0 antall prosjekter

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

CO-2-Feed; utvikling av fôr ved CO2-fermentering

Overordnet skal prosjektet etablere produksjon av bærekraftige, proteinrike fôrressurser ved bruk av CO2-basert, bakteriell fermentering i Norge. Dagens fôr med høy andel av soya står for opp mot 75% av laksens klimaavtrykk, med en belastning av økosystem, biodiversitet (regnskog) og miljø. Utvik...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Green Yangtze - Utvikle en hydrogenfartøysplattform og hydrogenverdikjede på Yangtze-elven i Kina

Green Yangtze er et nasjonalt industriutviklingsprosjekt i Kina som har som mål å omstille skipstrafikken på Yangtze til utslippsfri teknologi. Ambisjonen er å konvertere 6-7000 skip over en periode på 10-15 år. Som en del av denne omstillingen vil hydrogen være en sentral energibærer. Prosjektet...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Viken

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Grønn og bærekraftig vareproduksjon i Norge; Produktivitet – Hjemhenting og Eksport

For å redusere negative effekter på klima og miljø, må verden og Norge gjennom en overgang til vareproduksjon og produkter med lavere miljømessig fotavtrykk. Det må sikres at industriell produksjon skjer på en grønn og bærekraftig måte, samtidig som vi skaper vekst. Norge er rikt på naturressurse...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Innlandet

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Enabling a low carbon society through marine minerals utilisation

The use of minerals is a vital part of green value chains. The main project will aim to enable utilisation of marine minerals in low carbon technologies to be able to reach the targets as set out in the Paris Agreement. The demand growth for metals, depending on the climate change scenario, will ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Sirkulære materialer og prosesser i BAE næringen

Prosjektet "Sirkulære materialer og prosesser for BAE næringen" skal gjennom forskning, utvikling og innovasjon realiserer grønn omstilling av næringen. Plattformen vil bidra til å løse flere sentrale utfordringer knyttet til kritiske verdikjeder for omstilling til en mer sirkulær økonomi. Forpro...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Flexible zero emission bulk logistics – powered by green ammonia

In the proposed pre-project Viridis Bulk Carriers will work together with the Arena Ocean Hyway Cluster (OHC) to create the basis for a Green Platform main project application, building a consortium of leading technology suppliers, cargo owners, green ammonia suppliers and research institutions. ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestfold og Telemark

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

NorEmballasje - Norge som internasjonal emballasjepioner

Et av hovedmålene i både Arena Pro Arena Pro WoodWorks! klyngen og i Arena Circular Packaging Clusters strategi er å erstatte plastemballasje med trefiberbaserte materialer. Norge kan bli et foregangsland, en pilot i internasjonal sammenheng, for produktutvikling, systemisk konseptutvikling og ut...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

sirkTRE Sirkulært trebyggeri - lukker luka som muliggjør bruk av heltre returtrevirke som råvare til treindustrien

Norwegian Wood Cluster er et utvidet samarbeid i verdikjeden skog, industri og bygg som skal utvikles til en internasjonalt ledende næringsklynge for industrielt, bærekraftig trebyggeri. Prosjektet sirkTRE har som målsetting å utvikle verdikjeden som sender returtre tilbake til og inn i eksister...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Innlandet

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Hydrogen powered fishing vessels (FISHY) Pre-project

The primary goal for FISHY is to define the main project under the "Grønn Plattform" that will demonstrate a new metal hydride hydrogen storage tank, integrated with a PEM fuel cell system, on a 10-15m fishing vessel. The core group at IFE will identify relevant partners both from industry and re...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Viken

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Zero Carbon Energy Hub - Pre-study

The “Zero Carbon Energy Hub” (ZCEH) - is a joint "Grønn Plattform" initiative by SINTEF Energi and Equinor to prepare for a more detailed industry-study on how Norway can build a future role as exporter of low carbon energy to Europe and attract energy intensive industry to Norway, seeking a low ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Hybride energisystemer på Svalbard og off-grid lokasjoner med "arktiske" utfordringer - Et fornybart alternativ til diesel og kull

Hovedformålet med forprosjektet er å definere et Grønn plattform hovedprosjekt knyttet til hybride energianlegg (energianlegg bestående av ulike teknologier for energiproduksjon og -lagring) på off-grid lokasjoner på Svalbard og andre lokasjoner med arktiske utfordringer. Store Norske, sammen med...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Svalbard

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Samarbeidskonstellasjon for 100% gjenbruk av betongmasser

Norsk Gjenvinning har i mer enn to år jobbet med å utforme en gjenvinningsløsning for betong i samarbeid med to av Norges største byggherrer, og vært i tett dialog med en betongprodusent for å forstå hva som kreves for å produsere et resirkulert produkt av betong (tilslag), som kan benyttes i pro...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Sustainable Materials for the Battery Value Chain (SUMBAT) A Norwegian RDI Flagship Program – Pre-project

The primary goal for SUMBAT is to define the main project under the “Grønn Platform” that will establish and support a sustainable battery value chain in Norway. The core group of IFE and SINTEF will seek out relevant partners both from industry and academia and establish a consortium of relevant...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Optimalisering av miljøpåvirkning i byggeprosjekter

Consigli skal muliggjøre datadrevet prosjektering, en digital design-as-a-service-plattform som erstatning for deler av dagens rådgivende ingeniører. IFE har lang erfaring med å kombinere 3D-teknologi og optimaliseringsalgoritmer for komplekse 3D-miljøer for kjernekraftindustrien. Forprosjektet...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Forprosjekt - «Hydrogen tilført i Antec biogassreaktor hos Liholmen Biogass AS»

Liholmen Biogass AS har sammen med Antec Biogas AS sett på muligheten for å bygge/utvikle en biogassreaktor spesielt utviklet for å kunne tilføre hydrogen direkte i biogass-produksjon slik at man kan få ut biogass-drivstoff. Liholmen Biogass AS er p.t. de første og eneste i Norge som bruker Antec...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku