1 985 prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Coremine Vitae - to identify personalized treatment options for cancer patients

'One size fits all' tankegangen som har vært dominerende innen kreftbehandling erstattes nå i økende grad av en 'one patient, one therapy' tilnærming basert på den enkelte pasients tumor – i hovedsak hans/hennes genetiske profil. Persontilpasset medisin (PM) har ofte vist seg å gi en betydelig kl...

Tildelt: kr 13,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

HighVis - Development of a new Al-enriched quartz sand product for next generation solar crucibles with superior viscosity.

I HighVis Quartz-prosjektet ønsker vi å formulere et nytt kvartsprodukt med høy renhet for høyteknologiske applikasjoner med forbedrede viskositetsegenskaper i forhold til tilgjengelige kvartsmaterialer. Dette materialet skal være veldig attraktivt på markedet, spesielt for å produsere digler som...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

TRANSPORT-Transport 2025

GRØNN KAI - Ny infrastruktur for utslippsfrie fartøy

Geirangerfjorden er blant de mest besøkte og attraktive reisemålene i Norge. I 2005 fikk Geirangerfjorden status som verdensarvfjord av UNESCO. Stortinget vedtok i 2018 at cruiseskip og ferger skal seile utslippsfritt i norske verdensarvfjorder. Det skal skje sa° snart det er teknisk mulig og sen...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Møre og Romsdal

FORNY20-FORNY2020

VER: Corrosion sniffer (COFFER) – solving the CUI problem

I kjemiske industrianlegg må ulike væsker og gasser transporteres mellom prosessenheter via et stort og komplekst nettverk av rør. I et typisk petroleumsraffineri kan det være flere hundre kilometer med rør. Det er ofte nødvendig å kontrollere temperaturen i prosessene, og mye av rørledningene må...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Viken

EUROSTARS-EUROSTARS

E!115054 Hematocrit determination for high accuracy

I dette prosjektet vil partnerne utvikle ny type patentert metode for å bestemme hematokritnivået til små fullblodsprøver (f.eks. en fingerstikk) innen få sekunder etter påføring av prøven. Hematokritnivået er sentralt, ettersom det er direkte relatert til plasmavolumet i prøven, som må være kjen...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Optimal Rate of Penetration

Down-the-Hole (DTH) Percussive Drilling tools (hullboringsverktøy) foretrekkes i boring i harde bergformasjoner på grunn av utstyrets høye effektivitet. Harde bergformasjoner møter man eksempelvis ved boring i gruvedrift og av geotermiske systemer. Likevel forblir optimalisering av boreeffektivit...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

ProCase- Novel Mult-ilayered Protective Casing for High Temperature Geothermal Wells

De siste årene har det vært en økende interesse for å bore dypere geotermiske brønner for å generere mer energi, noe som betyr høyere temperaturer og høyere trykk og et mer etsende miljø. Dette fører til økt korrosjon og termisk ekspansjon og sammentrekning som kan føre til brudd på foringene. Må...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114859 - NUTRISENS Development of a low-cost, multi-nutrient sensing module

Vi utvikler en ny multi-analytisk sensormodul for flytende væsker. Vi vil forbedre modulens egenskaper for gjenkjenning og følsomhet. Vi vil også forbedre produksjons- og monteringsprosesser som kreves for den skalerbare produksjonen. FoU-prosjektet vil omfatte utvikling av nye kalibreringsmetode...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PReVENT: PRediction + eVENT

Stadig flere tjenester blir digitale, og kompleksiteten i IT systemer som støtter disse vokser voldsomt. Det er viktigere enn noen gang å overvåke disse systemene slik at ikke problemer oppstår, da stadig flere av tjenestene også støtter sammfunnskritiske funksjoner. For å i det hele tatt kunne o...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ANGAS: Audibility for all by NGA utilizing sensor fusion

Next Generation Audio (NGA) er en ny tilnærming til formidling av lydinnhold -- det være seg radio og tv, podcast eller nettbasert medieinnhold -- som er mer tilgjengelig, interaktiv, personifiserbar og omsluttende (“immersive”) for lytterne. I spissen for initiativet står den europeiske kringkas...

Tildelt: kr 13,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Last mile 2025 - En last mile-plattform som ved hjelp av AI håndterer den voldsomme veksten i netthandel på en bærekraftig måte.

En voldsom vekst i netthandel og hjemlevering driver en stor etterspørsel etter transport og logistikktjenester fra mange forskjellige type aktører. Annerledesåret 2020 har satt ytterligere fart på denne utviklingen. Dette påfører veinett, miljø og samfunn stor belastning. Prosjektet “Last mile ...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Development of the next generation antibody therapy for the treatment of CD37+ B-cell diseases

Monoklonale antistoffer har en klinisk godkjenningsrate som er dobbelt så stor som for små molekylære legemidler. Årsakene til dette er at de er mer spesifikke, langtidsvirkende og gir få bivirkninger. For tiden er rundt 600 antistoffkandidater under klinisk utprøving. Denne suksessen har ført ti...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Commercial development of CAR T-cells targeting CD37 or IgKappa/CD19

Dette prosjektet har som målsetting å utvikle to nye CAR T-cellebehandlinger for pasienter som har påvist Non-Hodgkin Lymfom. Dette er en type kreft som kan ramme unge barn og voksne. Den nåværende prognosnd har blitt bedre med eksisterende kjemoterapi i kombinasjon med antistoffbehandling, såka...

Tildelt: kr 0,43 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

H20-INNOSUPSME-Innovation in SMEs

The next generation of Antenna Structures Suited for Energy harvesting and signal Transmission in miniaturized chips for use in medical devices

The medical industry has seen a steady uptake of devices that capture physiological data in both automated and continuous data streams. Such devices can largely lower the monitoring burden and are valuable in a wide spectrum of health states making continuity of monitoring increasingly expected. ...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

ODIMS CUI - Technology qualification and commercial development project

Korrosjon under Isolasjon er et stort globalt problem i flere industrier. Milliardbeløp blir brukt hvert eneste år for å utbedre skader som følge av korrosjon. ODIMS teknologien har som mål å redusere utgifter til vedlikehold knyttet til korrosjon med 50% ved introduksjon av smart sensorteknologi...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Bærekraftige og funksjonelle produkter fra norske løvtreslag

I et klima- og miljøperspektiv er det viktig og nødvendig å redusere bruken av fossilbasert plastråstoff i forbruksprodukter. Orkla har en stor produktportefølje og de har som mål å erstatte fossilbasert plastråstoff i utvalgte produktspektre. Naturlig, fornybart og kortreist råstoff fremstilt av...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Subsea Compact All Electric Pump - Carbon Footprint Optimized

Verden krever ansvarlig og effektiv ressursforvaltning. Vår fremtid er avhengig av å utvikle teknologi og løsninger som kan gi lavere karbon avtrykk, samt at man dreier i retning av stadig økning i bruk av fornybare ressurser. Olje og gass ressursene vil vare i flere 10år til, men der er flere m...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Adverse weather mission planning for unmanned aerial vehicles (UAVs)

Med tanke på global urbanisering, overbelastet infrastruktur og det stadig økende behovet for transport av varer og mennesker, så utgjør ubemannede fly et fremtidsrettet alternativ som kan avlaste veiinfrastruktur, og med lavt energiforbruk og miljøavtrykk muliggjøre effektiv transport av varer (...

Tildelt: kr 14,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Styring av sårbarheter i fremtidens integrerte intelligente transportsystemer (SIITS)

Transport og mobilitet gjennomgår rask utvikling med stadig ny teknologi og økende digitalisering. Vi ser kjøretøy som er selvkjørende og selvlærende, og digitale systemer som flettes sammen og snakker med hverandre på egen hånd. Mobiliteten blir grønnere, og mer sømløs. Med raske endringer og st...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Ukjent Fylke

FORNY20-FORNY2020

KVAL: CAR T cell therapy for metastatic cancer

Selv om det er gjort store fremskritt innen behandlingen av brystkreft de siste tiårene, er det fortsatt en betydelig gruppe pasienter som har få eller ingen behandlingsalternativer etter tilbakefall og metastatisk brystkreft. Forskere ved OUS jobber med en potensiell ny behandling for noen av di...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NYLIPID - Nye konsentrerte marine fettsyreprodukter for humant konsum

Fiskeoljer er kjent for å inneholde sunne omega3-fettsyrer. Mest kjent er de langkjedede flerumettede omega3-fettsyrene EPA og DHA. Det er et marked for omega3-oljer både innenfor mat, kosttilskudd og farmasi. Epax er en ledende produsent av omega3-konsentrater og er aktiv innen forskning og ut...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Geopolymer Concrete Based on Mining Residues

Betong er det viktigste byggematerialet på jorden. Portland sement (OPC) reprensenterer et marked på om lag € 620 mrd/år, og fungerer som bindemiddelet som holder bestanddelene i sement sammen. Industrien er imidlertid under press som følge av at den bidrar til 6-8% av alle menneskeskapte utslipp...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Fruit quality measurement device

I dette prosjektet presenteres en ny teknologi som muliggjør rask og ikke-destruktiv måling av kvalitets-egenskaper i frukt. Teknologien kan forbedre mulighetene til å tilby frukt av høy og konsistent kvalitet, og til å gjennomføre kvaliteskontroller med lavere kostnader og raskere responstid enn...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

XyloBond: Multi-functional binding additives from wood

Borregaard har fått tilsagn om 15,9 millioner kroner i støttemidler fra Norges Forskningsråd (NFR) til et innovasjonsprosjekt som skal produsere nye bærekraftige kjemikalier og konvertere avfallsstrømmer til nye verdikjeder. I Xylobond prosjektet skal Borregaard utvikle nye trebaserte kjemikalier...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BADELand – Recovery of valuable surplus bath components from Aluminium Electrolysis

Aluminium blir produsert i en Hall-Heroult reduksjonscelle, der aluminiumoksid er råmaterialet som kontinuerlig blir matet til cellene. Oksidet blir videre redusert til aluminium på katoden. Elektrolytten, også kalt badet, inneholder en blanding av kryolitt, aluminiumfluorid og natriumfluorid. De...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Spherodegrade: Providing biodegradable spherical monosized polymer beads to the cosmetics market and beyond

Utslipp av mikroplast til naturen fra produkter som kosmetikk representerer et miljøproblem. Mikroplasten består av små polymerpartikler som ikke er degraderbare og derfor blir værende i naturen. Målet med Spherodegrade er å utvikle sfæriske polymerpartikler som brytes ned i renseanlegget for å u...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nytt biokomposittsystem

Alloc AS skal produsere vegg- og gulvprodukter med skreddersydde overflater og komplementære egenskaper, som er vanskelige å introdusere på en tradisjonell måte. Dette inkluderer lette, sterke og biobaserte produkter. I BioComp-prosjektet skal det utvikles et helt nytt og innovativt biokompositts...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

DeepStruct: Deep learning for 3D imaging of transparent objects

Dagens 3D kameraer er ikke i stand til å se gjennomsiktige deler, noe som fører til utfordringer ift. automatisering av flere applikasjoner, eksempelvis: 1. Full automatisering av flere typer logistikk- og lager operasjoner er ikke oppnåelig. Dette begrenser markedet ettersom mulige kjøpere av a...

Tildelt: kr 15,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Drilling Systems Interoperability Demonstrations

Hovedmålet med dette prosjektet er å muliggjøre interoperabilitet mellom boresystemer, som omfatter automatiserings-, overvåkings- eller analysesystemer. Dette vil bli oppnådd ved å utvikle semantiske interoperabilitetsstandarder som gjør det mulig for de forskjellige komponentene i boreoperasjon...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sirkulær masseforvaltning

I prosjektet «Sirkulær Masseforvaltning» skal Feiring i samarbeid med SINTEF, NGU og Fremby utvikle en ny tjeneste for å effektivisere gjenvinning, bruk, lagring og transport av byggeråstoff mellom aktører i bygg- og anleggsbransjen. Slik masseforvaltning foregår i dag, er det vanskelig å ha en ...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken