0 prosjekter

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Mining the microbiomes from marine wood-digesting bivalves for novel lignocellulose depolymerizing enzymes

Lignocellulose fra trær og planter er en biomasse som i dag har stort potensiale til å bli utnyttet bedre. I dette prosjektet studerer vi to svært effektive nedbrytere av lignocellulose, nemlig pælemarken og dens mindre slektning treboreskjell. Disse marine skjellene vokser raskt og må ha et perf...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

18th Meeting of the International Study group for Systems Biology

The international study group of systems biology (ISGSB) is organizing a biannual conference series. ISGSB conferences are well established and ISGSB2018 will be the 18th conference of this series that has a growing number of participants both from theoretical and experimental sciences. ISGSB con...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Prostist Metabolome Screening

Marine encellete eukaryoter, kalt protister, har et stort, men underutnyttet arsenal av metabolske synteseveier og biokjemiske forbindelser (metabolitter) med et bioteknologisk potensiale. Gjennom evolusjonen har protister utviklet komplekse celler med egenskaper, metabolitter, metabolske syntese...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Organisk Kjemisk Vintermøte 2019

Programmet for vintermøtet har alltid reflektert utviklingen innen organisk kjemi nasjonalt og internasjonalt. De senere år har det derfor i økende grad vært holdt foredrag og blitt presentert postere om syntese av naturstoffer, potensielle legemidler og molekyler med biologisk aktivitet. Dette h...

Tildelt: kr 25 026

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Marin bioteknologi i Tromsø (MABIT)

...

Tildelt: kr 24,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Application for conference funding: International Conference on Precision Medicine and Immunotherapy

We will organize clinician-researcher initiated cutting-edge meeting for clinicians and scientists on cancer biomarkers with a clinical impact, with particular emphasis on immunotherapy. We aim to discuss how cancer diagnosis and treatment can be improved through translational studies. In this m...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Digital discovery of antimicrobial molecules from marine Arctic resources with reduced risk of triggering resistance

Antimikrobiell resistens forårsaker i dag rundt 700 000 dødsfall årlig, med en estimert økning på 10 millioner i løpet av de neste 30 årene. Kontinuerlig utvikling av antimikrobielle forbindelser med nye virkemåter er viktig for å redusere risikoen ved antimikrobiell resistens. For å bidra til å ...

Tildelt: kr 19,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: New tools for prospecting the marine bone-degrading microbiome for new enzymes

Nye verdikjeder basert på protein-rike restråstoff fra kjøtt- og fjærkre industrien er under utvikling. Enzymbasert protein hydrolyse er en attraktiv måte for bioraffinering for å oppnå fett- og proteinbaserte produkter. Selv om metodikken er etablert er utbytte i industriell proteinhydrolyse beg...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Oslo Life Science Conference 2018

Oslo Life Science Conference er en møteplass for alle som er interessert i forskning, utdanning, innovasjon, næringsvirksomhet og politikk innen livsvitenskap. Konferansen arrangeres for tredje gang. I 2018 er arrangementet planlagt å vare over 4 dager, 12.-15. februar 2018. Konferansen arrangere...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Responsibility, practice and the public good across Digital Life

Senter for Digitalt liv Norge (DLN) er et nasjonalt bioteknologisenter som skal fremme fremragende forskning på tvers av bioteknologi, matematikk, informatikk og fysikk. Det forventes stort innovativt og økonomisk potensial fra bioteknologisk forskning i framtida. De offentlige pengene investert ...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Microbial production of omega-3 fatty acids - a model based approach

Dei langkjeda omega-3 feittsyrene EPA og DHA er essensielle for menneske, og også for marine fiskeartar. I dag er viktigaste kjelda fiskeolje. Sidan det ikkje er råd å auke fangsten av villfisk, så er vidare vekst innan havbruk både i Noreg og globalt avgrensa av den tilgjengelege mengda av fiske...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

EMBL in Norway awareness meeting

Norway is financially supporting three different International organizations, the EMBL, EMBO and the Human Frontier Science Program (HFSP). All three organizations support Norwegian scientists to go abroad to work to top foreign research labs. However, it is also a fact that relatively few Norweg...

Tildelt: kr 67 871

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: OXYMOD - Optimized oxidative enzyme systems for efficient conversion of lignocellulose to valuable products

I OXYMOD prosjektet jobber forskere med ulik kompetanse sammen for å oppdage, forstå og videreutvikle enzymsystemer for effektiv konvertering av lignocellulose fra norsk biomasse til verdifulle produkter som sukker og aromatiske kjemikalier. Såkalte redoksenzymer har et stort potensiale i depolym...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: A microbial principle for modifying gut microbiota

Optimal helse er avgjørende for produksjonsdyrs generelle trivsel og velferd, men er også viktig for produktkvalitet og i siste omgang forbrukeren. Her er dyrenes tarmhelse av spesielt stor betydning. Dagens industrielle husdyrproduksjon fører ofte til endringer i dyrenes tarmmikrobiota, noe som ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: MarSynth - Marine DNA modifying enzymes for synthetic biology

Syntetisk biologi er et hurtig voksende felt, og er beskrevet som en mulig løsning på framtidens utfordringer når det gjelder bioøkonomi og bioenergi. Den ultimate visjonen i syntetisk biologi er å lage nye biologiske operativsystemer av celler som kan utføre nødvendige oppgaver på en forutsigbar...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: Tailored alginate scaffolds for low temperature 3D cultivation of primary fish cells

Mer enn 2 millioner laks brukes årlig til grunnforskning innen akvakultur i Norge, og utgjør 87% av alle forsøksdyr brukt her i landet. Eksperimenter med levende fisk er svært dyre og tidskrevende, og kan være etisk problematiske med tanke på dyrevelferd og miljø. Selv om det finnes labmodeller s...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Emulating life in 3D with digital and experimental tissue models

Cellekulturer er viktige verktøy i medisinsk forskning. Når celler dyrkes utenfor kroppen dyrkes de i ett enkelt lag på hard plast. I mennesker og dyr derimot, inngår celler i sammensatte, myke og tredimensjonale strukturer. Celler som dyrkes opp i en kultur utvikler seg dermed forskjellig fra ce...

Tildelt: kr 19,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Helseinnovatørskolen - modul 2

Helseinnovatørskolen etablerer utdanningsprogrammet "Helseentreprenørsskap i praksis" (Modul 2) fra høsten 2017, hvir hvor motiverte søkere fra modul 1 kan få tilgang til Nordens beste mentor-program innen Helseinnovasjon. Universitetet i Oslo (UiO), NTNU og Karolinska Institutet (KI) har et mål...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

A Nordic Model for Precision Medicine

Presisjonsmedisin, der diagnostikk og bruk av behandlingsmodaliteter i økende grad tilpasses den enkelte pasient, drives fremover av innovasjon innen teknologi og bioteknologi, blant annet gjennom genomikk (sekvensering av arvestoffet) og metoder for analyser av slike data. Det er bred enighet om...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Systems analysis & fundamental control of bacterial processes in the production of bio-concrete for construction purposes BioZEment 2.0

Betong er det materialet som det produseres aller mest av på verdensbasis - dobbelt så mye som alle andre materialer til sammen. Samtidig står produksjonen av sement, som er den viktigste bestanddelen i betong, for et sted mellom 5 og 10 % av de globale, menneskeskapte utslippene av CO2. Målet me...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: In vivo cascades for sustainable access to monomers of high volume polymers

Materialer laget fra polymerer har blitt viktige i våre daglige liv og genererer store verdier i den globale økonomien. Disse materialene finner man i alt fra høy-kostnadsprodukter som biler, fly, eller medisinsk utstyr, til daglige forbruksvarer. På grunn av den utstrakte bruken er det nødvendig...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: Pacertool - a patient specific biofeedback guiding tool to improve Cardiac resynchronization therapy

Pacertool prosjektet har vært støttet av Norges forskningsråd og har utviklet et verktøy som skal bedre effekten av resynkroniseringsbehandling for hjertesvikt. Hjertesvikt er en av de hyppigste dødårsakene i den vestlige verden og resynkroniseringsbehandling er effektivt hos en gruppe hjertesvik...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Marine microorganisms for bioplastics production

I MarPlast har vi utviklet metoder for å benytte marine bakterier til produksjon biologisk nedbrytbar bioplast fra biomasser som i dag er lite utnyttet. Den tradisjonelle petroleumsbaserte plasten har vært og er et uunnværlig materiale for oss forbrukere, og forbruket av plast har økt dramatisk s...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

SIG Seaweed workshop IV: Feed, food and environment

SIG Seaweed Workshop IV: Feed, food and environment arrangeres 4.april 2017 på Radisson Blu Royal Garden Hotel i Trondheim, av Norsk senter for tang- og tareteknologi ved seniorforsker Jorunn Skjermo (koordinator for SIG Seaweed), i samarbeid med SFI'en Foods of Norway ved leder Margareth Øverlan...

Tildelt: kr 64 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Biotech. tools implementation for new wound healing applications of byproducts from the crustacean seafood processing industry

Skall fra reker og krabber representerer en verdifull biomasse fordi det inneholder polysakkaridet kitosan og også vesentlige mengder protein. I dag blir kitosan brukt for det meste til kosmetikk, helsekost og til vannrensing, men det er økende interesse og innsats for å utvikle kitosan til mer h...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Exploring Shellfish By-products as sources of Blue Bioactivities

Blueshell er et prosjekt innenfor marin bioteknologi der restråstoff fra reker, krabbe og blåskjell blir vurdert mot en rekke ulike applikasjoner. Dette er biomasse som oftest blir brukt til laverdiprodukter eller dumpet, og ved hjelp av nye prosessmetoder undersøkes det om man kan bruke denne b...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Arrangementsstøtte for Organisk Kjemisk Vintermøte 12-15. januar 2017

The 32th Organic Winter Meeting will take place at Thon Hotel Skeikampen on Thursday January 12th to Sunday January 15th 2017. This conference is the annual national meeting in organic chemistry in Norway, and it is held under the umbrella of the Division of Organic Chemistry of the Norwegian Che...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: NewPolySea - Biovalorization of Marine Raw Rest Materials into Polyhydroxyalkanoate-Based Products

Plastavfall et økende globalt problem, spesielt for verdenshavene. Det haster med å finne løsninger for å redusere dette problemet, og dette er et satsingsområde både hos myndigheter, frivillige organisasjoner og forskningsgrupper i flere land. Marin plastforsøpling er et stort problem også fo...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: Novel drug candidates for Chronic Obstructive Pulmonary Disease treatment

Hovedmålet med dette prosjeket var å produsere en ny legemiddelkandidat for behandling av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). KOLS er den sykdommen som øker raskest i utbredelse og en tror at den innen 2030 vil være den tredje hyppigste dødårsaken på verdensbasis. KOLS er en samlebetegnelse på...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Bidrag til OECD for støtte til case studies knyttet til bioøkonomi

...

Tildelt: kr 96 030

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Ukjent Fylke