0 antall prosjekter

GENPLAN-Gen. planlegging/utredn./eval

Communicating Science and Technology (CST) - Europeisk realfagskonferanse i Tromsø i 2006

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORM-Formidling

Internasjonal realfagkonferanse i Tromsø 2006

Det bør være en ambisjon i forprosjektet å avklare følgende: 1. Målformuleringer og målgrupper (bearbeide/tydeliggjøre) 2. Medvirkende i hovedprosjektet - også utenlandsk medvirkning så langt det er tidsmessig/praktisk mulig (Forskningsrådet må trolig være forberedt på i neste runde å bli fores...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

INT-DRIFT-Drift INT

Internasjonal realfagkonferanse i Tromsø

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa