945 prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

Flexible Integration of Local Energy Communities into the Norwegian Electricity Distribution System

For å bekjempe global oppvarming må stadig flere sektorer av samfunnet elektrifiseres og ny fornybar kraft må bygges ut. Det gir store investeringsbehov og nye utfordringer i kraftsystemet. Kontinuering balansering av forbruk og produksjon, opprettholdelse av god leveringskvalitet og sosial aksep...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

MVO: Plattform for fornybar teknologienes rolle i “Clean Energy Transition” Partnerskapet.

Prosjektet har støttet utforming av den strategiske forskningsagenda for Clean Energy Transition Partnerskapet CET-P. Prosjektet har spesielt koordinert innspill fra muliggjørende teknologier.

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

MVO: Strategisk plattform “Clean Energy Transition” Partnerskapet – co-ansvarlig for utforming av totalstrategien (SRIA)

SINTEF deltok i helhetlig utforming av Strategic Energy Research and Innovation Agenda - SRIA for Clean Energy Transition Partnerskapet (CETP) på vedne av norske interesser og i tett samarbeid med representanter fra OED og Forskningsrådet. CETP er videreføringen av SET Plan aktiviteten inn i Hori...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

CONWIND: Research on smart operation control technologies for offshore wind farms

Lønnsomheten til en vindpark er påvirket av vindskyggene laget av turbinene. Vindskygger er bevegelige turbulente vindfelter med lavere gjennomsnittlig vindhastighet. Den økende størrelsen på turbinene til havs leder til større vindskygger, og styringen av disse (gjennom å styre turbinene) kan ha...

Tildelt: kr 25,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Enabling the green transition in Norway

Hvordan kan Norge nå de høye målene vi har satt oss i klima- og energipolitikken, og samtidig sørge for at den har tilstrekkelig støtte i samfunnet? Dette er det overordnede spørsmålet vi stiller i ENABLE. De siste 12 månedene har vi jobbet med noen av de mer spesifikke spørsmålene knyttet til de...

Tildelt: kr 16,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Stress-testing the Norwegian economy: The effects of the 1.5°C scenario on global energy markets and the Norwegian economy

Paris-avtalens mål er å begrense global oppvarming til ned mot 1.5 grader, som innebærer netto null utslipp i 2050. Norge er en liten økonomi med stor eksport av olje og gass, og bevisst sine klimapolitiske forpliktelser. Men er vi innforstått med omfanget av denne omleggingen og hva den betyr fo...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Throttling-free, ejector-based CO2 heat pump

Syntetiske kuldemedier er svært potente klimagasser. Lekkasje av kuldemedier til atmosfæren står for ca. 3% av de totale klimagassutslippene målt i CO2 ekvivalenter, noe som tilsvarer ca. 1100 millioner tonn CO2. Paradoksalt nok er CO2 et ypperlig kuldemedium med 1500 til 4000 ganger lavere klim...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Cameleonix: tilpasningssmarte strømomformere for fleksibel, kostnadseffektiv og bærekraftig strømforsyning

Bakgrunnen for dette prosjektet er knyttet til behovet for mer bærekraftig elektrisitetsproduksjon og transport. Dette medfører igjen et behov for lavere kostnad for elektrifisering basert på solenergi og for lade-infrastruktur. Med økt strømproduksjon fra varierende fornybar-kilder og med økt be...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Ultra-Sustainable semiconductor Substrates for tomorrow’s solar cells

NorSun framstiller ultra-tynne énkrystall halvledere for nisjemarkedet premium solceller. Fabrikken på Årdalstangen bruker elektrisk energi fra de lokale vannkraftverkene og vi samarbeider tett med våre kunder for å minimalisere silisium råmaterialmengde og maksimalisere virkningsgraden til solce...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

ArbaFeed - Samproduksjon av Arbacore pellets og fôrprotein fra trevirke.

ArbaFeed prosjektet vil lage pellets, fôrprotein og furfural fra trevirke. Målet med prosjektet er å videreutvikle Arbaflame sin eksisterende patenterte teknologi for produksjon av Arbacore pellets basert på dampforbehandling av sagbruksflis. Dette vil være sentralt for å kunne klare konkurransen...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Hurtigladbare Anoder av Silisium for Transport

HAST-prosjektet skal jobbe med å lage et nytt anodemateriale for litium-ion-batterier. Batterier har en anode og en katode. Litium-ioner går frem og tilbake mellom de to. Litium vil helst være på katode-siden. Når man lader batteriet tvinges litium over til anoden. Når spenningen synker igjen, gå...

Tildelt: kr 22,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

AEOLUS+ New generation digital wood stoves

Muligheten for små og mellomstore bedrifter å være høyteknologisk i forkant er en viktig forutsetning for å takle et tøft internasjonalt marked. Det er avgjørende for små og mellomstore norske vedovnsprodusenter å komme på høyde med europeisk industri når de tilbyr høyteknologiske produkter som b...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Liquid hydrogen to decarbonize maritime transport in Norway.

Prosjektpartnerne har som mål å utvikle, bygge og drifte en flytende hydrogenverdikjede som leverer maritime sluttbrukere. Flytende hydrogen kan være et kostnadskonkurransedyktig nullutslippsbrensel når det produseres i store mengder og tilbys i en effektiv logistikkjede inkludert sikker, robust ...

Tildelt: kr 18,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Analysis and prediction of floating PV power plant performance

Til tross for den enorme veksten i bruk av solkraft må vi installere solkraft enda raskere dersom vi skal nå våre politiske klimamål. Flytende solkraft representerer en ny fornybar energiteknologi som kan bidra til å møte disse utfordringene. I tillegg er flytende solkraft en unik mulighet for No...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Sensegrid - a technology platform for monitoring and analysing real-time grid data.

Den elektriske strømnettet er kritisk infrastruktur i alle moderne samfunn, og selskapene som eier og driver denne infrastrukturen opplever for tiden enorme endringer. Desentralisert energiproduksjon, fluktuerende fornybar energiproduksjon og en generell elektrifisering representerer et paradigme...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Nye miljørestriksjoner – samlet innvirkning på kraftsystem

Prosjektets formål er å kvantifisere konsekvensene på kraftsystemet av nye miljøkrav til vannkraftproduksjon. Med nye miljøkrav menes endrede restriksjoner på vannføring og magasinvannstand. Konsesjonsvilkårene til mange kraftverk revideres, og nye restriksjoner som kan begrense fleksibiliteten ...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Silicon Powered Lithium Ion Capacitor: versatile Energy storage platform

Teknologien som Beyonder og IFE her jobber med er en hybrid energilagringsløsning som kalles Li-ion kondensator. Dette er en kombinasjon av to velprøvde og modnede teknologier- superkondensator og i-ion batterier. Ved å benytte interne komponenter og materialer fra begge disse og legge til pre-li...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Performance and Reliability of Ocean Suns floating photovoltaic Technology (PRO Sun)

Flytende solkraft er en ny og raskt voksende industri. Det norske selskapet Ocean Sun har utviklet en unik teknologi flytende solkraftverk basert på selskapets sterke kompetanse og erfaring fra både maritim sektor og solcelleindustrien. I dette prosjektet fortsetter Ocean Sun sitt samarbeid med s...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Risk and vulnerability prognosis for power system development and asset management

I eit kraftsystem som er i endring og som blir meir komplekst treng systemoperatør og nettselskap informasjon om risikoeksponeringa og sårbarheita til systemet. Denne informasjonen er nødvendig for å ivareta eit akseptabelt nivå på forsyningssikkerheita over alle planleggingshorisontane: Frå kort...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Surface treatment of Artificial Graphite for Anodes in Lithium-Ion Batteries

Grafitt er i dag det dominerende anodematerialet i litium-ion batterier (LIB) og representerer omtrent 15% av vekten til batteriet. Ved opplading vil Li-ionene legge seg mellom lagene i grafitten. Jo mer man lader opp batteriet, jo flere Li-ioner legger seg i grafitten, og desto vanskeligere blir...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SynHouse – Kostnadseffektive boliger med plussenergistandard og lavt karbonfotavtrykk

Boliger står for ca. 67 % av bygningsmassen og ca. 60 % av energibruken til den totale bygningsmassen i Norge, men det er få realiserte plusshus eller nullutslippsprosjekter innen dette segmentet. Boliger er helt sentrale for å få ned energibruken og klimagassutslippene i den norske bygningsmasse...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

MVO - Koordinering av Joint Programme Geothermal, European Energy Research Alliance (EERA Geothermal) 2020-2022

Prosjektet sikrer koordinering og ledelse av EERA Joint Programme Geothermal Energy (https://www.eera-set.eu/), og sikrer koordinering og innspill mot ETIP-DG (https://www.etip-dg.eu/) og Deep Geothermal Implementation Working Group (https://www.egec.org/set-plan-h2020/).

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Hydrogen Europe_Norsk deltakelse 2020 - Ansvarlig for Transport i styret for Hydrogen Europe Research

SINTEFs representasjon i og Steffen Møller-Holsts arbeid som leder for Transport-komiteen av det Europeiske FoU-programmet for hydrogenteknologi, Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCHJU), har bidratt til at Norge har hentet hjem et betydelig antall FCHJU-prosjekter. Blant de spesifikke t...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Energipartner til utslippsfrie byggeplasser

I dette prosjektet skal et konsortium av aktører i og rundt bygg- og anleggsbransjen undersøke hvordan overgangen fra fossil til utslippsfri byggeplass kan gjøres. Hovedmålet med prosjektet er en raskere og tryggere overgang til utslippsfrie byggeplasser på en måte som tilfredsstiller byggeplasse...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

STRIVAN - Storage and Risk Value Analysis - water and hydro reservoirs

Prosjektet utvikler beslutningsstøtte-verktøy som dameiere og vannmyndigheter kan bruke til å kvantifisere verdien av reservoar-volum (magasin-volum) som tapes av på grunn av sediment oppfylling. Reservoarer lagrer vann slik at vannet er tilgjengelig for bruk når behovet for vann er tilstede,...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Zerokonferansen 2020 - Norges viktigste klimamøteplass

Zerokonferansen arrangeres av den norske miljøstiftelsen Zero Emission Resource Organisation (ZERO), en stiftelse som utelukkende jobber for å realisere klimaløsninger og løfte nye spydspisser i nullutslippssamfunnet. Zerokonferansen har i løpet av fjorten år blitt en av Nord-Europas største og...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

MVO Operating Agent for the Tecnology Collaboration Programme Energy Technology Systems Analysis Programme

IFE er valgt til den Operating Agent for IEA Technology Collaboration Program (TCP) Energy Technology Systems Analysis Program (ETSAP). ETSAP er et av de lengste teknologisamarbeidsprogrammene til det internasjonale energibyrået (IEA). ETSAP har for tiden 20 land som i tillegg til to bedrifter so...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Upscale - Building knowledge on the future generation of floating substructures for very large wind turbines.

Vindmøller øker i størrelse, de beveger seg offshore og de begynner å bli montert på flytende plattformer. Med økt fokus på klimaendringer, reduksjon av CO2-utslipp og fornybar energi, og med tanke på de store tilgjengelige havområdene, er flytende vind tydelig plassert på et strategisk sted. Me...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Wind energy in icing climates

I alle vindkraftverk lokalisert i kaldt klima, kan det i perioder med lav temperatur og tåke eller regn i luften dannes is på vindturbinene. Denne isen kan falle ned eller kastes fra vindturbinen. Iskast kan medføre skader på brukere av vindparkområdene (turgåere, jegere, driftspersonell, andre b...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

PCM-STORE - PCM-based low-temperature Thermal Energy Storage for a more sustainable food industry

PCM-STORE samler meierier, fiskeindustrien, næringsmiddelindustrien, teknologileverandører og kraftnettoperatører for å jobbe mot et felles mål: Å løse utfordringer knyttet til energilagring for å gjøre fremtidig industri mer energieffektiv. Høyere andel fornybar energi gir større variasjoner...

Tildelt: kr 15,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage