0 antall prosjekter

PUBL-Publisering/prosjektinform

Nordic journal of Science and Technology Studies 2017

Dette prosjektet søker publikasjonsstøtte for utgivelse av det fagfellevurderte tidsskriftet Nordic Journal of Science and Technology studies i 2017. Tidsskriftet vil da være inne i sin femte årgang. Målsetningen er å fortsette å gi ut to nummer årlig, med til sammen 8-12 fagfellevurderte artikle...

Tildelt: kr 25 000

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

ERA-NET Smartgrid - "Markets - Actors - Technologies: A comparative study of smart grid solutions"

Prosjektet har i tråd med målsettingene studert hvordan designe og implementere omfattende sosio-tekniske, smartgridløsninger. Prosjektet har bidratt med dyp forståelse av samspillet mellom ulike løsninger, brukere (husholdninger) og deres omgivelser (system/marked). Særlig har kompleksiteten ved...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage