0 antall prosjekter

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

COFASP - Process integration into multispecies and ecosystem Models for realistic evaluation of eccological, economic and social tradeoffs

For å kunne forvalte marine økosystemer, trengs en integrert tilnærming. Dette gjenspeiles i forvaltningen ved at flere og flere arter forvaltes som en del av økosystemet, ikke som separate enkeltarter. Fremdeles trengs forbedringer i verktøyene som benyttes for å gi råd på økosystemnivå, og i de...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Vestland