra til økt kunnskap om år...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

The DNA glycosylase Neil3 - a metabolic sensor in atherogenesis

Hjerte- og karsykdommer som hjerneslag og hjerteinfarkt er den viktigste årsak til død og sykelighet i Norge og på verdensplan. Åreforkalkning (aterosklerose) er ofte den underliggende årsak til hjerte-karsykdommer, og er karakterisert av lokaliserte ansamlinger av kolesterol og andre fettstoffe...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Inno-Indigo: Initiative for development of biomarkers in immune neuropathies

Kronisk inflammatorisk polynevropati (CIDP) er den vanligste form for kronisk betennelse i det perifere nervesystem. Den er sjelden, men kan være alvorlig ved at den medfører lammelser i armer og ben. Diagnosen kan være vanskelig og likeså å vurdere riktig behandling og forutsi prognose. Derfor e...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Clinical utility and genetics of neuronal intra-individual variability in severe mental illness: A Norwegian-German collaboration

Mental disorders are among the largest contributors to years lived with disability and schizophrenia (SZ) and bipolar disorder (BD) are among the most debilitating mental disorders. Despite immense recent research efforts, severe mental illness remains practically unchanged with respect to both p...

Tildelt: kr 70 102

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Oslo

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Multi-centre cohort-studies in Lewy-body dementia: Challenges in harmonizing different clinical and biomarker protocols

The work-plan includes convening an expert workgroup, and organising a workshop, which will identify available DLB cohorts and how these can be involved in the current work. The workgroup will discuss strategies for how to address the aims listed above, a nd identify sub-groups addressing the spe...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Rogaland