1 027 antall prosjekter

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

STREP - Delivering Inclusive Access for Disabled or Elderly Members of the community

...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

BP-GEN-Brukerstyrt prosjekt generelle tiltak

Venture Lab Investment Forum

...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Akershus

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

IP - Motorway of the Seas

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Joint research on forging and extrusion of aluminum alloys, including physical and numerical modeling

Visiting professor and applicant have cooperated on metal forming research for some time. This work has lead to results that are currently close to a level where they can be published. A three-months visit of professor Misiolek to NTNU in Trondheim is req uired to finalise work. Work to be publis...

Tildelt: kr 85 000

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

CA - Implementing Standards for performance based building on IFC based platforms for innovative design of sust new products and services.

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

CR - A Total Metalworking Fluid Disposal Technology

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Making automation a solution for small series manufacturing SMEs by converting state-of-the-art knowledge to the skills needed for exploitat

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

CR - PRE-EMPT - Predictive Realtime Electromagnetic Monitoring of Press Tools

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

CR - Quality and safety of pelagic fish products

Med bakrgunn i et pågående norsk forskningsprosjekt, finansiert av NFR, FHF og SND, "Pelagisk kvalitet fra hav til fat" har det gjennom prosess-kartlegginger fra fangst til foredling og markedsstudier i mottakerland blitt avdekket flere sentrale problemst illinger relatert til kvalitet og sikkerh...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Biometrics standards - specific requirements for Europe

...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Water for Billions

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

IP - Call 3B, tema: Towards advanced road transport for urban environment. Instrument: Integrated project

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

TECHNEAU - Technology enabled universal access to safe water

...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Low cost and High Efficiency CO2 Mobile Air Conditioning system for lower segment cars

...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Model-based Adaptive Product and Process Engineering

...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Etablere PASR-prosjektforslaget CROMOS

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Buskerud

BP-UAVH-Brukerstyrt prosjekt, bransjeuavhengig

Kunnskapstinget 2005

...

Tildelt: kr 20 000

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

MIDAS - MIDdleware service environment facilitating development of mobile Applications and Services

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Søknad om forprosjektstøtte EUs 6. Rammeprogram - Call 4 - 22. mars 2005

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

CognIT forprosjektstøtte deltagelse FP6 call4

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

BP-GEN-Brukerstyrt prosjekt generelle tiltak

Historikk vedr. innføring av numerisk styring (NS) i norsk forskning og næringsliv

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

UTRED-Utredning

PERA - virkemidler

...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Ukjent Fylke

VM-Vareproduksjon og materialforedling

IdéAl-prosjektet - videreføring

IdéAl-prosjektet skal fremme innovativ anvendelse og mer bruk av aluminium i bedrifter i Norge, delvis gjennom høsting fra Norlightprosjektene. Suksesskriterier er globalt potensiale, økt tonnasje, større antall nye produkter, unik kompetanse, synlighet for aluminium og norsk basert kompetanse...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

MOBI-Mobilisering

Forskningsbasert kompetansemegling i Rogaland - videreføres som 173847

Innovasjon og internasjonalisering er helt sentrale elementer i strategien for de fremgangsrike bedriftene i dagens konkurranseutsatte næringsliv. Dette utsagnet gjelder nær sagt uansett bransje og bedriftsstørrelse. Et viktig mål for virkemiddelapparatet og FoU-miljøene bør være å bistå bedrift...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Rogaland

MOBI-Mobilisering

Omstilling og internasjonalisering , Forskingsbasert kompetanseformidling - Sogn og Fjordane Videreføring av 166376 - videreføres som 17383

Sogn og Fjordane har tradisjonelt vore trygt plassert i toppen av alle positive statistikkar. Fylket har hatt liten arbeidsløyse, høg eksport frå næringslivet og lite sosiale og samfunnsmessige problem. Dette er no i endring, og Sogn og Fjordane viser seg som eit sårbart fylke. Næringslivet er i...

Tildelt: kr 0,73 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Vestland

MOBI-Mobilisering

Forskningsbasert kompetansemegling i Nordland - oppfølging og videreføring fra 2004 (pnr 166405/150) - videreføres som 173859

Bakgrunn- Utfordringer Søknaden er et resultat av en felles satsing mellom Nordland fylkeskommune, Innovasjon Norge - Nordland, Nordlandsforskning, Norut Teknologi, Narvik og Kunnskapsparken i Rana. En stor del av næringsvirksomheten i landsdelen og fylke t kan karakteriseres som naturressursbase...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Nordland - Nordlánnda

MOBI-Mobilisering

FoU-basert kompetansemegling i hovedstadsregionen - videreføres som 173850

Utgangspunktet for å igangsette FoU-basert kompetansemegling( FKOM) er en rekke analyser som viser at nyskapingsaktiviteten i det etablerte næringsliv i Osloregionen ikke har et omfang som en kan forvente ut fra regionens kompetansenivå. Noe av forklaring en på den lave nyskapingsaktiviteten i de...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

TEKNO-Naturvitenskap, grunnleggende teknologi

The 18th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems

This application is seeking funding to invite six key-note speakers and four session chairmen/panelists to the Conference ECOS 2005 in Trondheim. We are also asking support to have technical assistance for production of the Proceedings. This conference on energy technology with focus on the env...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MOBI-Mobilisering

Forskningsbasert kompetansemegling i Møre og Romsdal - videreføres som 173843

Prosjektet ”FoU-basert kompetansemegling i Møre og Romsdal” har som hovedmålsetting å styrke innovasjonsevnen og fremme økt FoU-innsats hos bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring i Møre-regionen og samtidig styrke forskningsmiljøenes evne til samhan dling med bedriftene. Prosjektet retter s...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Møre og Romsdal

MOBI-Mobilisering

Forskningsbasert kompetansemekling i Finnmark, Prosjekt for økt samhandling mellom FOU-miljøene og næringslivet i Finnmark - videreføres so

Kompetansemegling i Finnmark skal fremme innovasjoner og vekst i næringslivet gjennom å øke samhandlingen mellom forskningsmiljøene i og utenfor Finnmark, enkeltbedrifter og nettverk av bedrifter, virkemiddelapparatet og investormiljøene. Hovedstrategien er knyttet til å forankre kompetansemeglin...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku