1 039 prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Transformit - Datadreven digital transformasjon

Digital transformasjon er å levere verdi på en ny måte som krever både en strategisk endring av organisasjonen og utvikling av nye digitale teknologier. At fremtidens måter å gjøre digital transformasjon på skjer gjennom plattformer er åpenbart når man ser på verdens største firma som Apple, Goog...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CRITical - preclinical testing of novel antibiotic resistance breaker

Antimikrobiell resistens er et voksende globalt helseproblem som i stor grad skyldes overforbruk av antibiotika. Antibiotika brukes til å forhindre infeksjoner feks under operasjoner og kreftbehandling. I tillegg er antibiotika helt nødvendig for å bekjempe alvorlige bakterieinfeksjoner. CRITical...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Wear and friction reduction in wheel-rail interaction

En økt bevissthet rundt hvordan utslipp av drivhusgasser fra transportsektoren påvirker global oppvarming har ført til en gradvis vridning fra forurensede transportmetoder (Fly, privatbiler etc) til en mer energivennlig togtransport. Dette skiftet er igjen akselerert av en politisk drivkraft mot ...

Tildelt: kr 13,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

HAMET - Hybro Additive Manufacturing of Extrusion Tools

Teknologi for design og produksjon av verktøy er kjerneteknologi innen ekstrudering. Målsetningen for prosjektet er å utvikle og ta i bruk nyskapende design- og produksjonsløsninger, med mål å bidra til Hydros krav om økt lønnsomhet og bærekraft. Prosjektet er i tråd med Hydros klimastrategi om å...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Multiple Camera Sensor System

Prosjektet MultiView vil ta frem en kjerneteknologi som innoverer eksisterende sensor systemer for bruk i en rekke industrier. I samarbeid med Simula Research Laboratory og SINTEF Digital vil Muybridge gjennomføre FoU-aktiviteter innenfor kamera teknologier, høyhastighets transport og prosesserin...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ALEC2 - Adaptive Level of Effective and Continuous Care to common mental health disorders (CMDs)

Dette prosjektet kombinerer ekspertise fra klinisk psykologi og informatikk for å utvikle og implementere maskinlæringsmetoder for å forbedre gjennomføringsgrad (andel av pasienter som fullfører behandlingen), klinisk effektivitet (tid brukt av kliniker per pasient) og behandlingseffekt (hvor eff...

Tildelt: kr 13,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

HighVis - Development of a new Al-enriched quartz sand product for next generation solar crucibles with superior viscosity.

I HighVis Quartz-prosjektet ønsker vi å formulere et nytt kvartsprodukt med høy renhet for høyteknologiske applikasjoner med forbedrede viskositetsegenskaper i forhold til tilgjengelige kvartsmaterialer. Dette materialet skal være veldig attraktivt på markedet, spesielt for å produsere digler som...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Nordland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Coremine Vitae - to identify personalized treatment options for cancer patients

'One size fits all' tankegangen som har vært dominerende innen kreftbehandling erstattes nå i økende grad av en 'one patient, one therapy' tilnærming basert på den enkelte pasients tumor – i hovedsak hans/hennes genetiske profil. Persontilpasset medisin (PM) har ofte vist seg å gi en betydelig kl...

Tildelt: kr 13,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

GO4TGS - Gyro Optimized for Tactical Grade Systems

Gyroskop (gyro’er) er enheter som hjelper kjøretøyer, droner og bærbare/håndholdte elektroniske enheter å vite hvor de befinner seg i et tredimensjonalt rom. Du finner dem i omtrent all elektronikk som vi benytter oss av i hverdagen. Målsettingen med dette prosjektet er å forbedre fabrikasjonen ...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Waste to value in the value chain from reductant to ferrosilicon- and silicon-metal

CleanCarbon er et selskap med lang erfaring som leverandør av karbonmaterialer til silisium- og ferrosilisium-industrien. I årenes løp har selskapet utviklet seg fra en lokal leverandør av karbonmaterialer til å bli en global leverandør av spesialiserte karbonmaterialer. Nå fokuserer selskapet på...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MetaBok - Automatisk ekstraksjon av metadata og bedre leseopplevelser

I forprosjektet Metabok vil Bokbasen i samarbeid med SINTEF Digital etablere grunnlaget for et hovedprosjekt (IPN). Arbeidet vil inkludere en kartlegging av datagrunnlaget, en vurdering av aktuelle FoU-metoder, samt etablering av et konsortium bestående av relevante kompetansemiljø innen FoU og a...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AI-Dentify - Assessment of oral diseases using dental X-ray images and deep learning techniques

Forekomsten av orale sykdommer, hovedsakelig tannkaries og periodontale sykdommer, øker over hele verden, inkludert Norge, noe som resulterer i alvorlige helsemessige og økonomiske konsekvenser, og reduserer livskvaliteten for de som rammes. Det anslås at halvparten av verdens befolkning lider so...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AMPliSens - manufacturing of next generation heart sensor

Cardiaccs AS skal sammen med Norner AS utvikle neste generasjon hjertesensor. Gjennom forbedret design, enklere produksjonsprosesserer og med nye materialer er målet i prosjektet å kunne produsere sensoren i høyere volum og til lavere pris. I første omgang betyr dette å definere krav til design o...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Complex EXtruded Aluminium Profiles for BEV Battery ProtECTion System

Batterier i elektriske biler må beskyttes best mulig når bilen kolliderer. Bilen er dels godt beskyttet for kollisjon forfra og bakfra fordi batteriene er plassert midt i bilen. Det er derfor størst fokus på side kollisjon. Profiler av aluminium er godt egnet til bruk for side kollisjonsbeskytt...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Bruk av metadata innen film/tv produksjon for å skape merverdi for reiseliv og andre servicenæringer.

I en tid der stadig mer film/TV konsumeres på interaktive medier (telefon/Ipad/smarttv mm) mener vi det er et potensial for å gi konsumenten/seerne mulighet til å erverve mer kunnskap om filmens/TV-produksjonens innhold ved å aktivt ta i bruk metadata som kan være plassert "under overflaten"/bruk...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PReVENT: PRediction + eVENT

Stadig flere tjenester blir digitale, og kompleksiteten i IT systemer som støtter disse vokser voldsomt. Det er viktigere enn noen gang å overvåke disse systemene slik at ikke problemer oppstår, da stadig flere av tjenestene også støtter sammfunnskritiske funksjoner. For å i det hele tatt kunne o...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ANGAS: Audibility for all by NGA utilizing sensor fusion

Next Generation Audio (NGA) er en ny tilnærming til formidling av lydinnhold -- det være seg radio og tv, podcast eller nettbasert medieinnhold -- som er mer tilgjengelig, interaktiv, personifiserbar og omsluttende (“immersive”) for lytterne. I spissen for initiativet står den europeiske kringkas...

Tildelt: kr 13,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Etablere samarbeid som fører til stabil, helårlig bærekraftig forretningsdrift gjennom systematisk og kunnskapsbasert utvikling.

En del av kartleggingen består i å kartlegge om det finnes samarbeidspartnere, samt finne de rette for fremtidig prosjekt. Dvs samarbeidspartnere innenfor Fou som har komplementerende kompetanse på kunnskapsformidling, evt ser mulighetene for utvikling av ny kunnskap innenfor bærekraft, personasv...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nettverk for forskningsdrevet innovasjon i kultursektoren

Formålet med prosjektet er å fremme økonomisk bærekraft for kultursektoren. Det skal oppnås ved å etablere et nettverk for forskningsdrevet innovasjon, med vekt på digitalisering og endret publikumsadferd. Nettverket vil bli etablert gjennom et mobiliseringsprosjekt, som arrangerer en serie saml...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digital innovasjon og immaterialrett i museumssektoren

Bakgrunnen for prosjektet: I 2015 ble Kristiansand kommune tilbudt kunstsamlingen til Nicolai Tangen. Dette dannet utgangspunktet for det såkalte Kunstsiloprosjektet. Kunstsiloen vil etter planen ferdigstilles i 2022. Virkeligheten Kunstsiloen vil drive sin virksomhet innen er preget av økende d...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

GaiaVesterålen – Vi bygger lokalsamfunnets økosystem

GaiaVesterålen - We build community ecosystems GaiaVesterålen (GV) er et miljø- og historieprosjekt der innovasjon, forsking og teknologisk utvikling spiller sentrale roller. På Sortland skal det bygges et containermuseum, der det ved hjelp av svært avansert teknologi vil lages en 3D-modell av ...

Tildelt: kr 13,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Nordland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

UltraGel - Acoustic Coupling Gel for Ultrasound Imaging in Cardiac Surgery

Intraoperativ (under operasjon) ultralydavbildning er et viktig medisinsk verktøy som gir kirurger muligheten til å overvåke fremdriften og til å oppdage og forhindre mulige komplikasjoner i sanntid. Bruk av ultralydbehandling krever en akustisk kobling for å generere bildene. Til tross for økend...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Lignin to BioAromatics

Skal vi nå klimamålene må vi også erstatte fossil plast og kjemikalier med biobaserte produkter. En stor andel av de mer verdifulle plast og kjemiklaieproduktene idag inneholder aromatiske struktrurer, dvs at de har en stor andel av strukturer som inneholder bensen ringer som består av svært sta...

Tildelt: kr 15,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Artificial Intelligence enhanced digital factory twins for wire harness manufacturing

FORTIFIER vil utvikle en neste generasjons løsning for produsenter av kabler og fiberoptikk ved å legge til nye funksjoner i kunnskapsbasert design og AI forbedret Industry 4.0-teknologi for fleksibel produksjon og produksjon i kombinasjon med PLM-funksjoner (Product Lifecycle Management) og med ...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Bærekraftige og funksjonelle produkter fra norske løvtreslag

I et klima- og miljøperspektiv er det viktig og nødvendig å redusere bruken av fossilbasert plastråstoff i forbruksprodukter. Orkla har en stor produktportefølje og de har som mål å erstatte fossilbasert plastråstoff i utvalgte produktspektre. Naturlig, fornybart og kortreist råstoff fremstilt av...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

XyloBond: Multi-functional binding additives from wood

Borregaard har fått tilsagn om 15,9 millioner kroner i støttemidler fra Norges Forskningsråd (NFR) til et innovasjonsprosjekt som skal produsere nye bærekraftige kjemikalier og konvertere avfallsstrømmer til nye verdikjeder. I Xylobond prosjektet skal Borregaard utvikle nye trebaserte kjemikalier...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Spherodegrade: Providing biodegradable spherical monosized polymer beads to the cosmetics market and beyond

Utslipp av mikroplast til naturen fra produkter som kosmetikk representerer et miljøproblem. Mikroplasten består av små polymerpartikler som ikke er degraderbare og derfor blir værende i naturen. Målet med Spherodegrade er å utvikle sfæriske polymerpartikler som brytes ned i renseanlegget for å u...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NYLIPID - Nye konsentrerte marine fettsyreprodukter for humant konsum

Fiskeoljer er kjent for å inneholde sunne omega3-fettsyrer. Mest kjent er de langkjedede flerumettede omega3-fettsyrene EPA og DHA. Det er et marked for omega3-oljer både innenfor mat, kosttilskudd og farmasi. Epax er en ledende produsent av omega3-konsentrater og er aktiv innen forskning og ut...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nytt biokomposittsystem

Alloc AS skal produsere vegg- og gulvprodukter med skreddersydde overflater og komplementære egenskaper, som er vanskelige å introdusere på en tradisjonell måte. Dette inkluderer lette, sterke og biobaserte produkter. I BioComp-prosjektet skal det utvikles et helt nytt og innovativt biokompositts...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

DeepStruct: Deep learning for 3D imaging of transparent objects

Dagens 3D kameraer er ikke i stand til å se gjennomsiktige deler, noe som fører til utfordringer ift. automatisering av flere applikasjoner, eksempelvis: 1. Full automatisering av flere typer logistikk- og lager operasjoner er ikke oppnåelig. Dette begrenser markedet ettersom mulige kjøpere av a...

Tildelt: kr 15,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo