0 antall prosjekter

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Nye virussykdommer i lakseoppdrett

Norsk lakseoppdrett er i betydelig grad påvirket av sykdommer med uklare årsaksforhold, noe som presser næringens små fortjenestemarginer i negativ retning. I denne gruppe sykdommer finner en blant annet hjertesprekk (Cardiac Myopathy syndrome, CMS), hemo rrhagisk diatese (Haemorrhagis smolt synd...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Optimization of harvested halibut by lowering maturation, increasing growth and improving flesh quality

The proposed project aims at optimizing conditions during the on-growing phase of Atlantic halibut and improving quality of the end product. The effect of photoperiod in combination with feed cycling on maturation, and the underlying endocrine mechanisms involved, will be thoroughly investigated....

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Optimised nutrition and egg quality in Atlantic cod broodstock

Broodstock management and nutrition is the basis for further production. A great concern for the industry is the possibility of impoverishment of the broodstock over time due to suboptimal nutrition. As cod broodstocks generally are kept and utilised for egg production over several consecutive sp...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Rogaland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Avlsarbeid for kostnadseffektiv kvalitetsproduksjon av oppdrettstorsk

Prosjektsammendrag For å igangsette et systematisk avlsarbeid for å øke produksjonen og lønnsomheten innen kultivert torskeproduksjon, ønsker man i dette prosjektet å etablere kunnskap genetisk variasjon og samspill mellom genotype og miljø for produksjon s- og kvalitetsegenskaper hos stammer av ...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Pilotprosjekt - markører av sjeldne jordmetaller

I et begrenset pilotprosjekt ønsker vi å teste ut grad av absorpsjon og innleiring i bein og skjell hos smolt av to av de mest aktuelle jordmetallene (dysprosioum og yttrium) tilsatt fôr i to nivåer. Forsøket er tenkt gjennomført i kar på land i Ewos' anl egg i Dirdal, fôringstid 4 uker. Etter 2 ...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Viken

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Salmon lice project in the Hardangerfjord, 2004 - 2007

Research carried out during the late 1990's and later suggests that salmon lice at present must be regarded a major population regulating factor in many Norwegian salmon stocks. The actual impact in terms of absolute reduction in the size of the total sal mon run is, however, uncertain due to lac...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Effects of husbandry practices on spermatogenesis and sperm quality in Atlantic salmon broodstock

The project investigates effects of husbandry practices such as photoperiod and temperature manipulation on the process of spermatogenesis and on sperm quality in Atlantic salmon. The aim is to-fold: 1. To establish fundamental knowledge on the environmental and endocrine regulation of spermatoge...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Temperature effects on reproductive development and gamete quality in Atlantic cod

Prosjektet har som hensikt å undersøke effekter av temperatur på reprodukjsonsutviking, gametkvalitet og eggproduksjon gjennom ulike deler av reproduksjonssyklusen hos Atlantisk torsk. Hos andre marine kaldtvannsarter som steinbit (Anharhichas lupus) er d et vist at høy temperatur (8-12?) både gj...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Influence of water temperature and genetic factors on muscle development in farmed cod larvae: consequences for product quality

A major obstacle for establishing a commercial successful cod farming industry in poor flesh quality after storage. Due to the low water binding capacity the frozen or refrigerated flesh becomes dry and tough. Studies with salmon have shown that muscle fi bre density and connective tissue charact...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Persistent infection with IPN virus in Atlantic Salmon - Relevance of physiological status and stress

This project will aim at studying factors of importance for the induction of a persistent infection with infectious pancratic necrosis virus in Atlantic salmon. The approach will be to examine the improtance of key stress factors and viral components reco gnised as persistence factors, and host c...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Development of a cDNA based reverse genetics system for infectious pancreatic necrosis virus (IPNV)

Principle objectives: The principal objectives are to establish a cDNA based reverse genetics system and use this system to verify or map viral factors of importance for pathogenicity in IPNV-infections Project sub-goals 1. Map the extreme 3' and 5' ends of the genomic segments of the chosen IP...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Viken

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Effects of culture environment and sex steroids on testicular development and sperm quality in male spotted wolffish broodstock

Under oppdrettsbetingelser fører sub-optimale forhold (dårlig vannkvalitet, stor tetthet, hyppig håndtering etc. ofte til at hele eller deler av reproduksjonsutvikingen er inhibert hos oppdrettsfisk. Inhibering av reproduksjonsutviklingen skyldes trolig a t oppdrettsmiljøet påfører fisken en alvo...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Immediate responses to pain in Atlantic salmon (Salmo salar) - novel study models and methods

Aim of this project is to establish new research methods for the evaluation of immediate physiological responses of Atlantic salmon to putative painful procedures. Establishment of normal (baseline) values for the selected paramters, and the conduct of a pain experiment showing the magnitude and ...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Effect of larval culture conditions on scallop (Pecten maximus) metamorphosis and subsequent post-larval success

In scallop aquaculture mass mortalities of larvae are occasionally observed during intensive rearing. This may be due to sub-optimal larval rearing conditions. The larval culture environment affects both the larvae and their ability to grow and survive as post-larvae. A successful metamorphosis ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Survival, growth and disease resistance in offspring of domesticated and wild Atlantic salmon and their hybrids

Escaped domesticated salmon and the consequences of gene flow into wild salmon populations is a major concern in Norwegian salmon farming and for management of wild salmon. The project will investigate the performance of offspring domesticated and wild At lantic salmon and their hybrids, and the ...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Development of recombinant oral vaccines using a bacterial carrier. Antigen expression in M. capsulatus.

We show that it is possible to express heterologous protein epitopes as parts of endogeneous surface proteins in M. capsulatus. M. cap. will be used as vehicle for antigen presentation and immunisation. We will characterise, using injection immunisation p rotocols in rabbit and fish, the immunoge...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Utvikling av teknologi for automatisk estimering av fiskevekt på levende fisk i sjø

...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Rogaland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Nutrigenomic studies elucidating the metabolic changes expected to take place in salmon fed diets based on sustainable protein sources

Fish fed plant proteins or diets very low in marine proteins generally show reduced growth compared to fish fed fishmeal based diets. In an experiment conducted last year we succeeded in preparing a diet composed of plant protein low in the essential amin o acids lysine, arginine, threonine and t...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Development of seasonal pigment strategy for Atlantic salmon (SPS)

To develop new and more efficient pigmentation regimes for Atlantic salmon in order to reduce costs based on new knowledge about how season, smolt type, growth pattern, feed intake and previous pigmentation regime affect the pigment retention. Astaxanthi n digestibility and retention variations ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Rogaland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Function of Anti-Müllerian hormone in fish testis development and maturation to puberty

This project aims to determine the function of Anti-Müllerian hormone (AMH) in fish as a factor in testis determination, development, and maturation at puberty. AMH, also named Müllerian inhibiting substance or spermatogenesis preventing substance, belong s to the transforming growth factor-ß fam...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

CpG ODN as adjuvant in recombinant infectious pancreatic necrosis virus vaccines

A high priority target in current vaccinology is the identification of adjuvants that promote stable induction of Th1 immunity but with minimal side effects. Unmethylated CpG oligodinucleotides (ODNs) within specific flanking bases (referred to as CpG mot if) are relatively abundant in bacterial ...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Ukjent Fylke

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

A new strategy for screening of probiotic bacteria, applied on cod larvae

Microbial problems and diseases have been a restricting factor for thedevelopment of a predictable and sustainable farming industry based on fish and shellfish. Probiotics are promising agents in controlling microbial problems in intensive farming of fish and other animals. However, so far this ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Muscle growth and flesh quality in Atlantic halibut, with particular reference to the season of harvesting

It is proposed to gain basic knowledge on muscle fibre recruitment and the normal development of the collagen compartment of the connective tissue matrix in Atlantic halibut. Genes that can be used as phenotypic markers of tissue stem cells for muscle, bo ne, connective tissue and adipocytes will...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

MICROBIAL CONTROL IN A SCALLOPS HATCHERY: QUANTITATIVE AND QUALITATIVE ASPECTS

In previous projects, we have described several opportunistic pathogens causing mortality of scallops (Pecten maximus) larvae, and described the pathology and key aspects of the microbial ecology associated with proliferation of opportunistic pathogens or potentially beneficial bacteria in produ...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Nutrition for sustainable cod and trout production

For both cod and sea water reared rainbow trout additional knowledge in the area of nutritional physiology is a prerequisite for the development of cost effective and healthy feed. The present project aims at filling gaps in knowledge on protein and energ y requirements in cod, on nutrient metabo...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Scallop stock specific broodstock conditioning and spat settlement system

In developing sea ranching (Havbeite) with scallops in Norway it is an absolute condition that spat produced from local stocks are available. Reproduction cycles of local stocks will be investigated and methods developed for conditioning 4 local broodstoc ks. Successful aquaculture depends on hig...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Kryokonservering av spermier, egg og embryo for bærekraftig genetisk utvikling hos atlantisk torsk i oppdrett

Kryokonservering av sæd er en bioteknologi som er mye brukt i husdyrnæringen i Norge. Både når det gjelder produksjon, distribusjon og praktisk anvendelse har kryokonservering klare fortrinn framfor andre konserveringsmåter. Bruk av kryokonservert sæd gir stor fleksibilitet i avlsarbeidet. Videre...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

A dynamic model for fish feed development

The main objective is to develop a mathematical model of fish metabolism and growth, which can be used for simulation and prediction of the effects of feed composition and feeding ratios on growth, feed utilisation, body composition and phosphorous and ni trogen discharges in fish farming. The mo...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Improved metodology for analyzing survival data in fish breeding programs

Selection for increased disease resistance based on survival data obtained in commercial farm environments in inefficient due to low genetic variation for such survival traits. Higher genetic variation has been observed for specific disease resistance obs erved as survival in controlled challenge...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Pancreas disease (PD). Utvikling av diagnostiske metoder og karakterisering av norske SPD-virus isolater

Infeksjoner som skyldes pancreas disease (PD) fører til tapsbringende sykdommer i norsk oppdrettsnæring. Sykdommen er vanskelig å diagnostisere. Viruset er vanskelig å dyrke i cellekultur og det er mye som tyder på at sykdommen er underdiagnostisert på gr unn av at infeksiøst pankreas virus ofte ...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Vestland