0 antall prosjekter

FORNY20-FORNY2020

Commercialization of Wnt antagonist JW74 (tilleggsprosjekt 217295)

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Delivery of siRNA - using G-blocks to cross the mucus barrier

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

EstimationWeb: Tools for improved software cost estimation in the ICT Industry

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

New Drugs for Treatment of Cerebral Edema - Viderføring av 192443

...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Novel tools for diagnosis of leukemia

...

Tildelt: kr 0,77 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Verification of the new sound absorbing loudspeaker UniSono

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - Birkeland

Utgangspunktet er en forenklet søknadsprosess basert på oppsummering av det historiske FORNY-arbeidet og resultatene av det så langt, samt en oversikt over forskningskapasiteten i de miljøene det søkes om bevilgning for.

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - NTNU

Viser til søknadsvedlegg

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - TTO Nord

Det nære og åpne samarbeidet mellom FoU-miljøene, TTO Nord (TTO)og Norinnova (NI), er en styrke for FORNY Nord-Norge. Partene er enige om sammen å utnytte et antatt stort potensial for forskningsbasert nyskaping i Nord-Norge. Fokus vil rettes mot følgend e kompetanseområder hvor landsdelens fors...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - Medinnova

Medinnova er TTO for hele Helse Sør-Øst og søker midler til å: 1) være Idemottak og utvikle kommersialiseringsprosjekter fra forskningsbaserte idéer/oppfinnelse til kommersiell exit i form av Lisensavtaler og Bedriftsetableringer, herunder: a. vurdere ideer/oppfinnelser b. gi råd til Helse...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - HiO

HiOs FORNY-prosjekt har gjennom disse første tre årene bidratt til viktige resultater ved å forankre arbeidet med å kommersialisere forskning hos HiOs ledelse og i strategidokumenter, utvikle samarbeidet med Forskningsparken og andre kommersialiseringspa rtnere, utvikle rutiner og kompetanse, sa...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - HiN

Aktivitetene for 2009 vil videreføres i 2010. I tillegg skal de nye målsettinger realiseres i perioden. Det forventes at interessen for innovasjon, entreprenørskap og kommersialisering av FoU-arbeid tiltar etter hvert som de ulike aktiviteter oppnår den oppmerksomhet som ønskes. Høgskolen har n...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORNY20-FORNY2020

New cardiac markers for diagnosis/prognosis in patients with heart failure/acute coronary syn - Videreføring av 192506/I10

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Verification of a 3 dimensional integrated analog-to-digital-converter based on CMOS technology

...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

A compact subsea multiple sensor platform for ecosystem monitoring with focus on acoustic sensors

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

A New Environmentally Friendly Product

...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

A new genetic based approach for assessment of fish abundance and diversity

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Viken

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Antibacterial wound dressing 2010

...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

New antibacterial compound with potential for treatment of multiresistant pathogenic bacteria (MRSA)

...

Tildelt: kr 0,91 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

New drugs for treatment of obesity

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Potato Ring Rot Management

...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

Industrial Verification of a Self-calibrating, Accurate and Non-expert ultraviolet (UV) Irradiance Meter

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

Verification of process technology for application of conductive nanomaterials

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

Hybrid Centrifuge for Gas

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Metode og reaktor for produksjon av rette karbon nanorør. Verifikasjonsstudie

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Novel biomarkers for early non-invasive diagnosis of colorectal cancer

...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Selection of patients for cardiac resynchronization theraphy

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Solar window with daylight redirecting blinds

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Veritrack Wireless Micro Transmitter: Ultra low-power wireless process instruments with autonomous identifiable tag with wireless data trans

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Multimodal Myoelectric Unit for external arm prosthesis

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage