0 antall prosjekter

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Pipeline Inspection using Underwater Hyperspectral Imager - Qualification Study

Det finnes flere tusen kilometer med olje og gassrørledninger i havet utenfor Norge og andre steder i verden. Disse rørledningene må inspiseres jevnlig for å sikre at de er i god stand og for å bestemme vedlikeholdsbehov. Dagens metoder baserer seg i hovedsak på video og stillbildeinspeksjon utfø...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Green Ammonia fuelled four-stroke Engines on the Norwegian Continental Shelf

Uviklingshøydepunkter i 2021 Vinteren og våren 2021 har mye aktivitet kretset rund utvikling av sikkerhetssystemene relatert til ammoniakk forbrenningstestene. Utvikling av luftrensesystemer (air-washers), ammoniakk scrubbere, deteksjonssystem og lagertank overrislingsystem har vært essensielt fo...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Digital Rig Management

Keystone har inngått i en allianse med Equinor og Odfjell Drilling. Målet er å utvikle og demonstrere i full skale en løsning for Digital Riggstyring (the Backbone Service). Denne løsningen skal sørge for effektiv og automatisk prosess for planlegging og oppfølgning boring- & brønnoperasjoner. ...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Utvikling og testing av full-elektrisk og trekkbar ventilmodul for små isolerings- og doseringsventiler på havbunnsinstallasjoner.

I undervanns oljeproduksjon brukes ventiltrær (en sammenstilling av flere ventiler på havbunnen) til å styre og overvåke brønnene. Ventiltrærne styrer produksjonsstrømmen og injiserer ulike væsker for å bedre produksjonen og beskytte rør og annen infrastruktur. Dagens ventiltrær styres ved hj...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Kvalifisering og demonstrasjon av MTR for muliggjøring av riggløs P&A.

Plugging og forlating av brønner er en kjent utfordring i O&G-bransjen. Aarbakke Innovation har utviklet et banebrytende verktøy som kutter kostnader og reduserer miljøavtrykket. Plugging er et "nødvendig onde" for alle operatørselskaper. Med dagens metoder regner norske selskaper med å bruke 570...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Demonstrating smart drilling automation application

Dette prosjektet er en videreføring av "Demonstration of Automatic Drilling Process Control" prosjektet. Vi vil demonstrere «Smart Auto ROP» modulen, høyhastighets telemetri, optimalisert data konfigurering, og en automatisk sammenkobling som er integrert mot NOV Drilling Control System ved å bru...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Digitalisering av manuelle logistikkprosesser innen boring - bruk av elektronisk tally

Dagens arbeidsprosess for kontroll og flyt av pipe/komponenter på rigg, samt hva som går ned i brønnen, er dominert av flere manuelle steg. Målet for dette prosjektet er å digitalisere den manuelle tallyprosessen, fra objekter blir sendt til rig, til de forlater riggen igjen. Det utvikles et sann...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Agder

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Oksygenfjerning fra sjøvann

For å øke oljeutvinningen er vanninjeksjon en metode som hyppig brukes. Med denne metoden pumpes sjøvann ned i reservoaret for å sveipe et reservoar og drive ut oljen. Tilstedeværelse av oksygen i sjøvannet kan både medføre økt mikrobiell vekst (aerobe bakterier) og ikke minst økt korrosjon i rør...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Adaptive Gas Lift

Tilgjengelige system for kunstig løft ved bruk av gass krever lang og grundig planlegging. Slike systemer er svært avhengige av nøyaktige antakelser for hvordan brønnen vil oppføre seg i fremtiden. Eventuelle uforutsette hendelser, avvik eller endringer fra den beregnede responsen vil resultere i...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Control Unit for All-electric FSC actuator

I dag styres ventilene på undervannssystemer med hydraulikk levert og kontrollert fra en plattform via kabler (umbilicals). Ved en nedstengning faller hydraulikktrykket og mekaniske fjærpakker installert på ventilene vil tvinge ventilen til stengt posisjon. Undervannssystemene plasseres nå dypere...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Power and Communication Gateway Module for intelligent systems

Det all-elektriske systemarkitekturen er basert på en distribuert kontrolltopologi med intelligens og energilagring plassert direkte på sikkerhetsbarrierelementet, ventilen. Fra XT-nivået er hovedgrensesnittet mot resten av undersjøisk produksjonssystem (SPS) Power and Communication Gateway Modu...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Benestad High Voltage Power Wet Mate Connection System Phase II

Benestad Solutions AS jobber med å utvikle en hel subsea power streng (Wet Mate koblere, pentrator og kabel) for subsea kraftdistribusjon. Subsea koblere brukes i konnekteringssystemer til transformatorer, subsea pumper, kompressorer og lignende. Fornybare energikilder som vindenergi, bølgek...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Buskerud

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

FASTsubsea X - The simplest and most cost effective and modular subsea multiphase pump available. "Topside-less" and "All electric".

Undervanns-pumper er regnet som det mest effektive verktøyet for å utvinne mer fra eksisterende olje og gassbrønner. Økt utvinning fra eksisterende felt og økt utnyttelse av eksisterende infrastruktur ved bruk av subsea utstyr gir store positive miljø-effekter, kontra å lete etter og utvikle nye...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Buskerud

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

At-the-Bit Mud Loss Control - Demonstration of a New Mud Loss Control Methodology and Tool Converting the Drilling Mud to a Downhole Pill.

Et nytt og innovativt boreverktøy er utviklet for å kontrollere store slam tap under boring. Innovasjonen går på å omdanne det sirkulerende boreslammet til en nedi hulls svellende pille for å tette oppsprekkede bergarter som penetreres av borekrona. Den nye teknikken bruker skreddersydd polymer f...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Pilottest av nedihulls vannseparator - system for forbedret reservoarutnyttelse og redusert CO2 utslipp.

Prosjektet har som mål å teste ut et system for nedihulls vannseparasjon. Prinsippet er at man ønsker å fjerne vannet nede i brønnen og re-injisere dette i en egnet del av reservoaret for vann deponering og/eller trykkstøtte. Dette har flere fordeler,- 1. Redusert energiforbruk siden man ikke...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Field testing of Intelligent Coring System (ICS) and IDD Module

Kjerneboring har vært en sentral del av letevirksomheten i petroleumsindustrien gjennom flere tiår. Uthenting av kjerneprøver fra steinformasjonene i undergrunnen gir viktig informasjon om reservoarets potensiale og bergartsegenskaper. Dette er av avgjørende betydning for analyse av reservoaret o...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Cloud-based, Fluid and PVT Management and Equation of State Model Utilization Tool

Når man produserer olje og gass, beveger reservoarfluidene seg gjennom steinen og inn og opp i brønnen, før de blir bearbeidet på overflaten til forskjellige salgsprodukter (for eksempel naturgass, NGL og råolje). Alle disse produktene består av kjente hydrokarboner de fleste av oss har lært om p...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Demonstrasjon av Hydrophilic Probe

"The Hydrophilic Probe" er et nytt verktøy for oljeindustrien som vil kunne føre til langt mer effektiv og miljøvennlig avgrensing av nye funn. Når et nytt funn - olje eller gass - blir gjort er det ofte vanskelig å vite størrelsen. Er funnet stort nok til å bygges ut? Dersom en ikke finner olj...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Always Clean Cooler pilot: A subsea cooler that enables long distance cost effective transport of oil and gas.

EMPIG AS har utviklet en ny «Flow Assurance»-metode; et kompakt system som kjøler flerfase hydrokarbon-produksjon under terskeltemperaturen for hydrat- og voksdannelse, samtidig som potensialet for nedstrøms utfelling og avsetning fjernes. Systemet, som har fått navnet «Always-clean Cooling Syste...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

OTECHOS CRP: ROBUST, COMPACT MULTI-PHASE PUMP FOR SUBSEA BOOSTING AND WELL ARTIFICIAL LIFT (PHASE 2)

I denne fasen av prosjektet (2020-22) har OTECHOS bygget og testet en flerfasepumpe (CRP-10K) for 10,000 fat per dag olje/gass for å kvalifisere en subsea brønnpumpe til TRL 4 (API) for pilotering på felt for Lundin, nå Aker BP. Operatøren vil dra nytte av elektrifisering av Edv. Grieg-plattforme...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Agder

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

ERA Acute Dynamic Risk Assessment Including Marginal Ice Zone

ERA Acute er en metode for å beregne miljørisiko ved akutte oljeutslipp ved bruk av ulike datasett for tilstedeværelse av organismer som kan være følsomme overfor oljeforurensning, samt inngangsdata fra simuleringer av oljens drift og skjebne ved ulike værsituasjoner. Metoden, og et verktøy for å...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Pilotering av et komplett digitalt verktøy for brønndesign hos ledende operatører

Oliasoft WellDesign er et software som forenkler planlegging og design av olje- og geotermiske brønner, og er et essensielt verktøy for boreingeniører og profesjonelle aktører i oljeindustrien. Oliasoft WellDesign forenkler arbeidsprosesser og muliggjør samarbeid på alle områder innen brønnplanle...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Mechanical driveline for All-electric FSC actuator

I dag styres ventilene på undervannssystemer med hydraulikk levert og kontrollert fra en plattform via kabler (umbilicals). Ved en nedstengning faller hydraulikktrykket og mekaniske fjærpakker installert på ventilene vil tvinge ventilen til stengt posisjon. Undervannssystemene plasseres nå dyp...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

No strings, piloting a subsea resident Underwater Intervention Drone (UID) system.

Inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av undervannsinstallasjoner innen offshore energi som vindparker, olje- og gass installasjoner utføres normalt av en dykker eller en fjernstyrt undervannsrobot, ROV (Remotely Operated Vehicle). ROVen fjernstyres f.eks. fra et overflatefartøy. Felles for disse...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Navigated Well Stimulation

Fishbones multilaterale stimuleringsteknologi for stimulering av olje- og gassbrønner med nøyaktighet og effektivitet er en relativt ny metode i det globale stimuleringsmarkedet. Nåværende standard Fishbones-systemet kobler brønnen til reservoaret ved å etablere lateraler tilfeldig i alle retn...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Piloting a new technology for multistring barrier verification in wells.

Prosjektet har utviklet og pilotert en ny teknologi for integritetsmåling i brønner. Måleprinsippet har potensial til å måle integritet gjennom flere rør. En slik teknologi vil bidra til en kraftig reduksjon i kostnadene forbundet med plugging av brønner da man nå kan benytte båt istedet for rigg...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Pilotering av DAR inflow control technology for økt utvinning, -oljeproduksjon og redusert miljøbelastning

DAR teknologien vil brukes til å kontrollere innstrømning av gass og vann nede i oljebrønner. Den ble først utviklet av Innowell i et tidligere Petromaks2 prosjekt og har nå vært gjennom systemkvalifisering i dette Demo2000 prosjektet. Teknologien har mange unike egenskaper, bl.a. at den på en ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Telemark

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Crack detection

Vi ønsker å utvikle et kommersielt inspeksjonsverktøy som kan gjennomføre helhetlige integritetsmålinger av alle typer rør, spesielt innen olje- og gassegmentet. Inkludert i dette er deteksjon, identifisering og størrelsesbestemmelse av sprekker, basert på ART-teknologien (Acoustic Resonance Tech...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Next Generation Subsea Control System - Subsea DigiGRID Demonstrator

Subsea DigiGRID er en nøkkelkomponent for å digitalisere ett prosesskontrollsystem for prosessutstyr plassert på havbunnen. Typiske prosesskomponenter som finnes på havbunnen er vannrenseanlegg, separasjonssystem, pumper, kompressorer og høyspent distribusjon til enheter på havbunnen. Alle disse ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

PowerPipe Pilot

Reelwell har utvikleten ny teknologi, DualLink, med kabling i borestrengen og som kan levere både data og strøm. DualLink har følgende fordeler: Data/Telemetri: -Høyhastighet datakommunikasjon til/fra utstyr i brønnen. -Sensorer langs borestrengen, ASM, for måling av trykk, temperatur etc....

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Rogaland