0 antall prosjekter

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Møreforsking

Møreforsking vil arbeide fram en strategi for synliggjøring av FORNY-aktivitet i regionen. Det vil bli etablert et tverrfaglig FORNY team og utarbeidet en handlingsplan for synliggjøring av FORNY-aktiviteter (medie, møter/seminar, intern opplæring). Møref orsking vil etablere et godt synlig nettv...

Tildelt: kr 0,47 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Møre og Romsdal

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/NORUT

UiTØ, HiN, NORUT og Forskningsparkene i Tromsø og Narvik har vært samarbeidspartnere i FORNY Nord-Norge. NORUT Gruppens FORNYaktiviteter omfatter 5 forskningsselskapene (se vedlegg). Den nye kommersialiseringsenheten (KE) heter NorInnova AS - et kommersialiseringsselskap for nye teknologi- og for...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak ved SRL

Simula startet arbeidet med systematisk forskningsbasert nyskaping høsten 2002, og har i 2003 gjennomført tiltak innen kulturbygging, idéstimulering, idéspeiding, nettverksbygging og igangsetting av kommersialiseringsprosjekter. Simula vil i 2004 gjennomføre konkrete kommersialiseringsprosjekter ...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo