0 antall prosjekter

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

New anti.microbial and anti-cancer leads from the marine bacterial library

Prosjektet "New anti-microbial and anti-cancer leads from the marine bacterial library" hadde som overordnet målsetting å fremskaffe nye kjemiske forbindelser med potensial til å kunne utvikles til humanmedisiner. Prosjektet tar utgangspunkt i NTNU/SINTEFs samling av dyrkbare marine actinomyceter...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Development of technology for flow cytometry- and other cell-based, high-content, high-throughput analyses to support marine bioprospecting

ChemBioNet Norway - Norwegian Chemical Biology Platforms is a national network of HTS screening platforms (part of ESFRI-project EU-Openscreen) that support marine bioprospecting and drug screening. A joint application to the Infrastructure Programme for investments to support marine bioprospect...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

eXploring the BIOactive PEPtide Space of arctic marine invertebrates

Målsetningen med prosjektet har vært å karakterisere og avdekke nye bioaktive peptider fra marine dyr/evertebrater fra Arktiske og sub-Arktiske områder og få kunnskap om struktur (gener) og virkemåter. Videre ønsket vi å utnytte denne kunnskapen i utvikling av lead forbindelser som kan anvendes i...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Collaboration initiatives towards the developments of natural plant and marine based products for medical and biotechnological use

For thousand of years, humans have used plants to treat diseases, even though the active content of such plants materials were not known neither the mechanism of actions of such compounds. Indeed, many of such compounds from plant origin are still in clin ical practice today. The identification o...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Bioprospecting in the svalbard reindeer microbiome - establishing a Norwegian-Australian joint research effort - Tilleggssøknad

Understanding the enzymology of plant biomass conversion is a key issue in the world's desires to establish a sustainable bio-based economy. Currently available enzyme technology is insufficiently effective, and several fundamental key questions as to how enzymes and plant cell walls interact re...

Tildelt: kr 94 999

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Etablering av samarbeid med Marine Biodiscovery Research Group, Rhodes University , Sør-Afrika

Marbio, UiT søker om midler til å etablere samarbeid med Rhodes University i Sør-Afrika for å styrke vårt arbeid med strukturoppklaring av bioaktive naturstoffer. Vi ønsker å besøke Rhodes University for å presentere den norske satsningen innen marin bio prospektering og vårt arbeid innen dette....

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Nuclear receptor ligands from Arctic marine organisms; Bioprospecting, structure, synthesis and evaluation as drug to treat metabolic syndro

Obesity is a major cause of diseases that can increase morbidity and mortality. Obesity leads to metabolic disorders (MD) including hyperglycemia and dyslipidemia. Current treatment includes ligands for the metabolite-activated transcription factors (PPAR s, LXRs). Despite their beneficial effect...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Development of new marine enzymes for research and diagnostics

ArcticZymes (AZ) utvikler, produserer og selger enzymer for bruk i molekylær forskning og diagnostikk. Markedet er ekspansivt og diverst, noe som skaper et kontinuerlig behov for nye og forbedrede produkter. Innozymes prosjektet har gjort det mulig for A Z til å innovere og utvikle flere nye pro...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

MetaBiopOR - Bioprospecting of oil reservoir metagenomes for novel thermostable biocatalysts of industrial relevance

-

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Discovery and characterization of new bioactive compounds through genome-based bioprospecting of marine bacteria

A large library of marine actinobacteria (ca 9.000 strains) isolated from sediments, sponges and neuston layer in the Trondheim fjord (Norway) has been assembled. Earlier partial characterization of the library revealed its significant potential for disco very of novel natural products with anti-...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Exploring Legal Conditions and Framework for Marine-based Bioprospecting and Innovation

Marin bioprospektering innebærer å lete etter og samle inn gener, biomolekyler og organismer fra det marine miljø. Dette kan være bakterier, alger og dyr som lever på havbunnen eller i vannsøylen og som har tilpasset seg de ekstreme forhold som finnes der. Det er store forventinger til at marin b...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Establishment of a bioprospecting network: Searching for novel anti-cancer agents in plants and microorganisms.

The project will gather experts in the field of natural products chemistry, microbiology and bioactive compounds, cell and tumour biology to make a bioprospecting cluster. This cluster will work to shorten the translational pipeline from discovery of a bi oactivity to clinical trials. The main pa...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Mining of a Norwegian biogoldmine through metagenomics

Varme kilder i dyphavet langs den Arktiske Midt-Atlantiske Spredningsryggen kan karakteriseres som noen av de mest ekstreme habitat funnet på norsk sektor. I dyp helt ned til 2400 meter under havoverflaten har vi oppdaget oaser av liv som livnærer seg på reduserte kjemiske forbindelser som følge ...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Vestland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

BIOPROSP 2011

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Targeted screening technology for identification of bioactive agents with a potential for use in anti-cancer treatment from marine bacteria

I dette prosjektet har vi undersøkt ca 1000 ekstrakter fra en Actinomycete samling (bakterier) isolert fra Trondheimsfjorden med hensyn på anti-kreft aktivitet. Actinomyceter er bakteriene som er kjent å produsere mange ulike agens med anti-bakterie og anti-sopp egenskaper. Vi har undersøkt om de...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Bio prospecting the taste of Norway - a preference based search for new marine flavours

The use of marine resources in the flavour industry is still in an The use of marine resources in the flavour industry is still in an initial phase. Firmenich Bjørge Biomarin AS has the ambition to position itself as global actor in the production of mari ne flavours, and are looking for new reso...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Møre og Romsdal

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Kinase Modulators from Marine Bioprospecting

Approximately 40% of the population living in Norway today will receive a cancer diagnosis in their lifetime and many will die from their disease. Despite several decades of intensive research efforts, the therapeutic options for treating cancer are still limited to traditional interventions bas...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Purified heparin from marine raw materials

Hepmarin AS has developed and patented processes to produce Heparin, using marine species as raw material. These are more efficient and cheaper than existing technology, solves contamination issues through the use of a traceable raw material source, and w ill not have the ethical/religious issues...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Cell-based screening for small membrane permeable metal chelators of marine origin

Several human diseases involve iron dyshomeostasis, and metal accumulation of iron, copper, cadmium, mercury and lead in human organs affect our well-being, cause cancer and accelerate ageing of organs. Low-toxic compounds capable of removing potentially toxic metals from cells and tissue are th...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

International Bioprospecting Collaboration

The aim of the project is to facilitate collaboration between researcher at the Faroe Islands and researchers at International Research Institute of Stavanger (IRIS). The project included participation of associate professor Mikalsen from the University o f the Faroe Islands at the IRIS hosted Bi...

Tildelt: kr 78 999

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Rogaland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Internasjonalt samarbeid Norge-USA-Canada innen bioprospektering

Den norske regjerningen har en uttalt målsetning om å satse på marin bioprospektering. Satsingen på bioprospektering har pågått gjennom flere år med støtte bl.a fra Norges forskningsråd. Så langt har mye av arbeidet vært fokusert rundt "screening" fasen d er forskerne leter etter bioaktive forbin...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Malaria control in Africa using plant extracts - Project establishment support

In the current pilot project phase we want to establish an international interdisciplinary research group to develop a proposal for a 3-year main project with the aim of developing locally based phytomedicines and insecticides to control malaria in Africa . The research group consists of scientis...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Viken

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

System biology of microorganisms: Enterococcus faecalis and Lactobacillus plantarum

SysMO-LAB2 aims to extend and further develop comparative systems biology approaches to understand similarities and differences in fermentation behaviour of four Lactic Acid Bacteria (LAB). Lactococcus lactis, used in dairy food applications; Enterococcus faecalis, a major (fecal) contaminant in...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Viken

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Application for support of the annual contact meeting of the Norwegian Biochemical Society.

...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Bioprospecting opportunities at the interface between host and parasite genomes

Many species of parasites have evolved mechanisms to manipulate the physiology and behaviour of their hosts. Such effects include shifting energy flow within the host towards producing parasite biomass in stead of gonads (host castrators), or induce behav ioral patterns rendering the host more li...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Viken

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Synthetic and Systems Biology at SynBERC (USA): new ideas and possibilities for collaboration on genome-based bioprospecting

Initial mining of genomes of several bacteria isolated from the Trondheim fjord revealed great biotechnological potential of these microorganisms in terms of production of small molecules and enzymes. Preliminary data strongly suggest that only a very sma ll portion of this potential is realized ...

Tildelt: kr 31 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Software for genome-based bioprospecting

Genomes of several rare actinomycete bacteria isolated from the Trondheim fjord in the course of the bioprospecting project have been sequenced. NTNU is now developing methods for activation and/or heterologous expression of these silent gene clusters for biosynthesis of potential drug leads. Ho...

Tildelt: kr 0,44 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Bioprospecting in the svalbard reindeer microbiome - establishing a Norwegian-Australian joint research effort

Understanding the enzymology of plant biomass conversion is a key issue in the world's desires to establish a sustainable bio-based economy. Currently available enzyme technology is insufficiently effective, and several fundamental key questions as to how enzymes and plant cell walls interact re...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Viken

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Development of new technologies in metagenome establishment and screening

Our group has two ongoing projects in bioprospecting, with a particular focus on metagenomics, which involves the cloning of DNA directly isolated form the environment. This will lead to gene libraries that will later have to be screened. The main strengt h in our group is to develop vector syste...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Norproteomics/Biohealth

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Vestland