0 antall prosjekter

VITEN-Vitensentre

Driftsstøtte til Norsk Teknisk Museum

I prosjektperioden fram til 2014 vil en utvidelse av Vitensenterets arealer og aktiviteter stå sentralt i museet planer. I 2012 vil museets hovedsatsing på utstillingsfronten være den interaktive utstillingen Fremtidens klima og energi. Utstillingen tar f or seg hvordan man kan sikre et bærekraft...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

VITEN-Vitensentre

Grunnbevilgning til Norsk teknisk museum, Vitensenteret

...

Tildelt: kr 15,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Oslo og 2 andre

VITEN-Vitensentre

Forprosjekt Vitensenter Tjuvholmen

...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo