0 antall prosjekter

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NIKU

...

Tildelt: kr 242,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2022

Sted: Oslo

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NILU

...

Tildelt: kr 401,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2022

Sted: Viken

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - Bioforsk

...

Tildelt: kr 17,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Viken

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NIBR

...

Tildelt: kr 131,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2016

Sted: Oslo

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NIVA

...

Tildelt: kr 554,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2022

Sted: Oslo

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - CICERO

...

Tildelt: kr 171,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2022

Sted: Oslo

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NINA

...

Tildelt: kr 582,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - CMI. Videreføres på prosjekt 194215/V10.

...

Tildelt: kr 51,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

ESTO-prosjektet, en tilnærming til europeisk forskning. Samfinansiering med EU-seksjonen prosjekt 168035/D10.

Instruks for koordinator Asbjørn Okstad Forskningsleder skal bidra til at FOKUS- instituttene, samt NIFU STEP, får best mulig utbytte av å delta i ESTO-nettverket. Når vi i denne sammenheng bruker begrepene FOKUS eller FOKUS-instituttene inngår også NIFU STEP i dette begrepet. Koordinator utfører...

Tildelt: kr 23 064

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRUNNB-Grunnbevilgninger

Kompensasjon for arbeidsgiveravgift

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Nordland - Nordlánnda

GRUNNB-Grunnbevilgninger

Kompensasjon for arbeidsgiveravgift

...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Nordland - Nordlánnda

GRUNNB-Grunnbevilgninger

Kompensasjon for arbeidsgiveravgift

...

Tildelt: kr 46 999

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Vestland

GRUNNB-Grunnbevilgninger

Kompensasjon for arbeidsgiveravgif

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GRUNNB-Grunnbevilgninger

Kompensasjon for arbeidsgiveravgift

...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GRUNNB-Grunnbevilgninger

UTGÅR 2005. Overgangsstøtte til STEP-gruppen. Se prosjekt 161726/V10.

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

GRUNNB-Grunnbevilgninger

Omstillingsstøtte til STEP-gruppen for 2005 og 2006. Se adm. notat.

...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 18,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning NIFU

...

Tildelt: kr 248,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2022

Sted: Oslo

GRUNNB-Grunnbevilgninger

UTGÅR 2005. Grunnbevilgning NIFU STEP. Se prosjekt 1617267V10.

...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning AFI - Arbeidsforskningsinstituttet (Utgår. Tilhører nå HiOA)

...

Tildelt: kr 72,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2014

Sted: Oslo

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 24,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Stiftelsen SINTEF (Samfunn)

...

Tildelt: kr 245,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 39,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Rogaland

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 34,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 56,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Oslo

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 36,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 253,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 46,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 69,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Viken

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 21,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Vestland