0 antall prosjekter

FORFI-Kunnsk.gr.l.f.forskn.innov.pol

R&D Policy by Sector: A Cross-Country Investigation

Effektene av skatteincentiver varierer fra sektor til sektor Fulvio Castellacci, TIK Senter, Universitetet i Oslo Mer enn 20 OECD-land støtter i dag private FoU-investeringer gjennom FoU-skatteinsentivordninger. Den utbredte bruken av denne typen FoU-støtteordninger har i økende grad tiltrukket...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Oslo

FORFI-Kunnsk.gr.l.f.forskn.innov.pol

Measuring the scientific and economic results of research inputs

This project aims at exploiting Norways international comparative advantage in survey and register data in an international collaborative effort to provide new evidence on the results of research inputs. It will be a part of an international effort to bui ld research data infrastructures to devel...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

FORFI-Kunnsk.gr.l.f.forskn.innov.pol

MISSING - Measuring Innovation in Service Systems; Indicators on New Grounds

Policy brief based on the results from the MISSING- project funded by the FORFI programme of the Research Council of Norway Per Egil Pedersen,University College of Southeast Norway and Norwegian School of Economics, Are Branstad, University College of Southeast Norway and Eirik Vatne, Norwegian S...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Vestland

FORFI-Kunnsk.gr.l.f.forskn.innov.pol

The Impact of Research-Based Spin-offs: an assessment of FORNY supported firms in Norway

Utvikling og effekter av forskningsbaserte bedrifter Einar Rasmussen, Universitetet i Nordland Det er ingen tvil om at universiteter og andre offentlig finansierte forskningsmiljøer kan gi opphav til nye bedrifter som kommersialiserer forskningsresultater. Flere amerikanske universiteter, som MI...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORFI-Kunnsk.gr.l.f.forskn.innov.pol

Role of demonstration projects in innovation: transition to sustainable energy and transport

Demonstrasjonsprosjekters rolle i innovasjon: Overgangen til bærekraftig energi og transport Antje Klitkou, NIFU Offentlig finansierte demonstrasjonsprosjekter skal bidra til læring og kommersialisering av ny teknologi i situasjoner preget av stor økonomisk, sosial og/eller teknologisk usikker...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

FORFI-Kunnsk.gr.l.f.forskn.innov.pol

How can policy makers create industrial clusters?

Policy brief: How can policy makers create industrial clusters? Klyngepolitikk, innovasjon og regional utvikling Policy-brief fra prosjektet ‘How can policy makers create industrial clusters?’ Stig-Erik Jakobsen, Høgskolen i Bergen Mars 2015 Bakgrunn Klyngeteori har hatt stor gjennomsla...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Vestland

FORFI-Kunnsk.gr.l.f.forskn.innov.pol

Innovation - a new guide

The purpose of the project is produce a paper that covers the entire area of innovation studies, with particular emphasis on the achievements that have been made, the implications for policy and issues of relevance for the future research and policy agend as that deserve further scrutiny. The int...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

FORFI-Kunnsk.gr.l.f.forskn.innov.pol

Developing University Innovation Capacity: How can innovation policy harness universities' capability to promote technology businesses?

How to convert scientific knowledge developed in public research institutions into economic and societal impact is a key concern for both research and innovation policy. Some universities have been very successful in stimulating the creation and developme nt of high-growth technology businesses. ...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORFI-Kunnsk.gr.l.f.forskn.innov.pol

University-firm linkages as drivers of innovation

Bedrifts-universitetsrelasjoner som drivkraft for innovasjon Martin Gjelsvik, IRIS FORFI-prosjektet «University-firm linkages as drivers of innovation" retter søkelyset på interaksjonen mellom universiteter og bedrifter. Mye er tidligere skrevet om universitetenes såkalte tredje rolle, som inneb...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Rogaland

FORFI-Kunnsk.gr.l.f.forskn.innov.pol

From University research to implementation and commercialization of innovations - a comparative study.

Gjennom en internasjonal og komparativ tilnærming, undersøker dette prosjektet hvordan universiteter utvikler seg entreprenørielt og hvordan de bidrar til innovasjon gitt de samfunnsmessige og institusjonelle omgivelser de er en del av. Funnene i dette prosjektet faller inn i to kategorier: 1) fo...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORFI-Kunnsk.gr.l.f.forskn.innov.pol

European Flagship Universities: balancing academic excellence and socio-economic relevance

Økt institusjonell autonomi for europeiske flaggskipuniversiteter - Spenninger mellom reformforventninger og faktisk handlingsrom Åse Gornitzka, Universitetet i Oslo Peter Maassen, Universitetet i Oslo I nasjonal politikk rettet mot å styrke samfunnets økonomiske konkurranseevne, har universitete...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

FORFI-Kunnsk.gr.l.f.forskn.innov.pol

Synergies and Tensions in Innovation in the Life Sciences

Samspill i medisinsk innovasjon Magnus Gulbrandsen, Universitetet i Oslo Taran Thune, Universitetet i Oslo Medisinsk innovasjon er blitt et satsingsområde i de aller fleste land, i Norge synliggjort blant annet gjennom den omfattende nasjonale HelseOmsorg21-prosessen. Målene med satsingen er man...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

FORFI-Kunnsk.gr.l.f.forskn.innov.pol

Coping with globalization: How do policies to promote excellence affect the research community?

Sentersatsninger i nordisk forskningspolitikk: Konsentrasjon av ressurser, men begrensede Matteus-effekter Liv Langfeldt, NIFU De siste tiårene er sentre for fremragende forskning og liknende senterordninger blitt et viktig virkemiddel i forskningspolitikken i mange land. Ordningene har s...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

FORFI-Kunnsk.gr.l.f.forskn.innov.pol

Preconditions for measuring effects of research and innovation policy interventions (PREMEFF)

The main objectives of this project are to develop and disseminate knowledge essential for conducting valid impact evaluation studies within the field of research and innovation policies. Specifically, we will address preconditions for measuring effects o f research and innovation policy interven...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

FORFI-Kunnsk.gr.l.f.forskn.innov.pol

The Impact of Science-Based Entrepreneurial Firms -a Review and Policy Synthesis

How to convert scientific and technological knowledge developed in public research institutions into economic and societal impact is a key concern for both research and innovation policy. Policy makers and universities have spent considerable resources to promote the creation of science-based en...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORFI-Kunnsk.gr.l.f.forskn.innov.pol

Research and development and growth, the current status of research.

The project will provide a summary of the status of the national and international research on the private and social returns to R&D. The summary will focus on two main issues: recent developments in empirical methodology and the potential for using Nor wegian register data to make progress in ...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

FORFI-Kunnsk.gr.l.f.forskn.innov.pol

CSR as a Strategic Tool for Sustainability- Focused Innovation in Small and Medium Sized Enterprises

Corporate Social Responsibilty (CSR) has emerged over the last decade and a half as a central business agenda, developing into a business megatrend with a global outreach. The CSR agenda has been dominated by large companies, and in spite of an emerging l iterature, there is a need for increased ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Oslo

FORFI-Kunnsk.gr.l.f.forskn.innov.pol

Innovation and Defence Industrial Policy: Creating a Common Strategy for Institutions with Different Goals and Approaches to Policy-Making

Both Innovation Norway and the Ministry of Defence seek to promote a strong and viable defence industry in Norway. However, the two institutions greatly differ in terms of their policy goals, approaches and policy instruments. This begs the question wheth er Innovation Norway and the Ministry of ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

FORFI-Kunnsk.gr.l.f.forskn.innov.pol

Structures in Strategising

Norske universiteter og høyskoler som strategiske organisasjoner Bjørn Stensaker, Universitetet i Oslo/ NIFU Universiteter og høyskoler beskrives gjerne som organisasjoner hvor ledelse, koordinering og styring er vanskelig å få til, og der ønsker om at de skal evne å prioritere og gjennomføre ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2016

Sted: Oslo