0 antall prosjekter

FORNY20-FORNY2020

Nonsutured Anastomosis Kit

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - Sinvent

Se vedlagt prosjektbeskrivelse, som er det samme som i den opprinnelige søknaden. Da bevilgningen ble 2,0 mkr (søkt om 6,0 mkr), blir vi nødt til å senke våre ambisjoner som vist i budsjettet og vi forventer at antall kommersialiseringer blir redusert f ra de opprinnelig planlagte 7 stk til 2 s...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - NorInnova

TTO Nord AS (TTO) og Norinnova AS (NI) leverer en felles prosjektbeskrivelse for søknad om grunnbevilgning for FORNY Nord-Norge. I et avtalt samarbeid mellom TTO og NI skal partene, sammen med FoU-aktørene innen FORNY Nord-Norge, bidra til å frembringe fo rskningsbaserte forretningsideer med stor...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - Campus Kjeller

CK har vært en del av FORNY programmet siden starten i 1995. Siden den gang har CK bidratt til ca. 80 selskapsetableringer hvorav 47 av disse er støttet av FORNY. Et av selskapene, Opera Software, er notert på børs. Flere selskaper har fått internasjonalt anerkjente priser og utmerkelser. CK har...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Viken

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - Simula Innovation

Simula Innovation AS (SI) er Simula Research Laboratory AS (Simula) sitt heleide innovasjonsselskap. Sammen med den Simula School of Research and Innovation (SSRI) og Kalkulo AS (heleid datterselskap av Simula) utgjør disse selskaper Simulasenteret. Med h enblikk på å videreutvikle og styrke komm...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - Coventure

Coventure AS ble høsten 2000 tildelt operatøransvaret for drift av FORNY`s kommersialiseringsmidler. Coventure engasjerer seg som aktive medeiere i innovative forretningsideer. FORNY-arbeidet på Sørlandet har siden oppstarten resultert i et idètilfang på over 230 forretningsideer og 16 nyetabler...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Agder

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - Bergensmiljøene

BTO betjener 8 forskningsinstitusjoner i Bergen med å fremme kommersiell utnyttelse av forskningsresultater. Selskapet ble etablert ved årsskiftet 2004/2005 og er eiet av Universitetet i Bergen (UiB, 40%), Helse Bergen (HBg, 40%) og Havforskningsinstitut tet (HI, 20%). Det er videre inngått sam...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - Rogaland

Prekubator er Technology Transfer Office (TTO) og kommersialiseringsaktør med ansvar for FORNY Rogaland. Søknad for 2010 er på 6 MNOK til en samlet kommersiell aktivitet på 12 MNOK. Prekubator søker om grunnbevilgning på vegne av 10 FoU miljø represente rt ved Universitetet i Stavanger, IRIS, H...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - HiST

HiST skal i 2010 videreutvikle nyskapingsaktiviteten utviklet i FORNY-satsingen, et arbeid som er godt forankret i HiSTs årlige plan- og budsjettarbeid. Aktivitetsnivået for Start HiST skal opprettholdes i 2010, og arbeidet med å nå ut til studentene på alle årstrinn skal systematiseres ytterl...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - HiT

Det foregår et betydelig innovasjonsarbeid blant studenter ved HIT, flere av prosjektene må betegnes som nyskapende og kunnskapsintensive. Arbeidet har resultert i en rekke priser og flere ordinære foretaksetableringer. Det er et mål å fortsatt stimulere studentene i denne typen arbeid og gi dem...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Vestfold og Telemark

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - AHO

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo startet høsten 2007 en prosess hvor målet var å styrke den akademiske kulturen og å skape en admininstrativ infrastruktur som stimulerer høgskolens evner til innovasjon og nyskaping. I løpet av 2008 og 2009 har vi bl .a. ved hjelp av Forny-midler gjennomført...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - LEN

Leiv Eiriksson Nyskaping AS (LEN) og de samarbeidende rettighetshavere i Midt-Norge søker om til sammen 4,6 mill kr i FORNY grunnbevilgning for 2010 til arbeid med kommersialisering av forskningsbaserte forretningsideer. Søknadsbeløpet er basert på at L EN har et forpliktende ansvar for FORNY k...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Verification: Improved energy extraction in geothermal wells by hydraulic fracturing - from research to commercial product

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsstipend: Antibacterial wound dressing

...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

LYBIN - Efficient Harbor Surveillance

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Viken

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

12touch; a wireless non-battery keyboard

...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

A new therapeutic strategy to combat antibiotic resistance

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

A single-assay test of all known fusion genes

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

AIMS - Integration Engine for Software Systems

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Cardio-protective Factor in Myocardial Ischemia/Reperfusion Injury and Heart Failure

...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - Simula Innovation

Simula Innovation sin søknad om kommersialiseringsmidler for 2009 er tett knyttet til SI sine to overordnede kommersielle målsettinger som også gjelder for 2009. 1.Utvikle og kommersialisere forskningsbaserte prosjekter fra Simula samt styrke den kvalit eten i dealflow og patentsøknader 2.Styr...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - Rogaland

Prekubator er Technology Transfer Office (TTO) og kommersialiseringsaktør med ansvar for drift av FORNY Rogaland. Søknad for 2009 er på 6 MNOK til en samlet kommersiell aktivitet på 12 MNOK. Relaterte søknader er søknad om infrastrukturmidler på til sam men 3 MNOK tilsvarende en aktivitet på 6 ...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - Bioparken

Bioparken TTO av 2009 er et velutviklet kommersialiseringssystem med spisskompetanse innen biofaglig kommersialisering og forretningsutvikling, virksomheten er nøye tilpasset behovene i FoU-miljøene: o Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) o Biof orsk o Norsk institutt for skog og landsk...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Viken

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Antibacterial wound dressing

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Verification of RF-choke free switching power amplifier circuit

...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

New cardiac markers for diagnosis/prognosis in patients with heart failure/acute coronary syndrome

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - TTO Nord

TTO Nord AS (TTO) og Norinnova AS (NI) leverer en felles prosjektbeskrivelsen for bruk av kommersialiseringsmidler for FORNY Nord-Norge. I et avtalt samarbeid mellom TTO og NI skal partene, sammen med FoU-aktørene innen FORNY Nord-Norge, bidra til å fremb ringe forskningsbaserte forretningsideer ...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - Coventure

Coventure AS (tidligere Sørlandets Teknologisenter AS, STS) ble høsten 2000 tildelt operatøransvaret for drift av FORNY`s kommersialiseringsmidler. FORNY-arbeidet på Sørlandet har siden oppstarten resultert i et idètilfang på over 200 forretningsideer og 16 nyetableringer. Nyetableringene totalt...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Agder

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - Birkeland Innovasjon AS

Gjennom et stabilt og godt tilfang av ideer har Birkeland Innovasjon bygget opp en portefølje med prosjekter, hvor noen har innmeldingsdato helt tilbake til 2004. Videreutvikling av Birkelands prosjektportefølje er vår hovedoppgave. Vi skal gjennom dette arbeidet ta tidlige forskningsprosjekter ...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - Campus Kjeller

Denne søknaden er utarbeidet av CK i samarbeid med FoU-institusjonene IFE, FFI, NILU, NORSAR, NGI, HiAk, UniK, NAAF, Justervesenet og Telenor R&I, og representerer samlet søknad om infrastrukturmidler til FORNY-Østlandet Kjeller for 2009. I forhold til sø knad i 2008 inneholder denne 2 nye aktøre...

Tildelt: kr 0,95 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Viken