0 antall prosjekter

GENINST-Gen. andre institusjoner

NTVA økonomisk driftsbidrag (videreført fra prosjekt 101367).

...

Tildelt: kr 14,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GENINST-Gen. andre institusjoner

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved HiOA/Oslo MET - Særskilt bevilgning

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Oslo

GENINST-Gen. andre institusjoner

Omorganisering av kraftmarkedet

Stipendiat Erlend Leonhardsen arbeider med et ph.d.-prosjekt med arbeidstittel «Liberalizing the Structures of Regulatory Authority: Multi-level Governance in the European Energy Sector» Avhandlingen analyserer EUs ulike former for styringsmekanismer. Den ser primært på hvordan medlemsstatene de...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

GENINST-Gen. andre institusjoner

Omorganisering av kraftmarkedet

Energimarkedsretten er i kraftig utvikling. Dette har senest kommet til uttrykk i Kommisjonens tredje energimarkedspakke. Prosjektet søker nå å ansette en ny post.doc/stipendiat for å skrive om organiseringen av de nye uavhengige energiregulatorene og sam arbeidet mellom dem; et sentralt tema i e...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Oslo

GENINST-Gen. andre institusjoner

Det Norske Videnskaps-Akademi 150 års jubileum - jubileumssymposier

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

GENINST-Gen. andre institusjoner

NTVA økonomisk driftsbidrag (videreført i prosjekt 245635)

...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 1994-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage